ÄIKESE- JA TORMIVAATLUSTE JUHEND

Enne vaatluste teostamist palume kõigil vaatlejatel tutvuda käesoleva juhendiga. Siit saate infot, mida ja kuidas erinevate nähtuste puhul vaadelda ja kuidas esitada andmeid. Nendest reeglitest tuleb kindlasti kinni pidada, sest ainult nii saate koguda teadusliku väärtusega andmeid.

Samuti annab juhend võimaluse igal ajal üle kontrollida, kuidas ühte või teist nähtust vaatlema ja kirjeldama peaks. Alloleva sisukorra kaudu saate kiiresti leida vajaliku peatüki.


UUENDUS (09.11.2016). Vaatluskoha asukoha määramiseks on lisatud uus võimalus milleks on Maa-ameti kaardiotsing. See võimaldab mugavalt ja automaatselt sisestada postiaadressita vaatluskohtade andmeid, näiteks kui vaatlus on teostatud metsas või rannas. Juhendi 3. peatüki lõppu on lisatud Maa-ameti kaardiotsingu kasutusjuhend.

Uuendus (06.05.2016). Valmis andmebaasi uus kaasaegne versioon. Vaatluste metoodikas midagi ei muutunud, küll on uuenenud andmesisestusvormide väljanägemine. Kogu juhend on kaasajastatud. Suurim muudatus on peatükis 3 mille lõppu on lisatud Maa-ameti automaatse aadressiotsingu kasutusjuhend. Tutvuge sellega kindlasti kuna see lihtsustab oluliselt postiaadressiga vaatluskohtade sisestamist.Sissejuhatus

1. Ohutu vaatlemine

2. Vaatluste teostamine ja andmete edastamine

3. Vaatleja ja vaatluskoha andmed ja ajasüsteem

4. Äikesevaatlused

5. Ohtlike nähtuste vaatlused

5.1 Nähtuse esinemiskuupäevad ja kellaajad

5.2 Tormituul

5.3 Tuulispask

5.4 Gustnaado

5.5 Tornaado

5.6 Vesipüks

5.7 Lehterpilv

5.8 Rahe

5.9 Paduvihm

5.10 Välgukahjustus

5.11 Jää- või lumeladestus

5.12 Ekstreemne lumesadu/lumetorm

5.13 Kahjustuste kirjeldus

5.14 Infoallikad

6. Andmevormi lõpusektsioon: andmepoliitika ja andmete saatmine

Lisa 1: Beauforti tuulekiiruse skaala

Lisa 2: TORRO skaala tornaadode tugevuse hindamiseks

Lisa 3: Ilmakaared kuueteistkümne ilmakaare süsteemi järgi