NÄHTUSE TÜÜP: RAHE
Hiire kursoriga andmelahtritele liikudes kuvatakse abiinfot.

VAATLEJA ANDMED:
Eesnimi: x
Perekonnanimi: x
E-mail (kui on):

VAATLUSKOHT:
Maakond: x
Linn/vald: x
Tänav ja maja number/küla ja talu: (x)
Vaatluskohta täpsustav info (kui vaja): (x)
Laiuskraad: (x)
Pikkuskraad: (x)
Asukohatäpsus: x
Aluspinna tüüp, mille kohal nähtus esines: maismaa
veekogu

KUUPÄEV JA KELLAAEG:
Alguskuupäev: pp kk aaaa, täpsus x
Lõpukuupäev: pp kk aaaa, täpsus
Alguskellaaeg: hh mm, täpsus
Lõpukellaaeg: hh mm, täpsus

NÄHTUSE KIRJELDUS:
Suurima rahetera diameeter (või suurim pikkus): cm
Suurima rahetera kaal grammides: g
Raheterade keskmine diameeter: cm
Kui maapinnale tekkis rahe kiht, siis kui paks oli see lagedal tasasel maapinnal? cm
Raheterade kuju ja ehitus (valige kõik sobivad): ümara kujuga
pikliku kujuga
koonuse kujulised
lapiku ketta kujulised
läbipaistvad
kihiline ehitus nähtav
agregaatsed
poorse ehitusega
okkalised
Kas rahega kaasnes vaatluskohal äike?
Nähtuse detailsem kirjeldus:

KAHJUSTUSTE KIRJELDUS:
Varalise kahju kirjeldus:
Aia- ja põllukultuuridele tekkinud kahjustuste kirjeldus:
Puudele ja metsadele tekkinud kahjustuste kirjeldus:
Inimestele ja loomadele tekkinud otsese kahju kirjeldus:
Muude kahjustuste kirjeldus:

INFOALLIKAS:
Millis(t)est allika(te)st pärineb nähtuse kohta esitatud info? x Nägin ise nähtust
Nägin nähtuse kahjustusi
Kaudsed infoallikad
Kirjeldage kaudseid infoallikaid lähemalt juhul kui info nähtuse kohta põhineb täielikult või osaliselt nendel:

Tähelepanu!

Käesolevaga nõustun, et esitatud andmeid hoitakse Eesti Äikesevaatlejate Võrgu andmebaasis ja edastatakse vajadusel Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi. Minu e-maili aadressi ei näidata avalikult. x