EÄV VAATLUSANDMED 2010

Järgnevalt on esitatud kalendaarne ülevaade Eesti Äikesevaatlejate Võrgu vaatlejate poolt 2010. aastal kogutud andmetest. Andmed põhinevad EÄV 2010. aasta andmebaasil, mis sisaldab 2342 vaatlust. Kuna tabel põhineb toorandmetel, võivad osad kuupäevad olla vigased. See kehtib tõenäoliselt osade üksikute vaatluste kohta päev enne või päev pärast suuremate äikeste esinemist. Ilmselgelt valesid kuupäevi, kui Eesti kohal pilvi ja konvektsiooni ei esinenud, pole tabelisse lisatud.

Iga kuupäeva järel on loetelu maakondadest, kus sellel päeval äikest vaadeldi. Antud on vaatluste arv igas maakonnas, vaatluskohtade arv, kus antud päeval äikest täheldadi (sulgudes) ning äikese esinemine ööpäeva lõikes (öösel, hommikul, päeval, õhtul).

Äikese esinemise aeg on tähistatud vastavalt kellaajale vaatluslehtedel (suveajas) järgmiste lühenditega:

Näiteks andmerida "Lääne-Virumaa 5 (4) DE;" tähendab, et Lääne-Virumaal teostati antud kuupäeval kokku 5 äikesevaatlust 4 erinevas vaatluskohas (4 erineva vaatleja poolt). Kõik äikesed esinesid päevasel ja õhtusel ajal, kella 10.00 ja 21.59 vahel.

Kui lühend N, M, D või E maakonna ja vaatluste arvu taga puudub, siis antud kuupäeval antud maakonnas äikest vaadeldi, kuid vaatluslehel puudusid andmed äikese esinemise kellaaegade kohta. Sellised juhtumid on enamasti siis, kui antud kuupäeval on antud maakonnas äikest märkinud ainult üks vaatleja. 

 

VAATLUSANDMED MAAKONDADE KAUPA 2010

Maakonnad, kus äikest antud kuupäeval esines, on tabelis reastatud tähestikulises järjekorras. Kui soovite tabelis toodud andmeid failina või toorandmeid Exceli tabelina, saatke e-mail aadressile seenno@ut.ee.

 

13.03.2010 Tartumaa 2 (2) E;
27.03.2010 Jõgevamaa 1 (1) E; Pärnumaa 4 (4) E; Raplamaa 1 (1) E; Tartumaa 8 (6) DE; Valgamaa 3 (3) E; Viljandimaa 1 (1) E; Võrumaa 2 (2) DE;
27.04.2010 Tartumaa 1 (1) E;
30.04.2010 Jõgevamaa 3 (3) N; Põlvamaa 1 (1) N; Pärnumaa 5 (5) N;
01.05.2010 Ida-Virumaa 1 (1) N; Järvamaa 1 (1) N; Pärnumaa 1 (1) E;
07.05.2010 Põlvamaa 1 (1) E;
08.05.2010 Ida-Virumaa 2 (2) E; Jõgevamaa 5 (4) E; Järvamaa 2 (2) E; Lääne-Virumaa 9 (8) DE; Põlvamaa 18 (11) NDE; Pärnumaa 1 (1) E; Raplamaa 1 (1) ; Tartumaa 10 (6) NE; Valgamaa 6 (4) NE; Viljandimaa 13 (7) DE; Võrumaa 12 (6) NDE;
13.05.2010 Harjumaa 7 (6) E; Hiiumaa 2 (2) E; Ida-Virumaa 3 (2) DE; Jõgevamaa 8 (4) DE; Järvamaa 5 (3) DE; Läänemaa 4 (4) NE; Lääne-Virumaa 8 (6) NDE;Põlvamaa 14 (8) NDE; Pärnumaa 18 (11) DE; Raplamaa 3 (2) E; Saaremaa 1 (1) E; Tartumaa 32 (12) DE; Valgamaa 7 (6) DE; Viljandimaa 11 (9) DE; Võrumaa 10 (6) DE;
14.05.2010 Harjumaa 2 (2) DE; Hiiumaa 2 (2) E; Ida-Virumaa 2 (1) DE; Jõgevamaa 1 (1) E; Läänemaa 8 (5) NDE; Lääne-Virumaa 3 (3) DE; Pärnumaa 2 (1) D; Saaremaa 1 (1) NE;
15.05.2010 Ida-Virumaa 1 (1) N; Jõgevamaa 2 (2) NE; Järvamaa 3 (2) NE; Läänemaa 1 (1); Põlvamaa 4 (4) E; Raplamaa 1 (1) D; Tartumaa 6 (5) E; Valgamaa 5 (5) E; Viljandimaa 3 (3) E; Võrumaa 3 (3) E;
16.05.2010 Harjumaa 6 (3) DE; Ida-Virumaa 3 (2) NDE; Jõgevamaa 8 (6) D; Järvamaa 7 (3) DE; Läänemaa 3 (3) DE; Lääne-Virumaa 6 (3) DE; Põlvamaa 7 (7) DE; Pärnumaa 8 (5) DE; Raplamaa 1 (1) D; Tartumaa 7 (6) DE; Valgamaa 4 (4) DE; Viljandimaa 2 (2) DE; Võrumaa 2 (2) DE;
17.05.2010 Harjumaa 2 (2) DE; Ida-Virumaa 1 (1) D; Jõgevamaa 5 (4) DE; Järvamaa 5 (4) NDE; Läänemaa 6 (4) DE; Lääne-Virumaa 7 (5) DE; Põlvamaa 8 (6) DE; Pärnumaa 9 (6) DE; Raplamaa 2 (2) ; Tartumaa 7 (6) DE; Valgamaa 8 (6) DE; Viljandimaa 10 (6) DE; Võrumaa 10 (5) DE;
18.05.2010 Harjumaa 2 (2) DE; Lääne-Virumaa 4 (2) DE; Põlvamaa 10 (8) DE; Pärnumaa 1 (1) DE; Raplamaa 2 (2) E; Tartumaa 7 (7) E; Valgamaa 4 (4) E; Võrumaa 7 (7) E;
22.05.2010 Harjumaa 1 (1); Ida-Virumaa 1 (1) D; Jõgevamaa 2 (1) E; Järvamaa 1 (1) E; Põlvamaa 4 (4) NE; Raplamaa 2 (2) E; Võrumaa 2 (2) E;
23.05.2010 Harjumaa 4 (2) NMD; Ida-Virumaa 1 (1) E; Järvamaa 2 (2) ME; Lääne-Virumaa 5 (4) NMD;
25.05.2010 Põlvamaa 1 (1) E; Valgamaa 1 (1) ; Võrumaa 1 (1) E;
26.05.2010 Lääne-Virumaa 1 (1) D; Põlvamaa 4 (4) DE; Tartumaa 1 (1) D; Valgamaa 2 (2) DE;
28.05.2010 Põlvamaa 1 (1) E;
29.05.2010 Harjumaa 2 (1) D; Ida-Virumaa 1 (1) E; Jõgevamaa 1 (1) D; Lääne-Virumaa 6 (6) DE; Tartumaa 3 (3) E; Valgamaa 2 (2) DE;
30.05.2010 Ida-Virumaa 1 (1) D;
01.06.2010 Järvamaa 1 (1); Põlvamaa 6 (5) DE; Võrumaa 9 (5) NDE;
03.06.2010 Valgamaa 1 (1);
06.06.2010 Põlvamaa 1 (1) N; Võrumaa 1 (1) N;
11.06.2010 Ida-Virumaa 1 (1) NM; Jõgevamaa 1 (1) E; Järvamaa 3 (3) DE; Põlvamaa 10 (8) NE; Tartumaa 3 (3) ME; Valgamaa 2 (2) NE; Võrumaa 7 (7) NE;
12.06.2010 Ida-Virumaa 2 (2) M; Jõgevamaa 7 (6) NM; Järvamaa 3 (3) NM; Lääne-Virumaa 3 (3) M; Põlvamaa 1 (1) N; Pärnumaa 6 (6) N; Tartumaa 1 (1) N; Valgamaa 1 (1) N; Viljandimaa 5 (5) NM; Võrumaa 1 (1) N;
13.06.2010 Tartumaa 1 (1) E;
21.06.2010 Põlvamaa 9 (7) NE; Võrumaa 5 (4) NE;
25.06.2010 Põlvamaa 10 (7) NMDE; Tartumaa 6 (6) DE; Võrumaa 6 (3) NDE;
30.06.2010 Jõgevamaa 1 (1) N; Järvamaa 2 (2) N; Lääne-Virumaa 6 (6) ND; Viljandimaa 1 (1) E;
05.07.2010 Pärnumaa 1 (1) N;
06.07.2010 Harjumaa 11 (8) NDE; Hiiumaa 3 (2) NDE; Jõgevamaa 2 (1) N; Järvamaa 4 (4) N; Läänemaa 7 (4) NDE; Lääne-Virumaa 3 (3) ND; Põlvamaa 4 (4) NE; Pärnumaa 25 (10) NDE; Raplamaa 5 (4) DE; Saaremaa 8 (5) NDE; Tartumaa 1 (1) E; Valgamaa 5 (3) E; Viljandimaa 10 (8) NE; Võrumaa 5 (4) NE;
07.07.2010 Harjumaa 3 (1) NME; Hiiumaa 1 (1) N; Jõgevamaa 12 (5) NMDE; Järvamaa 8 (4) NMDE; Lääne-Virumaa 12 (7) NDE; Põlvamaa 22 (12) NE; Pärnumaa 1 (1) E; Saaremaa 2 (1) N; Tartumaa 10 (7) NE; Valgamaa 6 (4) E; Viljandimaa 2 (1) NDE; Võrumaa 10 (6) NME;
08.07.2010 Ida-Virumaa 3 (3) NDE; Jõgevamaa 9 (6) NMDE; Järvamaa 3 (3) DE; Lääne-Virumaa 7 (5) NDE; Põlvamaa 12 (10) DE; Pärnumaa 7 (6) E; Raplamaa 2 (1) E; Tartumaa 8 (6) DE; Valgamaa 12 (7) MDE; Viljandimaa 5 (5) DE; Võrumaa 5 (4) DE;
09.07.2010 Ida-Virumaa 1 (1) M; Jõgevamaa 5 (4) NM; Järvamaa 2 (2) NM; Lääne-Virumaa 2 (2) M; Põlvamaa 1 (1) E; Viljandimaa 2 (2) ME;
11.07.2010 Harjumaa 3 (3) M;
14.07.2010 Harjumaa 6 (6) DE; Saaremaa 1 (1) N;
15.07.2010 Harjumaa 6 (3) DE; Jõgevamaa 8 (4) DE; Järvamaa 4 (2) E; Läänemaa 1 (1) ; Lääne-Virumaa 18 (8) NDE; Põlvamaa 21 (10) NDE; Pärnumaa 9 (6) E; Raplamaa 5 (4) DE; Tartumaa 15 (7) NDE; Valgamaa 17 (7) DE; Viljandimaa 10 (5) DE; Võrumaa 12 (5) NDE;
16.07.2010 Ida-Virumaa 1 (1) D; Põlvamaa 1 (1) D; Pärnumaa 1 (1) N;
17.07.2010 Viljandimaa 1 (1) N;
18.07.2010 Harjumaa 5 (5) E; Läänemaa 3 (2) MDE; Pärnumaa 12 (7) DE; Raplamaa 4 (4) E; Saaremaa 3 (3) N; Viljandimaa 7 (3) E;
22.07.2010 Hiiumaa 1 (1) E; Järvamaa 1 (1) N; Läänemaa 2 (2) E; Pärnumaa 10 (8) NME; Raplamaa 1 (1) N; Saaremaa 1 (1) E; Viljandimaa 2 (2) N;
23.07.2010 Jõgevamaa 10 (5) NDE; Järvamaa 5 (3) NME; Lääne-Virumaa 4 (4) N; Põlvamaa 19 (13) DE; Pärnumaa 2 (2) N; Raplamaa 1 (1) D; Tartumaa 10 (6) DE; Valgamaa 17 (8) NDE; Viljandimaa 14 (7) NDE; Võrumaa 18 (7) NDE;
24.07.2010 Hiiumaa 1 (1) E; Ida-Virumaa 1 (1) M; Jõgevamaa 1 (1); Järvamaa 1 (1); Lääne-Virumaa 6 (6) NM; Põlvamaa 9 (9) NM; Pärnumaa 1 (1) DE; Raplamaa 2 (2) DE; Saaremaa 6 (4) NE; Valgamaa 4 (4) NM; Võrumaa 5 (4) NM;
25.07.2010 Hiiumaa 1 (1) N; Läänemaa 1 (1) E; Raplamaa 1 (1) E;
26.07.2010 Harjumaa 8 (5) ME; Ida-Virumaa 2 (2) E; Jõgevamaa 3 (2) ME; Järvamaa 4 (4) ME; Läänemaa 6 (4) ME; Lääne-Virumaa 7 (7) E; Põlvamaa 1 (1); Pärnumaa 15 (9) NME; Raplamaa 8 (5) MDE; Saaremaa 1 (1) N; Tartumaa 2 (1) NME; Valgamaa 3 (2) NME; Viljandimaa 13 (6) NME;
27.07.2010 Läänemaa 2 (2) N; Pärnumaa 6 (6) NE; Raplamaa 2 (2) E; Saaremaa 4 (4) NME; Viljandimaa 3 (3) N;
28.07.2010 Harjumaa 4 (2) NDE; Ida-Virumaa 1 (1) D; Järvamaa 1 (1); Läänemaa 12 (7) NDE; Pärnumaa 5 (5) NE; Raplamaa 4 (3) NE; Tartumaa 2 (1) ME; Valgamaa 2 (2) MD; Viljandimaa 4 (3) MD; Võrumaa 1 (1) M;
29.07.2010 Harjumaa 8 (7) E; Ida-Virumaa 1 (1) M; Jõgevamaa 8 (5) ME; Järvamaa 6 (4) E; Läänemaa 8 (6) ME; Lääne-Virumaa 11 (8) ME; Põlvamaa 21 (11) MDE; Pärnumaa 6 (6) E; Raplamaa 3 (3) E; Tartumaa 10 (7) NMDE; Valgamaa 8 (4) DE; Viljandimaa 8 (3) ME; Võrumaa 10 (7) NDE;
31.07.2010 Põlvamaa 12 (11) DE; Valgamaa 3 (3) D; Võrumaa 7 (6) DE;
01.08.2010 Põlvamaa 3 (3) DE; Valgamaa 1 (1) N; Võrumaa 4 (4) DE;
02.08.2010 Läänemaa 1 (1) E; Põlvamaa 7 (7) NM; Võrumaa 8 (7) NM;
03.08.2010 Harjumaa 1 (1) NE; Läänemaa 12 (6) NDE; Pärnumaa 3 (3) N; Raplamaa 2 (2) NE; Saaremaa 6 (5) NE;
04.08.2010 Harjumaa 1 (1) D; Ida-Virumaa 1 (1) DE; Järvamaa 2 (1) MD; Läänemaa 2 (2) NM; Lääne-Virumaa 12 (5) MDE; Põlvamaa 3 (2) NE; Raplamaa 1 (1) N; Saaremaa 1 (1) NM; Võrumaa 3 (3) NE;
05.08.2010 Ida-Virumaa 1 (1) D; Jõgevamaa 2 (1) D; Põlvamaa 6 (6) D; Pärnumaa 1 (1) N; Tartumaa 7 (7) D; Valgamaa 8 (5) MDE; Viljandimaa 1 (1) D; Võrumaa 7 (6) MD;
06.08.2010 Saaremaa 1 (1) D; Viljandimaa 1 (1) E;
07.08.2010 Hiiumaa 1 (1) MD; Saaremaa 1 (1) D;
08.08.2010  Harjumaa 8 (6) NDE; Hiiumaa 3 (2) NME; Ida-Virumaa 1 (1) NE; Jõgevamaa 7 (4) NE; Järvamaa 5 (4) NE; Läänemaa 3 (3) NME; Lääne-Virumaa 12 (8) NE; Põlvamaa 15 (9) NE; Pärnumaa 16 (11) ME; Raplamaa 2 (2) E; Saaremaa 9 (6) NME; Tartumaa 11 (6) NE; Valgamaa 10 (7) NDE; Viljandimaa 6 (6) E; Võrumaa 17 (8) NE;
09.08.2010 Ida-Virumaa 1 (1) N; Põlvamaa 2 (2) N; Pärnumaa 1 (1) M; Tartumaa 3 (3) N; Võrumaa 1 (1) N;
10.08.2010 Põlvamaa 2 (2) NE; Võrumaa 3 (3) NE;
12.08.2010 Harjumaa 6 (5) DE; Jõgevamaa 1 (1) E; Järvamaa 3 (3) E; Läänemaa 4 (4) E; Lääne-Virumaa 2 (2) E; Pärnumaa 3 (3) D; Tartumaa 4 (3) DE; Valgamaa 6 (4) DE; Viljandimaa 4 (4) DE;
14.08.2010 Harjumaa 2 (2) MD; Hiiumaa 1 (1) M; Jõgevamaa 8 (5) MDE; Järvamaa 6 (3) MD; Läänemaa 2 (2) M; Lääne-Virumaa 7 (7) DE; Põlvamaa 12 (9) DE; Pärnumaa 13 (8) MD; Raplamaa 2 (1) MD; Saaremaa 4 (4) M; Tartumaa 8 (5) DE; Valgamaa 7 (4) DE; Viljandimaa 8 (5) MDE; Võrumaa 7 (6) DE;
15.08.2010 Harjumaa 3 (3) MD; Hiiumaa 1 (1) M; Ida-Virumaa 1 (1) D; Jõgevamaa 3 (3) D; Järvamaa 4 (4) D; Läänemaa 4 (4) MD; Lääne-Virumaa 10 (8) D; Põlvamaa 10 (7) NMDE; Pärnumaa 10 (9) MD; Raplamaa 5 (4) MD; Saaremaa 3 (3) M; Tartumaa 7 (6) DE; Valgamaa 9 (6) DE; Viljandimaa 19 (8) DE; Võrumaa 20 (9) NDE;
16.08.2010 Põlvamaa 3 (3) NM; Pärnumaa 2 (2) NM; Valgamaa 2 (2) NE; Viljandimaa 1 (1) NM; Võrumaa 7 (7) NM;
17.08.2010 Harjumaa 4 (4) D; Ida-Virumaa 1 (1) NM; Jõgevamaa 11 (3) NMDE; Järvamaa 13 (4) NMDE; Läänemaa 4 (4) NMDE; Lääne-Virumaa 10 (6) NMDE; Põlvamaa 9 (8) NME; Pärnumaa 18 (6) NMDE; Tartumaa 15 (7) NMDE; Valgamaa 13 (6) NMDE; Viljandimaa 21 (8) NMDE; Võrumaa 10 (6) NDE;
18.08.2010 Harjumaa 1 (1) NM; Ida-Virumaa 1 (1) N; Järvamaa 1 (1); Läänemaa 2 (2) E; Lääne-Virumaa 1 (1) N; Põlvamaa 9 (7) NDE; Pärnumaa 5 (3) NDE; Tartumaa 3 (3) DE; Valgamaa 9 (6) DE; Viljandimaa 10 (6) NDE; Võrumaa 10 (7) NDE;
21.08.2010 Järvamaa 1 (1) M; Saaremaa 1 (1) D;
22.08.2010 Järvamaa 1 (1) N; Läänemaa 1 (1) NE; Põlvamaa 2 (2) E; Pärnumaa 1 (1) N; Raplamaa 1 (1); Valgamaa 3 (3) E; Viljandimaa 2 (2) DE; Võrumaa 1 (1) E;
23.08.2010 Harjumaa 2 (2) MD; Jõgevamaa 2 (1) ND; Järvamaa 1 (1) D; Lääne-Virumaa 8 (5) NMD; Pärnumaa 1 (1) N; Viljandimaa 1 (1) N;
24.08.2010 Põlvamaa 1 (1) E; Valgamaa 1 (1) DE;
25.08.2010 Harjumaa 3 (1) D; Ida-Virumaa 2 (2) DE; Jõgevamaa 2 (2) D; Järvamaa 3 (3) D; Läänemaa 2 (2) D; Lääne-Virumaa 3 (3) DE; Põlvamaa 5 (5) D; Pärnumaa 2 (2) NM; Raplamaa 3 (3) D; Tartumaa 2 (2) DE; Viljandimaa 2 (1) D; Võrumaa 2 (2) D;
26.08.2010 Harjumaa 1 (1) N; Jõgevamaa 1 (1) D; Läänemaa 1 (1) NE; Põlvamaa 5 (4) DE; Pärnumaa 4 (3) DE; Tartumaa 1 (1) E; Valgamaa 4 (4) DE; Viljandimaa 3 (3) E; Võrumaa 2 (2) E;
28.08.2010 Järvamaa 6 (4) DE; Läänemaa 1 (1) D; Lääne-Virumaa 6 (5) NDE; Põlvamaa 1 (1) D; Pärnumaa 1 (1) E; Võrumaa 1 (1) NE;
29.08.2010 Hiiumaa 2 (1) DE;
16.09.2010 Läänemaa 2 (2) E;
17.09.2010 Põlvamaa 1 (1) E; Võrumaa 6 (6) E;
18.09.2010 Harjumaa 1 (1) E;
19.09.2010 Läänemaa 3 (2) MD; Pärnumaa 1 (1) M;
22.10.2010 Läänemaa 1 (1) N; Põlvamaa 1 (1) NE;
23.10.2010 Harjumaa 5 (4) N; Hiiumaa 1 (1) N; Läänemaa 2 (2) M;
04.12.2010 Saaremaa 2 (1) DE;