Eesti Äikesevaatlejate Võrk

VAATLEJAKS REGISTREERUMISE VORM

Kõigil, kes soovivad osaleda Eesti Äikesevaatlejate Võrgu vaatlustes, palun täita käesolev registreerumisvorm. Registreeruda saab 30. aprillini 2015.

Registreerumisvormis esitatud andmeid kasutatakse ainult Eesti Äikesevaatlejate Võrgu piires vaatlusteks vajalike vahendite saatmiseks ja vaatlejatega ühenduse pidamiseks. Neid ei edastata kolmandatele isikutele, asutustele ega organisatsioonidele.

Paberil vaatlusjuhend koos vaatluslehtedega saadetakse kõigile registreerunud vaatlejatele postiaadressile mai alguseks. Juhul kui valite elektroonilise juhendi ja andmete edastuse, siis saadetakse Teie e-posti aadressile elektroonilise vaatlusjuhendi ja andmebaasi lingid.


1. Kas soovite teostada äikesevaatlusi või tormivaatlusi?*

Äikesevaatlusi (hõlmab nii äikese kui ohtlike ilmanähtuste vaatlusi)
Tormivaatlusi (hõlmab ainult ohtlike ilmanähtuste vaatlusi)

2. Eesnimi:*

3. Perekonnanimi:*

4. Sünniaasta:*

5. E-posti aadress (kui on):

6. Postiaadress:*

Maja (ja korteri) number/talu nimi:* Tänav/küla:*

Linn/vald:* Maakond:*

Postiindeks:*

7. Millisel kujul soovite saada vaatlusjuhendit?*

Paberkandjal (saadetakse broðüürina Teie tavapostiaadressile)
Digitaalselt (Teie e-posti aadressile saadetakse link, millelt saate juhendi alla laadida)

8. Millisel kujul soovite andmeid edastada?*

Pabertabelite/vaatluslehtedena (blanketid saadetakse Teie postiaadressile)
Digitaalselt (Teie e-posti aadressile saadetakse andmesisestusvormide link)

9. Soovijatele saadame kaks korda aastas infot igasuvise ilmahuviliste ja äikesevaatlejate kokkutuleku kohta. Kas soovite seda infot oma e-posti (selle puudumisel tavaposti) aadressile saada? *

Jah
Ei

10. Lisainfo, kommentaarid, küsimused (kui on):