Bake off kontseptsioon

iDevice ikoon

Õppekava: Toiduainetööstuse erialade riiklik õppekava

Moodul: Töökorraldus ettevõttes

Õpiobjekti maht: 0,1 õn

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks pagari erialal õppijaile, samuti täiend- ja ümberõppes.

Õpiobjekti eesmärk võimaldab õpilasel:

  • omandada eriteadmisi Bake off kontseptsiooni ja seadmete kohta .
  • õppida mitmekülgselt tundma Bake off toodete sortimenti, mis võimaldab edukalt omandada praktilisi kutseoskusi küpsetuspunktis.
  • kohaneda töökorraldustega tootmises;
  • teha omapoolseid ettepanekuid tootmistegevuse eesmärkide kvaliteetsemaks ja kiiremaks realiseerimiseks.

Õpilane õpib:

  • planeerima, järjestama ja ajastama oma tööd;
  • kasutama omandatud teadmisi tulevases töös;

Hindamine: Teema lõpeb arvestusega, mille sooritamine eeldab ülesannete ning iseseisva töö täitmist.


Õppematerjali autor: Eda Odar, Tallinna Teeninduskool

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Tallinn, 2012 a