Pizzasüsteem

iDevice ikoon

Käesolev õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks pagari ja koka erialal õppijatele ning täiend- ja ümberõppijatele.
Õpilane õpib :

  • tundma pitsatöö korraldamist, tööde õige järjestamise ja ajastamise põhimõtteid;
  • ohutult kasutama seadmeid ja töövahendeid;
  • kasutama omandatud teadmisi tulevases töös.

Õppijate õppeülesannete hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile.

Õppematerjali autor: Eda Odar, Tallinna Teeninduskool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.


Tallinn, 2013 a