Metallide keemilised omadused

iDevice ikoon Lugemine

Metallid jaotatakse aktiivseteks, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseteks metallideks. Aktiivseid metalle lihtainena eriti ei kasutata, sest nad pole tavatingimustes püsivad, vaid reageerivad kergesti paljude ainetega (O2, H2O jt). Igapäevased esemed on valmistatud väheaktiivsetest või keskmise aktiivsusega metallidest. Erandiks on alumiinium, mida kaitseb tihe oksiidikiht. Väga vähe aktiivseid metalle (Ag, Pt, Au) nimetatakse väärismetallideks.

Metallide keemilised omadused

1. Reageerimine lahjendatud hapetega (v.a HNO3)

  • Pingereas vesinikust paremal pool olevad metallid ei reageeri lahjendatud hapetega.

2. Reageerimine veega

  • Aktiivsed metallid (K-Na) reageerivad veega, tekivad hüdroksiid ja vesinik.
  • Keskmise aktiivsusega metallid (Mg-Fe) reageerivad veeauruga, tekivad oksiid ja vesinik.
  • Väheaktiivsed metallid (Ni-Au) ei reageeri veega.

3. Reageerimine soola lahustega

  • Metall reageerib vees lahustuva soolaga, kui ta on aktiivsem kui soola koostises olev metall.
4. Reageerimine mittemetallidega
  • Peaaegu kõik metallid reageerivad mittemetallidega (hapnikuga, halogeenidega, väävliga jt)


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License