Metallide saamine maakidest

iDevice ikoon Lugemine
  • Enamik metalle esineb looduses ühenditena, vaid väheaktiivseid metalle leidub ka ehedalt.
  • Kivimeid, mis sisaldavad tootmisväärses koguses metallide looduslikke ühendeid, nimetatakse maakideks.
Raua saamine maagist
  • Tähtsamad rauamaagid sisaldavad rauda oksiididena (Fe2O3 või Fe3O4).
  • Raua saamiseks maagist tuleb oksiid redutseerida vabaks metalliks.
  • Redutseerijana kasutatakse kivisöe töötlemisel saadud sütt (koksi).
  • Rauamaagi redutseerimine toimub kuni 30 m kõrgustes erilistes ahjudes (kõrgahjudes) koos koksi ja teiste vajalike lisanditega.
  • Koksist tekib kõrgel temperatuuril süsinikoksiid (CO).
  • CO reageerib rauaoksiidiga, sidudes sellest hapnikku.
  • Kõrgahjus toimuvate reaktsioonide lõppsaadused on metalliline raud ja süsinikdioksiid (CO2).
Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License