Metallilised elemendid perioodilisustabelis

iDevice ikoon Lugemine
 • Metalliaatomite välisel elektronkihil on enamasti vähe elektrone (1-3).
A-rühma number näitab väliskihi elektronide arvu. B-rühma metallide aatomite väliskihis on enamasti 2 elektroni.
 • Metalliaatomite raadius on suhteliselt suur (võrreldes sama perioodi mittemetallidega).
 • Metalliaatomid hoiavad nõrgalt väliskihi elektrone kinni.
 • Metalliaatomid võivad elektrone ainult loovutada, järelikult on neil ühendites alati positiivne oksüdatsiooniaste.
 • Perioodilisussüsteemi perioodides vasakult paremale nõrgenevad elementide metallilised omadused.
 • Perioodilisussüsteemi rühmades ülevalt alla tugevnevad metallilised omadused.
 • Metalliline side on negatiivsete suhteliselt vabade elektronide ja positiivsete metallioonide vastastikune tõmbumine.


Aatomi ehituse seos perioodilisussüsteemiga
 • Aatomnumber = tuumalaeng = elektronide koguarv elektronkattes= prootonite arv
 • Perioodi number = elektronkihtide arv
 • A-rühma number= elektronide arv väliskihis
 • Ümardatud aatommass = massiarv = prootonite arv + neutronite arv
 • Neutronite arv = massiarv - prootonite arv

Metalliliste omaduste muutumine perioodilisustabelis

a) rühmas ülevalt alla

Elementide metallilised omadused tugevnevad, sest

 • elektronkihtide arv kasvab,
 • aatomiraadius suureneb,
 • väliskihi elektrone hoitakse aatomis nõrgemalt kinni ja neid on kergem loovutada.

b) perioodis vasakult paremale

Elementide metallilised omadused nõrgenevad, sest

 • väliskihi elektronide arv suureneb,
 • aatomiraadius väheneb, sest tuumalaeng suureneb ning väliskihi elektrone hoitakse aatomis tugevamini kinni.
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License