Sissejuhatus

iDevice ikoon Eesmärgid

Käesolev materjal on mõeldud 9. klassi õpilastele teema "Metallid" kordamiseks.

Nendelt lehtedelt leiad lisamaterjali metallide üldomaduste, aatomi ehituse ja keemiliste omaduste kohta. Enesekontrolliks on iga teema lõpus testid.

Õpilane saab selle abil iseseisvalt õppida ja harjutada.


iDevice ikoon Eelteadmised
Õpilane  peab teadma  metallide asetust perioodilisustabelis, metallide füüsikalisi omadusi, metallilist sidet ja metallide keemilisi omadusi.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License