TUUL

Mõõtmisi on püsivalt teostatud alates 1. jaanuarist 1998 kolmel korral ööpäevas. Eraldi on vaadeldud tuule suunda ja kiirust.

Tuule suund on määratud tuule lipu järgi 8 ilmakaare süsteemis. Muutliku tuule korral on püütud määrata valdav suund.

Tuule kiirust on hinnatud Beauforti skaala (allpool olev tabel) alusel visuaalselt, kirja on pandud keskmine tugevus, mitte puhangute tugevus.

Pallid

Tuule nimetus

Tuule kiirus m/s

Tuule mõju kirjeldus

0

TUULEVAIKUS

0 - 0,2

suits tõuseb otse üles, veepind on peegelsile

1

VAIKNE TUUL

0,3 - 1,5

suits kaldub veidi kõrvale, veepind väreleb

2

KERGE TUUL

1,6 - 3,3

on tunda kerget tuuletõmbust, veepinnal on väiksed lained

3

NÕRK TUUL

3,4 - 5,4

puulehed liiguvad, veepinnal on laineharjadel vahtu

4

MÕÕDUKAS TUUL

5,5 - 7,9

puuladvad painduvad, oksad liiguvad,veepinnal on vahused lained

5

ÜSNA TUGEV TUUL

8,0 - 10,7

peened puud õõtsuvad, meri kohiseb

6

TUGEV TUUL

10,8 - 13,8

jämedad puuoksad õõtsuvad, veepinnal on rohkesti vahtu

7

VALI TUUL

13,9 - 17,1

puutüved õõtsuvad, oksad kalduvad, laineharjad murduvad, veepind on vahuvöödiline

8

RAJUTUUL

17,2 - 20,7

oksad murduvad, pikad kõrged lained

9

TORM

20,8 - 24,4

hooned purunevad, puud murduvad meri mühiseb, õhus on veepritsmed

10

TUGEV TORM

24,5 - 28,4

tormikahjustused, merel on tugev lainetus.

11

MARU

28,5 - 32,6

laialdased tormikahjustused, merel on torm,halb nähtavus

12

ORKAAN

32,7 - 36,9

katastroofilised purustused