KOKKUVÕTLIKULT AASTA 2009 ILMASTIKUST

Aasta 2009 algas suhteliselt külmade ilmadega, öised temperatuurimiinimumid langesid sisemaal -20 kraadi lähedale. Tugev soojalaine saabus jaanuari esimese dekaadi lõpus. Sooja oli kuni 5 kraadi, lumi sulas. Uus külmenemine ja püsiv lumikate tekkis siiski juba mõni päev hiljem. Veebruar ja märts olid igati talvise ilmega, kuigi suuri külmalaineid ei esinenud. Veebruaris kõikus õhutemperatuur pidevalt -5 kraadi ümber, märtsis jäi üldiselt veidi alla nulli. Enam kui 10 kraadist külma esines nii veebruaris kui märtsis vaid mõnel päeval. Oli ka sulasid, kui need olid suhteliselt lühikesed ja kerged. Nii kattis veebruaris maad umbes 10 cm paksune lumi, mis märtsi jooksul kasvas 15-20 cm paksuseks. Korralik lumi püsis maas märtsi lõpuni ning sulas alles aprilli esimestel päevadel. Aprill oli väga kuiv, korralikult sadas vaid kahel päeval. Kuni 20. kuupäevani oli ka jahe, temperatuurid ei tõusnud eriti üle 10 kraadi. Kuu viimane dekaad ning mai algus oli aga väga soe, mitmel päeval 20 kraadi ja enam. Edasi jagus sooja mõõdukamalt, viimane õhuöökülm -2,1 kraadi esines 16. mail. Ilm oli jätkuvalt kuiv. Tugevamat sadu oli 21. mail Kesk- ja Kirde-Eestis koos äikese ja võimsa rahesajuga. 

Mai lõpp ja juuni algus olid lausa palavad, 1. juuni tõi Türil suve soojarekordi +29,2 kraadi. Edasi ilm järsult jahenes, 3 päeva hiljem oli sooja alla 10 kraadi, kolm päeva sadas peaaegu lakkamatult. Juuni teine dekaad oli samuti jahe. Erakordselt palju sadas 13. kuupäeval, põllud ja heinamaad olid üle ujutatud, peaaegu kogu maal kaasnes sadudega tugev äike. Juuni viimane dekaad oli juba suvesoe ja kuiv. Sooja jagus üsna palju juulisse. Samas ei kujunenud püsivad kõrgrõhkkondi ja põuda. Lühemad soojaperioodid vaheldusid üksikute jahedate ja sajuste päevadega. Palju oli äikest. Suvesoe oli ka augusti esimene dekaad, edasi jagus sooja mõõdukamalt. Üle 20 kraadi oli mitmel pool sooja veel ka septembri alguses. Edasi temperatuurid veidi langesid, kui tõeliselt jahedaks läks alles septembri viimastel päevadel. Oktoobri algus tõi õhuöökülmad ning esimese suure sügistormi. Väga jahe oli oktoobri keskpaik, kui mitmel pool sadas lund ja esines ka õhuke märg lumikate. Edasi oli ilm taas mahedam kuni kuu viimaste päevadeni. Oktoobri lõpupäevad ja novembri esimene pool tõid juba tõsisema talveilma. Valitsesid miinuskraadid ja mitmel pool sadas maha korralik lumi. Järsu ilmamuutuse tõi novembri keskpaik. Õhutemperatuur tõusis 5-7 kraadi üle normi ja püsis nii kuu lõpuni. Soojad olid ka detsembri esimesed päevad, edasi langes temperatuur nulli lähedale. Tugeva külmalaine tõi detsembrikuu keskpaik, 19. detsembri öösel mõõdeti Türil aasta madalaimaks temperatuuriks -23,2 kraadi. Talvine ilm ja 10. detsembril maha sadanud lumi püsisid aasta lõpuni. Lund oli ohtralt, Türil aasta lõpupäevadel 20-25 cm. 

Tabelis 1 on esitatud kuude keskmised õhutemperatuurid Türil 2009. aastal, samuti pikaajaline keskmine ning äärmustemperatuurid. Ilmneb, et oktoober oli normist 1,5 ja detsember 1,3 kraadi võrra külmem.  Suvekuud olid normilähedase temperatuuriga, juuli ja august pisut soojemad ning juuni veidi jahedam. Ülejäänud 7 kuud olid möödunud aastal pikaajalisest normist enam kui kraadi võrra soojemad. Jaanuar ületas normi kõige enam, 2,8 kraadi võrra. November oli 2,2 ning september 2,1 kraadi normist soojem. Kuude keskmisi õhutemperatuure 2009.aastal võrdleb pikaajaliste keskmistega joonis 1. 

Aasta madalaimaks õhutemperatuuriks mõõdeti 19. detsembri öötundidel -23,2 kraadi, kõige soojem oli Türil 1. juuni pärastlõunal, +29,2 kraadi, 28,6 kraadi mõõdeti sooja 19. juulil ning 28,5 kraadi 31. mail. Üldse kõikus õhutemperatuur Türil 2009. aastal 52,4 kraadi ulatuses. Seda on rohkem kui 2008. aastal, kui temperatuur kõikus 41,9 kraadi ulatuses. Suurema temperatuuri amplituudiga olid aga aastad 2007 (57,4 kraadi) ja 2006 (61,2 kraadi). 

Kokkuvõttes osutus aasta 2009 keskmiseks õhutemperatuuriks Türil 5,9 kraadi, mis on pikaajalisest normist 1,0 kraadi võrra soojem, kuid 2008 aastaga võrreldes 1,4 kraadi jahedam. 

 

 

Tabel 1. Kuude keskmised ja äärmuslikud õhutemperatuurid Türil 2009. aastal.

 

Kuu keskmine 2009

Keskmine 1945 - 2001

Maksimaalne

Minimaalne

näit

kuupäev

näit

kuupäev

Jaanuar

-2,9

-5,7

5,5 12 -17,9 8

Veebruar

-4,8

-6,2

3,0 9 -18,9 1

Märts

-1,0

-2,6

7,5 31 -12,1 27

Aprill

5,9

4,1

23,2 27 -6,3 21

Mai

12,0

10,3

28,5 31 -2,1 16

Juuni

14,3

14,8

29,2 1 3,4 7

Juuli

17,3

16,5

28,6 19 4,9 7

August

15,5

15,2

25,7 10 3,7 21

September

12,5

10,4

23,2 2 1,3 30

Oktoober

4,0

5,5

12,6 8 -5,2 30

November

2,4

0,2

9,0 21 -7,6 1

Detsember

-4,8

-3,5

5,4 1 -23,2 19

Aasta

5,9

4,9

29,2 01.06.2009 -23,2 19.12.2009

 

 

Joonis 1. Kuude keskmised õhutemperatuurid Türil 2009. aastal võrrelduna perioodi 1945 - 2001 pikaajaliste keskmistega.

 

 

Tabelis 2 on esitatud kuude sademete summad Türil aastal 2009 koos pikaajaliste normide, maksimaalsete ööpäeva sajuhulkade ja sajupäevade arvuga kuus. Ilmneb, et väga sajused olid oktoober ja juuni. Nende sajuhulk aastal 2009 ületas pikaajalise normi kaks korda. Normist veidi sajusemad olid ka juuli ja august, samuti november ja märts. Pisut üle normi sadas ka detsembri. Normi piires oli sajuhulk jaanuaris, veebruaris ja mais. Normist kuivem oli september ja väga kuiv aprill, kui sada vaid kolmandik normist. 

Aasta kõige sajusemaks päevaks Türil kujunes 13. juuni, mil vähem kui 24 tunniga kallas 29,3 mm vihma. 28,5 mm sadas 4. oktoobril ja 27,5 mm 13. juulil. Sajupäevi (vähemalt 1 mm sademeid 24 tunniga) oli enim oktoobris, 19. Septembris, novembris ja detsembris oli 14 sajupäeva. Kõige vähem sajupäevi, vaid 2, oli aprillis. 

Aasta sademete summaks kujunes Türil 2009. aastal 821 mm. See ületab pikaajalist normis umbes 20 protsendi võrra. Eelnenud 2008 aasta oli aga palju sajusem, aasta sademete summa oli siis 1030 mm.   

 

Tabel 2. Kuude sademete summad, maksimaalsed ööpäevased sajuhulgad ja sajupäevade (sajuhulk vähemalt 1 mm) arv Türil 2009. aastal. 

 

Kuu summa 2009

 Norm 1945 - 2001

Maksimaalne

Sajuga päevi

hulk

kuupäev

Jaanuar

41,6

42,8

8,7 13 10

Veebruar

26,4

32,2

7,1 27 7

Märts

48,0

32,4

13,6 17 10

Aprill

13,2

38,8

5,5 6 2

Mai

37,6

43,8

17,8 21 8

Juuni

123,8

67,0

29,3 13 12

Juuli

98,5

84,6

27,5 13 11

August

100,7

87,4

17,2 1 13

September

53,6

75,0

10,8 6; 25 14

Oktoober

143,0

69,1

28,5 4 19

November

74,3

61,4

14,8 27 14

Detsember

59,8

51,1

13,3 3 14

Aasta

820,5

685,6

29,3 13.06.2009 134

 

 

Joonis 2. Kuude sajuhulgad Türil 2009. aastal võrrelduna perioodi 1945 - 2001 pikaajaliste normidega.