LIITUGE EESTI ÄIKESEVAATLEJATE VÕRGUGA

Juba seitsmendaks vaatlushooajaks valmistuv Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi liikmeid, kes on huvitatud osalemisest 2012. aasta äikesevaatlustes. Algaval hooajal on teist aastat kasutusel uus vaatlusmetoodika. See tähendab, et kõik vaatlejad saavad ise valida endale jõukohase vaatluste mahu. Võimalus on teostada lihtsamaid põhivaatlusi või detailsemaid täismahus vaatlusi. Lihtsamate põhivaatluste korral märgitakse kuutabelisse ainult põhiandmed äikese ja äikesenähtuste esinemise kohta antud kuupäeval. Täismahus vaatluste korral täidetakse iga esinenud äikese kohta eraldi vaatlusleht.

Eesti Äikesevaatlejate Võrguga on oodatud liituma kõik asjahuvilised sõltumata vanusest ja tegevusalast. Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat loodusvaatluste teostamise kogemust ega meteoroloogiaalast haridust. Vajalik on ainult huvi ja valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõigil, kes soovivad osaleda Eesti Äikesevaatlejate Võrgu tegevuses 2012. aastal, palutakse registreeruda 5. aprilliks 2012. Registreeruda saab nii tavakirjaga kui ka e-maili teel.

Registreeruda saab Eesti Äikesevaatlejate Võrgu kodulehel. Samas on saadaval ka erinevate vaatlusmetoodikate tutvustused. Lisaks on toodud kokkuvõtted eelmiste aastate vaatlustest ning lähem ülevaade, kuidas ja milleks äikesevaatlejate andmeid kasutada saab.