Kõverlaid


Vaade Kõverlaiule Muhu poolt
Vaade Kõverlaiule Muhu poolt

Kõverlaiu lõunakallas 28.02.2004
Kõverlaiu lõunakallas 28.02.2004Kõverlaid asub Hiiumaa laidude maastikukaitseala Laidelahe sihtkaitsevööndis. Ta on Hiiumaa laidudest idapoolseim.

Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri ütleb:
  Laidelahe sihtkaitsevööndisse kuuluvad Pühalepa vallas Ahelaid (Pärna (A99) ja Saarnaki (A100) talude lahusmaat�kid), K�verlaid (Simuna (12) ja Tõnise (13) talude lahusmaatükid), Hanerahu, Ankrurahu, Aherahu ja Hülgerahu ning neid ümbritsev veeala, mille piir on määratletud järgmiste geodeetiliste joontega: punktist 58°45'32" N 23°10'09" E (6513557-451919) punkti 58°45'09" N 23°11'39" E (6512828-453356), sealt punkti 58°43'54" N 23°07'15" E (6510561-449082), sealt punkti 58°44'41" N 23°05'32" E (6512037-447445) ja sealt punkti 58°45'32" N 23°10'09" E (6513557-451919).
  Soonlepa lahe saarte, Hanikatsi salumetsa, Agariku, Laidelahe, Langekare ning Laidude sihtkaitsevööndites on inimeste viibimine lubatud teaduslikel välitöödel kaitseala valitseja n�usolekul, järelevalve- ja päästetöödel ning:
Laidelahe sihtkaitsevööndis 15. juulist kuni 15. septembrini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul ning 1. jaanuarist 10. veebruarini kaitseala valitseja nõusolekuta.

Kõverlaiu pindala kohta on väga erinevaid andmeid:

Allikas 1
Allikas 2
Allikas 3
Allikas 4
29 ha
24,5 ha
30 ha
43,4 ha

Allikas 1 - Hiiumaa laidude maastikukaitseala andmed
Allikas 2 - "Mereleksikon", Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1996
Allikas 3 - 1979. a. kaart Muhu väina kohta A1 formaadis, 1:50000 (selle järgi arvutatud pindala)
Allikas 4 - Hiiumaa veebikaardi järgi arvutatud pindala

Kõige usutavamaks tuleb pidada ilmselt maastikukaitseala andmeid.
Laiu kõrgus "Mereleksikoni" järgi on 1,5 meetrit merepinnast.


Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaart:Kõverlaid asub Heltermaa sadamast 14 kilomeetri, Seaninast 7,5 kilomeetri kaugusel. (ENE/EE nr. 5)

Kõverlaiu nimi on tulnud tõenäoliselt tema kõige väljapaistvamast omadusest – kõverast kujust.

Lingid:
- EELIS - sisaldab vaadet Ahelaiult Kõverlaiule (katkine link, varuvariandina salvestatud pilti vaata siit)
- Saaremaa viikingid: pildid: Kõverlaiu rannik

Laidude esilehele
Materjalikogu esilehele