Lisa C. Loendite sõnastik.

 1. Kaks

 2. Kolm

 3. Neli

 4. Viis

 5. Kuus

 6. Seitse

 7. Kaheksa

 8. Kümme

 9. Kolmteist

 10. Neliteist

 11. Kaheksateist

 12. Kolmkümmend kaks

 13. Kolmkümmend seitse

 14. Nelikümmend kuus

 15. Kaheksakümmend