Lisa G. Khentšen Kontšok Gjaltšen Rinpotše elust

Tsari küla ja seda ümbritsevad alad kuuluvad Tiibeti pühamate paikade hulka. Just seal sündis Khentšen Rinpotše, Kontšok Gjaltšen 1946nda aasta kevadel ning samas veetis ta ka oma varase lapsepõlve. 1960ndal aastal põgenes Khentšen Rinpotše Tiibeti poliitilise olukorra tõttu koos oma perega Indiasse. Pere asus elama Darjeelingis, kus algas ka Khentšen Rinpotše haridustee. Juba varases nooruses oli ta eeskujulik ja pühendunud õpilane ninga suutis üldhariduskooli keskastme lõpetada kiiremini, kui selleks keskmiselt kulub.

Ajal kui põhikooli õpingud lõppesid, avati Varanasis, Indias uus ülikool: Kõrgemate Tiibeti Õpingute Instituut[56]. Rinpotše otsustas olla esimeste selle õpilaste seas ning 1967ndal aastal reisis ta kooli pääsemiseks Varanassi. Seal algasid üheksa aastat kestnud õpingud, milles käsitleti madhjamakat, Abhidharmat, vinajat, Abhisamajalankarat ja Uttaratantrat, aga ka ajalugu, loogikat ja tiibeti keele grammatikat. 1968ndal aastal oli Rinpotšel hea õnn saada täielik mungaordineering suurelt Kalu Rinpotšelt ning peatselt pärast instituudi lõpetamist sai ta Gjalua Karmapa 16ndalt õpetused india majasiddhade “Mahamudra laulude kaheksa varanduse[57] kohta

Isegi pärast oma pikka ja rasket õpinguteed, soovis Khentšen Rinpotše üksnes süvendada oma teadmisi ja darma järgimist. Samaselt oma eelnenud õpingute hoole, jätkas Rinpotše õpetuste ja juhenduse otsimist ja vastuvõtmist paljudelt suurtelt budaluse meistritelt. Üheks selliseks oli aAuväärne Khunu Laama Rinpotše, koos kellega Khentšen Rinpotše õppis Gampopa kahte tööd: Vabanemise väärisehe ja “ Veatu tee hinnaline vanik[58]. Tema õpingud Auväärse Khunu Laamaga sisaldasid ka mahamudrat ja Milarepa paljusid laule.

1978ndal aastal, pidamaks teoreetilisi teadmisi ja süviharjutust tasakaalus, alustas Khentšen Rinpotše kolme aastat eraldust valastunud meistri Khjunga Rinpotše juhendamisel. Erakluse jooksul ta süvendas ja täiendas oma arusaamist viietise mahamudra õpetusteest ja isand Džigten Sumgöni sügavast Ainus soov teosest. Samuti sai ta erakluses paljude teiste õpetuste ülekanded.

1985ndal aastal reisis Khentšen rinpotše Drikung Kagjü õpetusliini peakloostrisse, Tiibetis olevasse Drikung Thilli. Seal sai võimalikuks isiklikud õnnistused, samuti ka mahamudra ja kuue Naropa jooga juhised ja ülekanded valastunud meistrilt, Auväärselt Patšung Rinpotšelt.

Aastal 1982 viis karmilise jõu ja paljude järgijate nõudehääle ühendus Khentšen Rinpotše Ameerika Ühendriikidesse. 1983nda aasta lõpuks sai Washingtonis korralikult käima Tiibeti Meditatsioonikeskus. Sellest kohast sai loendamatute õpetuse, harjutustundide ja -laagrite ning riituste toimumispaik. 1984nda aasta septembris ning uuesti 1987ndal aastal, sai uus keskus õnnistatud Tema Pühaduse dalai laama külastustest ning õpetustest. Tänu Khentšen Rinpotše ja keskuse tööle, said teoks Drikung Kjabgon Tšetsang Rinpotše külastused aastatel 1987, 1994 ja 1999 ning mitmete osariikide inimestel oli võimalik saada kasu tema õpetustest ja kohalolekust.

Tiibeti Meditatsioonikeskus toimimas peakorterina, jätkas Khentšen Rinpotše harjutuskeskuste rajamist Bid Suris, CA, Bostonis MA, Boulderis CO, Chicagos IL (praegu Drupon Rintšen Dorže juhtimises), Gainesvilles FL, Losa Angeleses CA, Madisonis WI, Pittsburgis PA, San Fansiscos CA, Tampa Bays FL (praegu Drupon Thinlei Njingpo juhtimises), Virgina Beachis VA. Samuti asutati Tucsonis AZ Dharmakirti Kolledž ja kirjastus Vajra Publications. Samuti rajas Rinpotše keskused Lidingos Rootsis ja Santiagos Tšiilis (praegu Khenpo Phuntžok Tenzini juhtimises).

Soovides, et darma õpetused jõuaksid võimalikult paljude inimesteni on Khentšen Rinpotše kiiresti omaks võtnud läänelikud suhtlemisviisid. Ta on esinenud televisioonis, olnud külaliseks paljudes raadiosaadetes, pidanud ulatuslikke loenguid kolledžites ja ülikoolides ning suhelnud avalikkusega loendamatute ajaleheartiklite kaudu. Ajavahemikus 1983 kuni 1990 tõlkis Khentšen Rinpotše omal käel peamised Drikung Kagjü harjutustekstid, palved ja ajalood inglise keelde.Tõlgitud tekstide hulgas olid sellised nagu Amitaba, Amitajus, Atši Tšökji Drolma, Boditšita, Darmakaitsjad, Guru jooga, Neljaosaline Guru jooga, Malbe Guru Rinpotše, Mandala annetus, Manjušri, Njung ne, Nöndro harjutused, Phoova, Ravibuda, Roheline Taara, Torma annetus, Tšenrežig, Tsog, Tšöd, Laama Tšöpa, Vadžrajogini, Vadžrapani, Vadžrasatva, Varjupaik, pikk Tšakrasamvara, lühem Tšakrasamvara ja Valge Taara. Enne kui tiibetikeelsed fondid muutusid kättesaadavateks arvutis, kirjutas Rinpotše kõik need tekstid ringi käsitsi. Hiljem, siis kui arvuti küljendus muutus kättesaadavaks, tõlked lihviti ning anti uuesti välja. See hindamatu töö moodustas põhialuse, lähtudes millest darmat oli võimalik õpetada ja harjutada.

1991nda aasta novembris kolisid Khentšen Rinpotše ja Tiibeti Meditatsioonikeskus Fredericki Marylandis. Pesa leiti riiklikus pargis ja Keskus asetseb praegu neljal metsastatud aakril[59]. Samasse püstitati ka väike pühamu, mis 1994ndal aastal Kjabgon Tšetsang Rinpotše poolt sisse õnnistati. Tänu suurematele ruumidele ja süüvet tugevamalt soosivale keskkonnale, on Khentšen Rinpotšel saanud võimalikuks tuua oma õpetustega kasu veelgi enamatele inimestele. Nüüd kui lääne õpilased hakkavad rohkem huvituma ka pikemaajalisest eraklusharjutusest, peetakse plaane rajada lähipiirkonda püsiasustusega erakluskeskus.

Viimasel ajal on Khentšen Rinpotše hakanud veetma rohkem oma ajast õpetades Indias ja Tiibetis. Ta õpetab sageli Ainus soov teksti Drikung Kagjü Instituudi munkadele ja nunnadele Dehra Dunis Indias ja samuti ka Tiibeti kloostrites, kui olud seda võimaldavad. Tiibeti Meditatsioonikeskuse tekstiprojektist saadud rahalise toega korraldas Rinpotše antud teksti trüki tiraažiga 1200 ja jagas selle munkadele, nunnadele ja kloostritele Indias, Nepaalis ja Tiibetis. Khentšen Rinpotše püüdleb jätkuvalt selle poole, et olulised tekstid oleksid avalikkusele kättesaadavad ning et võimaldada õpilastele põhjalikku ja süstemaatilist darmaõpet. Enne käesolevat raamatut on Rinpotše oskusliku ja pühendunud autorina avaldanud üheksa raamatut:

Palvelipud

Pikemat kirjeldust vt Teoste loendist.

Mahamudra harjutuste vanik

väga kasulik tekst neile, kellel on juba mõningane arusaamine darmast. Siin sisalduvad kõigi nöndro harjutuste kirjeldused: neli lähtemõtet (hinnaline inimelu, kaduvuse teadvustus, karma ja olelusringi kannatused), neli erilist ettevalmistust (varjupaik, Vadžrasatva, mandala annetus ja Guru jooga), Jidami harjutus, eriline guru jooga ja mahamudra istumine.

Veatu ambroosia otsinguil

Pikemat kirjeldust vt Teoste loendist.

Suuri Kagjü meistreid

Pikemat kirjeldust vt Teoste loendist.

Nõu varakamber

Drikung Dharmaradža kirjutatud sügavate õpetusvärsside tõlge.

Vabanemise väärisehe

Pikemat kirjeldust vt Teoste loendist.

Pöördudes kaugusest Laamasse

Pikemat kirjeldust vt Teoste loendist.

Kannatuse muudnamine

Pikemat kirjeldust vt Teoste loendist.

Pärli maala

Khentšen Rinpotše enese poolt kirjutatud tekst. Selles sisalduvad üksikasjalikud juhendid kaheteiskümne levinuima jidami jooga harjutuste kohta nagu Tšenrežig, Taara ja Manjušri, samuti ka vastavad sadanad või harjutustekstid ise. Antud raamat on eriti väärtuslik neile, kellel pole head õnne kohtumaks pädeva laamaga sageli ning tõstele järgijatele sobib see meeldetuletavaks kasutuseks.

Pidades meeles oma algusaastate raskusi, innustab ja toetab Khentšen Rinpotše munki, nunni ja ilmikuid nende darmajärgimises ning on alati valmis olema toeks mistahes võimalikul viisil. Ta jagab ennast tingimatult kõigile. Olles oma südames ja tunnetuses kindlalt pöördunud darmasse, näitab ta kaastundlikult ja kannatlikult teed.[56] the Central Institute of Higher Tibetan Studies

[57] The Eight Treasures o f Mahamudra Songs

[58] The Precious Garland o f the Excellent Path.

[59] 1,6 hektarit (tõlk)