Rikkuste kogu…

13Rikkuste kogu kui mesilinnu mesi.

See köidab meid, kuid teistel volilt on võtta.

Seega helde tegevusega pälvet kogu vaid.

Nii on minu südame nõu.

Antud elus rikkuse saavutamise ajendil vara kogumine on sarnane mett koguvate mesilastega. Selline rikkus seob meid olelusringi ja teised võivad meilt selle mitmel viisil nagu varastamine kergelt ära võtta. Nii muutub rikkus kannatuse allikaks ja antud värss selgitab helduse järgimise vajalikkust. Samal ajal, kui me kogume rikkust, peame me koguma ka oma heldusega pälvet. Helduse tulemuseks on tegelik rikkus, mida saab kasutada selles ja tuleviku eludes. Seda rikkust saab kasutada valastusse jõudmiseks. Sedavõrd imepärane rikkus on see!

Vabanemise väärisehtes” selgitab isand Gampopa heldust viidates Ilmik Drakšultšeni poolt palutud suutrale”:

See, mille sa annad on sinu, need, mis hoiad enesele, seda pole. Antul on sisu, enesele hoitul sisu puudub. See, mille annad ei vaja kaitset, enesele hoitu vajab kaitset. Ära antud asi on vaba hirmudest, enesele enesele hoitu toob hirmu. See, mille annad juhib valastuse suunas, enesele hoitu juhib maarade suunas. Helduse järgimine viib üüratu rikkuseni, enese hoitu ei too paljukestki rikkust. Asi, mis ära antud, toob ammendamatu rikkuse, asjad, mis enesele hoitud, kõik ammenduvad.

Milarepa on öelnud: “Rikkus — esimene mulje on, et see on justkui soovetäitev kalliskivi. Hiljem, järgmise sammuna, ei suuda me ilma selleta elada. Lõpuks muutub see konksuks, mis haagib vargaid ja röövleid.

Kord oli Milarepa siirdumas ühest kohast teise ja kohalik külarahvas ütles talle: “Ära siit mine, see tee on väga ohtlik.” Milarepa küsis: “Mis oht seal on?” Külarahvas rääkis, et sellel teel on palju vargaid ja röövleid. Milarepa naeris vaid selle peale. “Minult pole küll mingit varandust võtta!” Sedavõrd vaba oli ta.

Ühel teisel korral oli Milarepa koopas öösel meditatsioonis. Üks varas hiilis tema koopasse ning otsis seal viimasegi nurga läbi, et midagi enesele võtta. Milarepa hakkas naerma. Varas küsis, et mida ta naerab. Milarepa ütles: “Kui sul öösel õnnestub midagi leida, mida mul endal päeval ei õnnestu leida, siis võid selle vabalt endale võtta.” Varas hakkas samuti naerma ja lahkus.

Niisiis, rohke varandus ja rikkus ei tähenda tingimata head elu või õnnetunnet. Eeslil, kellel seljas suur kullakandam, on palju kulda, kuid sellest pole talle rõõmu, sest ta ei tea midagi rikkuse tähendusest, ega oska seda kogeda. Pole vahet, kas olla rikas või mitte, õnne toob oskus olla omadega rahul ning hinnata seda, mis juba olemas on. Tegelikult, kui me oleme rahulolevad ja hindame seda, mis meil on, siis polegi vaja rohkemat kui see, mis elamiseks kulub.

Võtke hetk aega, et vaagida mesilasi, kes ilmast hoolimata töötavad päevast päeva kogumaks mett. Mesilastel on väga vähe võimalust, et tunda rõõmu kogutud meesaagist, sest enamus sellest võetakse neilt takistamatult ära. Sarnaselt, meie seas on paljud, kes töötavad väiksegi rikkuse kogumiseks nii, et neil pole aega korralikult süüa või puhata. Toimides selliselt, luukse kannatusi enesele ja teistele, saavutamata midagi märkimisväärset. Seega, niikaua kuni jagub rikkust, järgige heldust.