Tärkamisvaim ja halba hülgav meelsus…

24tärkamisvaim ja halba hülgav meelsus kui laevakapten.

Ringist vabanemine sõltub nendest vaid.

Seega mõtle alati ekseta sellest.

Nii on minu südame nõu.

Esimeseks sammuks on sansaarast ära pöördumine, eriti just halbadest mõtetest lahtiütlemine. Kõige vähimana võime anda lubaduse lahti öelda sõgedusest, kiindest, vihast, vihkamisest, uhkusest, kadedusest ja nii edasi. Tugeva tärkamisvaimsuse põhjal võib mistahes darmaharjutus, ka vägagi lihtsake, saada valastusse jõudmise aluseks. Teisalt, kui puudub tärkamisvaimsus, siis ka väga kõrge tantra või muu sügav darma harjutus ei vii meid olelusringist vabanemisele. Laeva reisijatel ja kaptenil, kõigil neil peab olema ühine tugev soov jõuda teisele kaldale. Kui see puudub, siis pole mingit mõtet laeva pardale ronidagi. Väljumisvaimsusest kantud meelelaad vabastab meid kümnest pahest.

Näiteks võib võtta ookeni ületava suure reisilennuki piloodi. Seni kuni piloot jõuab sihtlennujaama, ükskõik kui kaua see ka ei kestaks, tuleb tal iga minut valvel olla. Sarnaselt, et ületada sansaara ookeani, on meil vaja tugevat tärkamisvaimsust. Kui meid häirivad ja tõmbavad enestega kaasa olelusringi tegevused, siis tuleb seista silmitsi paljude takistustega ning sansaarast vabanemine ja valastusse jõudmine pole võimalikud.

Halba hülgav meelsus tähendab ära pöördumist kõigist vaimsetest ja ihulistest pahelistest tegudest, mis on kannatuste põhilätteks.

Pole vahet kui sügavad on meie harjutused, kõik nad saavad alguse nendest otsustavatest õpetustest. Neid ettevalmistusi või aluseid peetakse palju olulisemateks kui neid, mida me tavaliselt kutsuma kõrgeteks õpetusteks. Pidage alati seda silmas, sest ilma juure ja tüvita pole ei lehti, õisi ega vilju.