Tema õpetatud püha darma…

28Tema õpetatud püha darma kui surematuse nektar.

See kõik eksed hajutab ja erandita kõik head eneses kannab.

Too kolme liiki meelitavaid annetusi talle.

Nii on minu südame nõu.

Vaimse meistri poolt antavad puhtad püha darma õpetused on kui nektar, veatu abroosia, mis teisendab kõik meie vead millekski kasulikuks, muudab kogu mürgi nektariks. Kui võtame need õpetused kanda oma südames, siis puhastame sellega kõik oma halvad mõtted ja karma. Darma sisaldab kõiki meie halva teisendamiseks vajalikke võtteid. Meil tuleb need vaid rakendada. Pole mõtet loota veatuid tulemusi kohe päris algusest. Kui kohe algusest suudaksime olla veatud, siis meil polekski vaja õppida ja harjutada. Kuna meil on kord need halvad mõtted ja ahistused, siis teeme me ka vigu. Kuid, läbi darma järgimise on võimalik vigadest aru saada ning nende asemel lasta ilmneda headel omadustel.

Kui teame, kuidas harjutada, siis kõiki meie halbu mõtteid võib rakendada darma teenistusse. Võtke näiteks üks lill. Lill on täna väga ilus, kuid mõne aja pärast see närtsib ning me heidame selle prügikasti. Olles kord prügi, on see ka võimalus muutuda heaks väetiseks, mis omakorda peenrale jaotununa toob juurde uusi ilusaid lilli. Sarnaselt on meie halvad mõtted aluseks, millest kasvatada suurt viisust ja kaastunnet. Kui poleks halbu mõtteid nagu vihkamine, viha, kiindumus ja rumalus, siis poleks võimalik ka avada valastust. Kuid meil on vaja teada võtteid, mis võimaldavad halbu mõtteid taaskasutusse suunata. Vastasel juhul on tegemist vaid kannatusi põhjustava prügiga. Tunnetus, kus puuduvad halvad mõtted, pole sobilikuks kasvulavaks millelegi, see on kui kuiv kõrb. Tunnetuses, kus on ohtralt enesekiindumust, edeneb darma just rohke väetise tõttu väga ilusasti, kui vaid harjutada. Sellisel põhjusel tulebki endid julgustada ära kasutama oma halba meelelaadi.

Pole vaja tunda süüd enesel, kui meis on palju viha ja kiinet. Pigem tuleb seda tunnistada ning õppida neid tundeid järgimise asemel ära kasutama. Vastavad võtted on kirjeldatud lo džong ehk vaimse treeningu harjutustena. Selmet olla vihast või kiinde orjad, õpitakse neid rakendama jumitu viisuse ja kaastunde kasvatamiseks. Sellisel kombel, mida rohkem on meis viha, seda kindlam saab olema pühendumus jätkata oma harjutamisega.

Kuna buda hinnalised omadused annab meile meie darma õpetaja, siis me teeme talle kolmel viisil annetusi: eluks vajaliku pakkumine, tema teenimine ning kolmandaks ja eriliselt, darma järgimine.

Asi pole selles, et vaimsel meistril oleks vaja meie varandust või teeneid. Pigem on annetamine üks harjutus, mis puhastab meie enese ihnsust ja kiindumust. Teenimine on harjutus, mis vabastab uhkusest ja laiskusest. Ka see on meie enese huvides, kindlustamaks meie pühendumist darma õpetustesse.

Isegi kui me ei küündi Milarepa tegevuste kõrguseni, siiski võime temalt õppida. Milarepa lahtiütlemine oli sedavõrd võimas ja tema soov darma õpetuste järele sedavõrd tugev, et ta teenis Marpat toodud kolmel viisil riskides isegi oma enese eluga. Pärast õpetuste saamist, kuidas ta harjutas! See ongi kolme liiki meelitavate annetuste toomise tegelik tähendus.

Kui Atiša käis Tiibetis, siis üks tema järgijatest oli Drom Tonpa, kes oli täielikult pühendunud tema teenimisele. Kui Atiša pidi ületama Himaalaja mägesid läbi lume, ei suutnud ta kohalike tiibetlastega sammu pidada ning pidi aeg-ajalt puhkama. Drom Tompal oli selleks tarvis kaasas kuiva puru kott, mida ta kandis oma seljas kogu tee ülesmäge. Kui Atišal oli vaja puhata, siis laotas Drom Tompa lumele maha oma puru ning palus Atišal sellel istuda, nii et poleks sedavõrd külm. Selline järgija on oma darma pürgimustes väga edukas. Samas on oluline mitte unustada, et meistril peavad olema kõik vajalikud omadused. Vastasel juhul orjame lihtsalt ilma igasuguse põhjuseta.

Kolmas, kõige olulisem viis õpetajale meeldimiseks on darma järgimine. Misiganes õpetusi saad, järgi neid kogu südamest. Darma järgimine tähendab meie vaimsete omaduste arendamist, mitte arvepidamist lausutud mantrate üle. Võime lugeda palju mantraid, kuid kui ei kasva meie kaastunne, avatus, sallivus, julgus ja muud sarnased omadused, siis pole kõigest pingutusest palju abi. Mantrate lausumise ja meditatsiooni kõrvalt peavad arenema meie head omadused. Võime jõuda heasse samaadisse, kuid kui hindav sisekaemus ei ole välja juurinud meie halbu mõtteid, siis need tulevad endiselt tagasi.

Võtke hetkeks aeg kaemuseks maha. Oletagem, et on hirmus nälg, olete juba mitmendat päeva söömata. Milline rõõm oleks saada üks korralik kõhutäis. Igasuguste kõhklusteta, suurima mõnuga võtaksite selle kõhutäie. Sarnaselt, läbi paljude elude pole meil olnud võimalust darma õppimiseks ja järgimiseks. Seetõttu oleme ikka selles kannatuste olelusringis. Meie toimunud kohtumine selle darmaga on kui näljase kohtumine toiduga. Ilma vähimagi kahtluse või hirmuta, kasutage avanenud võimalust darma hinnaliste õpetuste järgimiseks.