Kaheksa maist huvi…

3Kaheksa maist huvi toimivad lõksuna.

Mõttetust tööst kurnatuna lõppeb elu meelehärmis.

Süüvi põhjalikult tärkamisvaimsusesse.

Nii on minu südame nõu.

Kaheksa maist huvi, nii nagu Nagardžuna õpetas, on:

Olles olelusringluses, lähevad need mõisted meile korda. Vastab tõele, et nendel ajenditel kulub enamus meie selle elu energiast. Selleks, et saada enesele asju, kogeda mõnutunnet, saada kiitust ja olla soosingus, me pingutame pidevalt. Seejärel peame kaitsma seda, mis meil on. Samuti vältimaks kaotust, valu, laitust ja ebasoosingut, me pingutame pidevalt. Tegemist pole budistliku ilmavaatega, vaid kogu maailm tegutseb ajendatuna nendest kaheksast huvist ja me vaevleme nende käes abitult. Me oleme nende kaheksa maise huvi lõksus.

Isegi olles mõneti edukad oma ettevõtmistes, me pole rahul. Ikka ja jälle on meile midagi muud vaja. Mõned inimesed selles ilmas on suremas, kuna neil puudub toit ja kehakate. Teistel on kõik, mida hing ihaldab, kuid ikkagi on nad mures. Kõik me kannatame rahulolematuse all. Me pole rahul oma saavutustega ega ka sellega, mis meil olemas on.

Jõudes kuulsusse, ootab sind veelgi rohkem takistusi. Olles mitte eriti tuntud, oled vaba. Kui kuulsust on palju, siis tuleb teha tööd selle kaitsmise nimel. Seega tuleks proovida mitte takerduda oma mainesse, sarnaselt kiituse, mõnu või kasuga. Siiraid püüdlusi tuleb jätkata. Kui puudub kiindumus maistesse huvidesse, siis ei saa neist kannatuste allikaid. Sarnaselt, kui puudub kaotus-, valu-, laitus- ja põlahärm, siis ei saa neist kannatuste põhjustajaid. Mida suurem on aga meie meelehärm, seda rohkem on alust kannatustele.

Väljumisvaimsuse all tuleb mõista lahti ütlemist püüdlustest nende kaheksa maise huvi või muude kannatuste algpõhjusteks olevate meelepetete rahuldamise või vältimise suunas. Mõnikord mõeldakse, et tärkamisvaimsus tähendab elust loobumist, olukorda, kus pole midagi, ei sööda ning öeldakse lahti ka riietest. Need on ka teatud liiki väljumised, kuid siin mõeldakse tärkamisvaimsuse all ahistustevaba olekut. Sellise tärkamisvaimsuse läbi võid olla kuulus, kuid jääda vabaks kuulsuse ahistusest. Saavutades midagi, ei hakka see saavutus sind ahistama. Suurtel bodisatvatel võib olla väga palju vara, kuid nad ei ole sellesse kiindunud. Nad on nagu mudast sirguv lootoslill. Lootosõis õitseb värske ja puhtana vee kohal ning on mudaplekkidest puutumatu. Sarnaselt, olles kuulus või omades palju varandust, ei põhjusta need kannatusi, kui puudub neisse kiindumus.

Hingake sügavalt sisse ja mõelge tärkamisvaimsuse tähendus eneste jaoks korralikult läbi. Vaadake oma hinge, mis põhjustab seal kannatusi. See on teie oma meelelaad. Seega, pühenduge paheliste mõtete puhastamisele. Öelge lahti rumalusest ja meelepettest, kannatuste põhjustest. Tundke rõõmu sellest, mis teil olemas on ja rõõmustage oma heade omaduste üle. Kasvatage enestes suurt kaastunnet ja viisust kõigi nende suhtes, kes on heitnud kaheksa maise huvi altarile.