Ülim üksinduspaik…

31Ülim üksinduspaik kui hästi kaitstud kants.

Kaheksa maist huvi mõtteuidu põhjused.

Seega püsi mägedes ja eralduses.

Nii on minu südame nõu.

Kui on olemas hea arusaamine neljast aluskivist, siis tekib eksevaba tärkamisvaimsus. Tänu sellele nõrgeneb sansaara kiindumus ning hakatakse otsima üksinduspaika meditatsiooni harjutamiseks. Kui on olemas rikkumatu lahtiütlemine sansaarast, siis koht, kus iganes ka ollakse, võib saada ülimaks üksinduspaigaks.

Üksindust leitakse tavaliselt mägedes või kustahes paigast, mis on kaitstud häirivate mõjude eest. Selline koht peab olema kui hästikaitstud kants, kus keegi ei saa teha viga ihule või vaimule. Kui meie tunnetus on vaba tegevusest, siis iga koht pakub meile üksindust. Ka linnakorter võib olla üksinduspaik. Teisalt ei garanteeri üksindus seda, et meiega on kõik hästi. Kui meie mõtlemine on kaitseta, siis ka erakla võib olla kui mistahes koht olelusringluses. Ihus võime me olla küll mägedes, aga oma mõtetes oleme ikkagi turuplatsil.

Kuigi üksinduses viibimine on üheks paremaks viisiks jõudmaks vaimse vaikuseni, ei tähenda see seda, et need, kellel see võimalus puudub, ei peaks harjutama. Me peame harjutama alati, kui see on võimalik. Me peame enestele pidevalt meelde tuletama, et darmat tuleb kanda oma südames ning pöörduda tüüne asu ja algviisuse harjutuste lätetele. Nii on oluline, et meil oleks üksinduskoht, ilma milleta ei pruugi olla võimalik luua kindlat põhja nendele harjutustele.

Sageli küsitakse, et miks tänapäeval ei kuule me kuigi sageli valastusse jõudnud meistritest. Põhiliselt sellepärast, et me oleme oma tegevustega sedavõrd hõivatud, et me ei leia aega süvipõhja rajamiseks. Kui tõepoolest on soov avada eneses möödunud aegade meistrite elulugudes mainitud vaimseid omadusi, siis tuleb otsustada viibida mägierakluses läbi paljude aastate. Kolme aastane eraklus on ainult algus. Mõned väga andekad inimesed võivad jõuda suure saaveni ka sellise lühikese aja jooksul, kuid tavaliselt tuleb erakluses viibida viisteist, kakskümmend, kolmkümmend aastat, võibolla terve elu. Kui kord ollakse vaimses treeningus põhi alla saadud ning kindlustunde saaveni jõutud, siis on võimalik ka palju tõhusamalt teisi aidata.

Selge ja kallutamatu tunnetus on süvisoleku põhialus, kuid kaheksa maist huvi ei lase tunnetusel leida õiget asu. Need kaheksa — vara kogumine ja kaotus ja nii edasi, on mõtteuidu juurpõhjuseks. Nii on selge, et aktiivne elu ei toeta edukat meditatsiooni harjutamist. Selleks et maha rahustada oma ahvina” hüplevat mõtlemist, tuleb tõsistel järgijatel minna rahulikku keskkonda ja muid häid tingimusi pakkuvasse eraldusse.

Kui meie tunnetus jõuab täielikku tüünesse asusse, siis sellest tulenev mõtteteravus annab võimsust juurde nelja aluse kaemusele ja boditšitale. Korduvast süüvimisest nelja alusse tekib põhjalik veene nende tõesusest ning tõene tärkamisvaimsus. Siis on mediteerija valmis viibimiseks erakluses, kus on võimalik jõuda täielikku valastusse. Kui kord otsustada asumine tõsise harjutamise teele, siis millised õpetused on olemas, mis seda ettevõtmist toetavad? Milliseid harjutusi tuleks teha? Järgmises osas teeb autor algust vastavate selgitustega.