Drikung Kagjü hinnalised õpetused…

31Drikung Kagjü hinnalised õpetused kui kuninga varasalv,

Ei puudu sealt midagi pühast darmavarast.

Pole mingit vajadust tugineda miskile muule.

Nii on minu südame nõu.

Kõiksuskuninga varasalvest ei puudu midagi, selles on kõik vara, mis maailmas on olemas. Sarnaselt sisaldab Drikung Kagjü õpetusliin kogu Buddha õpetust neile, kes soovivad jõuda täielikku valastusse. Veidi enne oma lahkumist parinirvaanasse kutsus darmaisand Gampopa kokku kõik oma õpilased. Ta ütles neile, et tema darma pärija Phagmo Drupa Dordže Gjalpo on nende hulgast see, kelle budistliku filosoofia mõistmine ja meditatsioon on kõige sügavamad. Isand Gampopa ütles: “Tema ja mina — meie vaimses saaves pole ühtegi erinevust. Kui kellelgi teist on darma asjus kõhklusi või küsimusi, siis minge tema juurde ja küsige õpetust.

Phagmo Drupa rajas Phagdrusse oma kloostri. Sinna kogunes talle 80 tuhat õpilast, kellest 500 jõudsid kõrge saaveni. Selle tipprühma liikmetest sai isand Džigten Sumgönist troonipärija, mis tähendab, et tema saave oli võrdne Phagmo Drupa omaga. Isand Džigten Sumgön oli ainus, kes oli jõudnud viietise mahamudra õpetuses täiusesse. Viietine mahamudra on Phagmo Drupa õpetuste tuum ning sisaldab eneses kõiki Buddha õpetatud suutraid ja tantraid.

Peale mööndusteta õpinguid ja karmi eraldust saavutas isand Džigten Sumgön 35-aastasena buda seisundi ning 37-aastaselt rajas oma kloostri Drikung Thilli[10]. Sinna kogunesid tuhanded õpilased, nii inimesed kui ka mitte inimesed ning neljakümne aasta kestel andis ta neile suuri ja sügavaid õpetusi. Paljud tema õpilastest jõudsid täielikku buda seisundisse järgides toodud viite teed, teised jõudsid erinevate bhumide saaveni. Isegi kõige viletsamad neist jõudsid täiuslikku tunnetuse saaveni. Ülestähendused isand Džigten Sumgöni elust ja vabanemisest on avaldatud trükistes nagu Pöördudes kaugusest Laamasse”, Suuri Kagjü meistreid” ning mujal.

Sellest ajast saadik on Drikung Kagjü õpetusliin hoidnud ja järginud viietise mahamudra õpetust. Selles õpetuses sisaldub kõik, mida isikul on vaja saavutamaks täielikku buda seisundit. Kuna see kannab kõiki vajalikke tegureid ja osasid, siis ei puudu sealt midagi pühast darmast.. Kui toodud tõde täielikult mõista, siis pole enam vajadust otsida õpetusi paljudest erinevatest kohtadest. Elu on lühike ja aega on vähe. Seetõttu on oluline keskenduda ja pühendada oma elu darma õpingutele ja järgimisele.

Kõnekäänd ütleb: “Mahamudra on kui lumelõvi, kuid ilma viietise õpetuseta on ta pime.” Viietine mahamudra õpetus koosneb järgnevast viiest küljest:

 1. Boditšita harimine, mis sisaldab kõigi suutra kogumike õppimist — neli nurgakivi, pöördumine, hooliv lahkus, kaastunne, boditšita, kolm distsipliini, kuus paramitat ja kõik bodisatva tee astmed buda seisundini.

 2. Jidami harjutus, siin õpitakse kõiki kriija, kaaria, jooga ja anuttara jooga astmed, kõiki pühitsusi ning loomise ja täitumise astmeid ning samuti Naropa kuut joogat.

 3. Guru jooga. Siin on algseks õpetajaks Buddha. “Jooga” tähendab võtet, kus oma tunnetus ühendatakse Buddha tunnetusega, mis on lõplik, mittekoosteline olemuslik tunnetus, algtunnetus. Nendes õpingutes ja harjutustes on Buddhal neli kaijat (kuju): nirmanakaija, ihuline kuju, mida buda ilmutab mõnes kuues olelusringis millal iganes on vaja; sambogakaija, okultne kuju, mida buda ilmutab suurtele, kõrge saavega bodisatvatele; darmakaija, täielik buda seisund, mida mõistab üksnes buda ise; ning suabaavikakaija, mis on kõiki buda kujude ühtne olemus.

 4. mahamudra, suur pitser. Siin õpitakse kõiki tunnetusnähtusi: sansaara, mis on segadusest loodud kooste, ning valastus, mis on tunnetuse mittekoosteline täius. Siin rajal alustatakse keskendumissüvi harjutustega (samadhi, samten). Samadhil on neli astet kujuilmas ja neli astet kujuta ilmas. Mediteerija peab jätkama seni, kuni ta omandab tugeva põhja ning süvist on saanud harjumus sedavõrd, et üha vähem ja vähem nõuab see pingutust. Nii saavutatakse mahamudra saavele head alused. Neli mahamudra joogat tuvastavad ja tutvustavad alustunnetust koos erikaemusega (lhag thong). See õpetus selgitab kuidas muuta alustunnetus püsivaks ning kuidas läbida eri tunnetusastmeid kuni darmakaija ilmnemiseni. Lühidalt, neli mahamudra joogat on järgmised:

  • Ainuteraviku jooga. Mahamudra saave nõuab vadžralaadset püsivust. Et olla võimeline maitsma mahamudrat peab mediteerija tunnetus olema vankumatult kindel nii, et seda ei sega ükski takistus.

  • Koostevaba jooga. Erilise sisekaemuse läbi tajub mediteerija vahetult kirkuse ja tühjuse lahutamatut ühtsust.

  • Ühe maitse jooga. Pärast seda kui ollakse harjutanud seda, mida ollakse õpingutes mõistnud ning ollakse õppinud tundma oma erilise sisekaemuse kogemusi, kogeb mediteerija, et sansaara ja nirvaana olemusel on üks sõltuvuse ja tühjuse lahutamatu olemuse maitse.

  • Mitte meditatsiooni jooga. Kui puhastada kõik okultsed või veel alles jäänud ahistused, siis ilmneb täielikult algtunnetus, mis ongi alusteadvus. Kui pole enam vahet meditatsiooni ja mitte meditatsiooni vahel ning kõik on vaba pingutusest, siis on saavutatud mitte-meditatsioon, täielik valastus.

 5. Pühendamine. Millal iganes ollakse seotud mõne projekti või tööga, siis selle lõpus on mingi tulemus, mis pakub rahuldust enesele või mida saab jagada teistega. Sama on ka õpingute ja meditatsiooni harjutusega. Mida iganes me head kogume, voorust, pälvet või viisust, kõige selle pühendame nii enestele kui ka teistele ülimat rahu ja rõõmu toovale buda seisundisse jõudmisele.

Niisiis näeme, et kõik Buddha õpetused sisalduvad selles raamistikus.

Viietine mahamudra tee on suutrate, tantrate ja kommentaaride tuumsisu, võti, mis avab ukse kõigisse Budhha õpetustesse. Selles sisalduvad olulisimad kõigist tantra liikidest ja see on kõigi alus- ja liiniõpetajate südame varandus. Selles sisalduvad kolm pitakat või kanooniliste kirjutiste osa ja neli tantrat, mida on vaja valastusse jõudmiseks. Viietine mahamudra tee on täielik, ilma selleta pole buda seisundisse jõudmine võimalik. Vahetult või kaudselt tuleb buda seisundisse jõudmiseks meil harjutada igat nendest viiest võttest.

Kui teete need õpetused enesele selgeks ja järgite neid korralikult, siis on võimalik jõuda arusaamisele sellest, kuidas vabastada ennast olelusringist ja kuidas abistada teisi meelelisi olendeid. Ei maksa mõelda, et need viis teed on järgimiseks liiga rasked. Üks harjutamishetk võib sisaldada kõik viis õpetust. Kui on olemas juhtnöörid ja teatakse kuidas harjutada, siis on võimalik õpetus läbida ühe inimelu jooksul. Näiteks, söögikorra ajal, kõigepealt kasvatage boditšitat, siis kandke kogu oma olevus boditšitasse, mis ilmneb jidamina. Siis kujutage oma õpetajat südames või kurgupõimikus. Tundke söögist rõõmu, olles kiindest ja härmist vabas mitteduaalsuses. Lõpuks pühendage pälve valastusele. Nii on võimalik üheaegselt ellu viia kõik viis õpetust.

Isand Džigten Sumgöni vastav suuline nõuanne on kirjas “Soovetäitvas kalliskivis” järgnevalt:

Alguse, keskmiste ja lõpu vooruste kohta, mida taas ja üha õpetavad mineviku, oleviku ja tuleviku budad, ütles, ülev õpetaja mulle:

Boditšita, jidamisse, ülevasse õpetajasse pühendumise voorused,

ülima mahamudra tulipunktid ning kolme aja ja loomuvooruste pühendus,

pole muud ülimat darmat kui need.

Järgige neid, kuni jõuate valastusse hunnitusse!

Nii ta ütles.[10] Drikung Kagjü peaklooster (tõlk).