Kes kogub kahte vara …

35Kes kogub kahte vara kui viisas hoiustaja.

Ta rõõmu saab sest varast, mis kunagi ei ammendu.

Seega asuge voorustegude teele.

Nii on minu südame nõu.

Kaks vara on pälve ja viisuse kogumine. Pälve on kui kütus ja viisus on kui tuli. Mida rohkem meil on pälve kütust, seda suuremaks saab meie viisuslõõm. Viies need kaks kokku, loome võimaluse kõigi takistuste hävitamiseks. Kuue ületamatu hulgas moodustavad heldus, kõlblus, kärsivus, tarm ja keskendumissüvi pälvete kogumi. Kummardused, mantramana, valguskahi, annetused munkadele, nunnadele või suure saavega meistritele, valastunud jidamite kujutus, pühakodade, kloostrite või pühade mägede külastusringid, mandala kahi — need kõik on teatud võtted pälve kogumiseks. Kui neid tehakse puhta viisuse meeleseisundis, saadetuna analüütilisest kaemusest, siis saab neist ühtlasi ka viisuse kogumine. Kui nende võtete abil on kogutud suur pälve hulk, siis on algviisuse leegi süttimine ka kergem. Kui kõik need olud klapivad, siis tulemus (viisus) tekib iseeneslikult. Toodud võtetega on võimalus välja juurida mõlemat liiki ahistused ning valmistuda ette tunnetuse olemusliku valevuse kogemiseks. Näiteks, kui küttepuude hulk on suur, siis ka tuli on suur ning kestab kaua. Sarnaselt, kui me oleme kogunud suure hulga pälvet, siis see lämmatab kõik ahistused ning avaldub viisuse kogumisena.

Kui hoiustaja viib oma raha panka hoiule, siis kogub see intressi sõltumata, kas hoiustaja seda teab või mitte. Ajal, kui nauditakse intressi vilju, jätkab hoius kasvamist. Sarnaselt, kui me hoiustame endid hästi darma järgimisse, siis loome tõelist rahu oma tunnetuses. Ajal kui naudime seda rahu, jätkub meie järgimine lakkamatult kuni jõuame valastusse. Meil tuleb olla head vaimsed ärimehed ning pühendada olud vooruslikele tegudele.

Kui me oleme teinud midagi head teistele, siis on suurepärane tunne! See teine isik ei pruugi isegi meile midagi vastu anda, tänusõnadest piisab ja tunneme heameelt. Kui aga toimida kellegi suhtes pahasoovlikult ning ta näoilme muutub vihaseks ja nad ütlevad meile halvasti, siis mis tunne on? Vahe on ilmne, kas pole? Seletamiseks pole vaja mingeid erilisi õpetusi. Rakendage see teadmine oma igapäevaellu, vältige igasugust pahasoovlikku tegevust, eriti kümmet pahet ning pühenduge headele tegudele, mille hulgas on kümme voorust. Kui oskate selliselt toimida, siis kasvab teie rahu, kooskõla ja rõõm ja rahulolu piiritult, eriti veel siis, kui sellist üllast käitumist toetab boditšita. Sellised harjutused on aluseks valastusse või buda seisundisse jõudmisele.

Pole vaja mingit erilist põhjust, lihtsalt toimige teiste hüvanguks vooruslikult. See tähendab teiste kahjustamisest hoidumist ning rahu toomist. Rahu on ahistuste, halbade mõtete, meelepetete ja meeltesegaduse puudumine tunnetuses. Enamik inimesi hindab kõrgelt kõike head, mida teete, kuid kui keegi seda ei mõista, siis olge kaastundlikud.

Võtke hetk aega ja kujutage ette ilmaruumi, mida täidab hunnitu veatu rikkus ja suured kalliskivid. Ilma tasu lootmata, annetage kõik, kaasaarvatud iseend valastusolevusele. Tundke rõõmu ja pühendage pälved. Millal iganes juhtute kõndima pargis, kus palju armsaid puid ning lilli või vaatate kirgast kena taevast või lummavat metsa, lillede ja aasaga mäeküngast või ääretut ookeani, siis pakkuge kõike seda valastusolevusele ning lausuge palvesõnad: “Soovin, et minus tekiks hooliv lahkus, kaastunne ja boditšita. Tundku viimane kui üks meeleline olevus kannatusest vaba õnnetunnet ning jõudku kiiresti valastusse.” Seejärel lõdvestuge vaimselt.