Mahajana pühendus…

36Mahajana pühendus kui hästihoitud vara.

See päevast-päeva vilja kannab kuni valastuse võiduni.

Tulu sellest tõuseb enesele kui ka teistele.

Nii on minu südame nõu.

Mahajana pühendus tähendab, et me ei hoia oma voorusi, häid omadusi ja pälveid isekalt ainult enestele. Enesekesksusest vaba suhtumisega jagame neid nii, et kasu oleks kogu meelelisel olevusel. Aegade hämarusest alates on meil olnud palju võimalusi koguda voorusi ja pälveid. Kuid meil pole olnud tarkust pühendada kogutut teiste hüvanguks, eriti just nende buda seisundisse jõudmisele ning seetõttu pole me ka veel jõudnud vabanemisse. On neli viisi, mis kurnavad vooruste kogu:

Voorust hävitab ka see, kui vihastatakse mõne suure meistri nagu bodisatva või enese vadžrameistri peale. Seega, mis iganes voorust olete kogunud, pühendage see vähimagi isikliku kasu soovita kogu meelelise olevuse täielikku valastusse jõudmisele.

Lisaks pole vaja piirata pühendamist ainult oma isiklike ja äsjaste vooruslike tegevustega. Kõik meie enese ning ka teiste voorused, mis on kogutud kolme aja jooksul, kõik sansaara ja nirvaana voorused, samuti ka olemuslik voorus, need kõik tuleks tuua oma tunnetusvälja ning pühendada. Arvestage, et pühendamisharjutuse sooritamiseks on vajalik järgmine:

  1. Pühendamine on kantud boditšitast.

  2. Pühendatakse Kolme Kalliskivi ees tunnistajateks Kolm Juurt[13].

  3. Pühendamine on kallutamatus olekus, vabana kolmest vallast[14].

  4. Pühendamine on üha korduv.

Kui teeme pühendamisharjutust toodud viisil, siis pühendamine muudab meie voorused püsivaks ning neist saab alus tulemuse, milleks on buda seisund, ilmnemisele. Selle harjutusega on võimalik puhastada eneseahmus ning suurendada üllameelsust. Selle harjutusega me edastame tasu ootamata kogu olevusele erilise kannatustest vabanemise ja valastusse jõudmise alge. Selle asemel, et kiinduda sellesse auhinda ja kasutada seda iseenda rahu ja õnne saavutamiseks, jagame seda kõigiga.

Kuninga varandus, mis on hästihoitud, ei saa kunagi kulutatud või ei kao. Sarnaselt, kui oleme oma voorused kinnitanud, jagades neid kogu meelelise olevusega, siis pole meil enam vaja muretseda nende kadumise pärast. See on väga võimas harjutus. Tunnetus, mis kannab endas sellist suurt ja üllast mõtet, on jumitult ruumikas, seal jätkub kohta kogu meelelisele olevusele. Selline mahajana pühendamisviis on eriline võte jõudmaks enesele kasuliku darmakaijani ning teistele kasulike erikujuliste kehastusteni ning läbi nende teiste hüvanguks sundimatult erinevate toimete ilmutamiseni.

Kui istutada ravipuu seeme, siis see idaneb, kasvab ja lõpuks kannab vilja. Kõike, nii vilja, lehti, oksi ning isegi koort on võimalik kasutada ravimina. Iga komponent on kasulik ning omab kestvat abi- ja ravitoimet. Sarnaselt, kui me istutame oma pälve ja vooruse, pühendades need buda seisundisse jõudmisele kogu meelelise olevuse hüveks, siis need ei katke. Iga osa hakkab jätkuvalt vilja kandma. Me ise vabaneme kannatusest, segadusest ja meelepetetest. Siis, tänu oma pälvele ja voorusele, on meil võimalik aidata kogu olevusel jõuda valastusse.

Õppides ja järgides hinnalist darmat, on otsustavaks kolme veatuse olemasolu:

  1. Puhtast boditšitast kantud ajend, mis asetab süvi eesmärgiks valastusse jõudmise, mitte isikliku vabanemise või mõne ilmaliku eesmärgi.

  2. Tegelik jidami jooga, guru jooga või mahamudra süvi, mille sihiks on valastus ja veatu ajend, harjutamine täieliku tähelepanuga, ilma uidu või häireteta.

  3. Kogu vooruse pühendamine meelelise olevuse hüvangule.

Pühendamine on üks kõige olulisemaid harjutusi, mis meil on. Õnneks on seda võimsat harjutust väga lihtne teha. Tuleb pühendada koheselt pärast iga harjutust. Võibolla oli meie harjutus üks lühike istumine, kuid kui me selle pühendame, siis saab sellest lõputu. Pühendades iga õppimis- ja harjutuskorra ilmuvad tulemused jätkuvalt seni, kuni me jõuame täielikku buda seisundisse. Tähtis on pühendada kantuna boditšitast ning see, et me siiralt kasutame oma harjutusi kogu meelelise olevuse hüveks, mitte ei pühenda seda oma isiklikule väiklasele kasule.

Soovetäitva kalliskivi” pühendamist käsitlev osa ütleb:

Üldiselt sisaldub mahajana hinnalises ja ületamatus sõidukis kogu paramita (või suutra) jana ja vadžrajana. Hinnalise darma harjutused koosnevad kolmest osast: ettevalmistus, harjutus ise ja lõpetamine. Nii harjutuse ettevalmistus kui harjutus ise loovad vooruse lätet.

Iga suutra ja mahajana kommentaar õpetab [lõpetamise harjutusest] , et pühendamine on ülimalt oluline, kuna saavutatakse täpselt see vooruse läte, mida iganes pühendatakse. “Buddha Avatamsaka suutras on pühendamise tähtsust ulatuslikult selgitatud:

Pühendage veatule valastusele mõlemad, nii vooruse lätted, mis kogutud kolme aja jooksul enese ja teiste poolt kui ka olemuslik vooruse läte.

Buddha Avatamsaka suutra peatükk nimega “Vadžra võiduvimpli igatine pühendamine” ütleb:

Saagu kõigist headest seisunditest,

millele ringlejad nii oma olemuslikku, loodud, tulevikus loodavat ja äsjaloodud voorust pühendavad

head seisundid, millesse nad ise ka jõuavad.

Või siis teiste sõnadega, pühendage mõlemad, vooruse olemuslik läte ja voorused, mis eneste ja kogu meelelise olevuse poolt kolme aja jooksul kogutud, nagu toodud Buddha Avatamska suutras:

Mõlema, nii olemusliku vooruse lätte kui ka kolme aja jooksul minu ja kogu meelelise olevuse poolt kogutud vooruse lätte väel, saagu nii, et mina ja kogu meeleline olevus jõuab ruttu hinnalisse, ületamatusse, ehedasse ja veatusse valastusse.

Pühendamisest võib saada alus, millega kogutakse enesele kõik veatud omadused nagu budade viisus, kaastunne, toimed ja voorused, bodisatvate ja arahattide voorused ja samuti kõik meelelise olevuse head omadused, voorused ja pälve. Ühendage need kõik boditšita väel oma südame mandalasse ja siis pühendage kõik täielikku buda seisundisse jõudmisele, kõigi ahistuste eemaldamisele ning kõigi veatute omaduste saavutamisele. Tehke seda pühendamist nii, et samal ajal näete kolme pühendusvalda—pühendamist ennast, voorusi, mida pühendate ja pühenduse eesmärki, tühjadena. Need kolm on kõik üks maitse”, olemuslikult mittetõesed.[13] Laama, jidam ja daakin (tõlk).

[14] Mõeldud on tegevuse (pühendamine), tegevuse sihitise (mida pühendatakse) ja tegevuse eesmärgi (milleks pühendatakse) valdasid ehk nendesse mitte kiindumist (tõlk).