Pratimokša vanne…

37Pratimokša vanne kui kalliskivide laegas.

Ilma selle toeta, pole püha darmat.

Kõige aluseks on see.

Nii on minu südame nõu.

Järgnevad kolm värssi seletavad pratimokša vande tähtsust. Mida tähendab pratimokša? Pratimokša märgib isikliku vabanemise vannet. Selles vabanemises puhastatakse iga viimanegi pahe ja vabanemise hüveks kogutakse iga viimanegi voorus. Vinaja selgitab seda täielikult. Vabanemisele ja buda kõiketeadmise seisundisse jõutakse läbi vinaja järgimise. Mõned õpetlased väidavad, et vinaja on vaid hinajana järgijatele. Sellised väited näitavad puudulikku vinaja mõistmist. Vinaja on aluseks süvile, see on aluseks kõigile budaluse harjutustele ning seetõttu ka mahajana ja vadžrajana rajanevad vinaja alusel. Selleks, et anda bodisatva vannet ja tantrilist samajat, tuleb alusena kinni pidada vähemalt ühest pratimokša ettekirjutustest.

Loomulikult rõhutatakse vinaja distsipliini järgimist oma elu täielikult darma õppimisele ja järgimisele pühendanud munkade ja nunnade puhul, kuid ka ilmikud peavad kinni pratimokša vannetest viie ettekirjutuse näol. Ettekirjutuste järgimine on ülioluline, sest see on põhjaks, millel rajanevad kõik muud harjutused. Seetõttu rõhutab autor neid sedavõrd siinkohas.

Kalliskivide laegas märgib metafoorina maapõue. Kõik erinevad kalliskivid ja vääriskivid tulevad maapõuest, seetõttu kutsutaksegi seda “kalliskivide laekaks”. Maa on alus ja pind millel inimesed ja muud olendid kõik elavad ja liiguvad. Puud ja viljad istutatakse maapinda ja nad kasvavad maapinnal. Ilma maapinnata poleks meil võimalik toimida ja seega öeldaksegi, et see on kõige väärtusliku, kõigi “kalliskivide” allikaks ja anumaks. Sarnaselt lähtuvad kümme voorust, kuus ületamatut, tavaoleku head omadused ja buda seisundi omadused kõik kõlblusest. Hoolivus, kaastunne ja boditšita istutatakse kõlbluse pinnasesse ning sirguvad sellest. Keskendumissüvi ja analüütiline kaemus põhinevad samuti isiklikul kõlblusel. Üllas Nagardžuna kirjutas Kirjas sõbrale:

Kõlblus on kuulutatud kogu vooruse aluseks sarnaselt nagu maapind on aluseks kõigele liikuvale või paigalpüsivale.

Kui me seome endid viie ilmiku ettekirjutusega või munga, nunna ettekirjutustega ja neid ka järgime, siis võime öelda, et me oleme tõelised darma järgijad. Ilma vähemalt viie ettekirjutuseta ei saa meid lugeda sanga liikmeteks.

Ainult see, kellel on piisavalt distsipliini, on võimeline kõlblusreeglitest kinni pidama. See on selge isegi tavaelus. Kui õpilane pole koolis distsiplineeritud, siis ta pole võimeline ei hästi õppima ega häid hindeid saama. Teisalt, kui kooli minnakse õigel ajal, kodutööd tehakse korralikult, kooli käitumisreeglitest peetakse kinni ning ei tunta eriti huvi pidutsemise või ajaraiskamise vastu, siis saavutatakse edu. Üldiselt, need kellele läheb korda teiste elu ja tunnete austus, kes ei varasta teiste järelt, need kes kasutavad alati lahkeid sõnu ning räägivad tõtt ning kasutavad osavalt sõnu vastastikuse kooskõla loomiseks, neid peetakse kogu maailmas kõrges hinnas. Sellisel isikul on võime kehtestada rahu ning tuua teistele kasu. Sarnaselt, see kes peab kinni kõlbluskorrast, omab alust, millelt suurendada ja täiustada kõiki buda jumituid omadusi. Seega tuleb kõlbluskorda hoida, nagu hoiame oma silmatera.

Kõlbluskorra hoidmisel on veel palju muid kasusid. Pidades vinaja kõlbluskorda puhastame vaimsed ahistused. Tõotustest rikkumatult kinnipidajate toetajad koguvad samuti palju pälvet. Kui soovetäitev puu hakkab viljuma, siis rikkumatu kõlbluskord annab hea saagi nii enesele kui teistele. Kõlbluskord on ülimaks kõigi kaunistuste hulgas.

Kõlbluskorra kindel järgija saavutab suure väärikuse ja hiilguse. Selline isik meeldib kõigile bodisatvatele ning teda kiidavad suursugused ja viisad inimesed. Isegi kui selline isik vananeb ja muutub väetiks, siis jumalate ja inimestepoolne austus ei vähene ja kiitus kestab. Kõlbluskord toob enesega kogu jumalate ja inimeste ringi ajutise rahu ning õnne. Suures plaanis päädib see täieliku buda seisundiga.

Parimad järgijad, kes pidasid kõlbluskorda puhtalt, sünnivad pärast surma budaväljal lootosõies. Keskmised järgijad, sünnivad buda ajastul ning saavad ordineeringu. Kehvemad järgijad, kes on oma tõotusi siiralt pidanud, saavad ordineerigu sideme mõnedes järgnevates eludes ning jõuavad lõpuks valastusse. Paigus, kus elab rohkem munki ja nunni on Buddha õpetustel juurdumiseks suurem võimalus ning suurem võimalus ka tuua rahu ja kooskõla inimkogukonda. Vinaja kõlbluskorra korralik järgimine on eriline vaimne harjutus, mida saab teha kogu oma elu jooksul. Igaüks peaks julgustama nii ennast kui teisi vinaja järgimisele.