Ülim boditšita vaimsus…

42Ülim boditšita vaimsus kui rikkumatu seeme.

Selleta veatusse valastusse jõuda võimatu.

Seega kalliks pea mahajana vaimsuse harimist.

Nii on minu südame nõu.

See värss toob välja hinajana ja mahajana erisused. Need, kellel pole boditšitat, võivad siiski järgida budalust. Seda kutsutakse hinajanaks, mis sanskriti keeles tähendab “väikest sõidukit”. Hinajana järgijad ülendab ja huvitab isiklik vabanemine või arahati seisund. Need, kes kasvatavad boditšitat kuuluvad mahajanasse, ehk “suurde sõidukisse”. “Suureks” teeb selle see, et sinna kuuluvad need, kes võtavad vastutuse kogu meelelise olevuse heaolu eest. Vahet pole, millist liiki harjutusi tehakse, see mis eristab ühte teisest, on boditšita. Kui boditšita on olemas, siis isegi kui üksnes istuda ja jälgida rahunemiseks ja vaimseks puhastumiseks oma hingamist, siis on see bodisatva harjutus. Kui boditšitat pole, siis isegi kui tehakse kõrgemaid joogasid ning kõige keerukamaid riituseid, siis ei olda mahajana rajal.

Hooliv lahkus ja kaastunne sellisena pole boditšita. Need kaks annavad võtmealuse boditšitale, kuid neid ei tohiks pidada ekslikult valastuse vaimsuseks eneseks. Mõned tekstid ütlevad, et kaastunne on sama mis boditšita, aga see pole alati nii. On palju inimesi, kes loovad hoolivust ja kaastunnet, kuid neil ei pruugi vältimatult olla boditšitat. Teisalt, kui boditšita on olemas, siis on kindlasti olemas ka kaastunne ja hooliv lahkus, kuna need on boditšita eellased.

On põhimõttelise tähtsusega teha täpselt selgeks boditšita tähendus enne, kui me üritame hakata seda harjutama. Boditšita (valastumise vaimsus) tekitamiseks on kaks vältimatut tegurit: kaastunne ja viisus. Kaastunne on seotud kogu meelelise olevuse kannatuste ja vaevadega ning tähendab, et meil peab olema tugev soov, et kogu olevus vabaneks kannatustest. Viisus on seotud jõudmisega lõplikusse buda seisundisse, täieliku rahu olekusse. Niisiis, kasvatamaks korralikult boditšitat, on kõigepealt oluline õppida ja järgida neid kahte. Boditšita seeme tuleb istutada korralikult kobestatud vaimumulda, mida on väetatud hooliva lahkusega ning niisutatud kaastundega. Piiramatu hooliva lahkuse ja kaastunde õppimine ja harjutamine on boditšita, jumitu valastuse vaimsuse loomise vältimatuteks alusteks.

Talus on viljasaagiks vajalik rikkumata seeme. Kui seeme on rikutud, siis pole vahet, kui hea on muld, kui hästi väetatakse, kui palju päikest ja vett antakse, midagi ei kasva, sest puudub esmane alus. Kui aga hea seeme satub sobivatesse tingimustesse, siis on tulemuseks veatu saak. Sarnaselt on boditšita veatuks seemneks, millest lähtudes ilmnevad kõik buda omadused.

Kui boditšita on kohal, siis on valastus käeulatuses. Kui boditšitat pole, siis pole ka võimalust buda seisundisse jõudmiseks. Pole kahtlust, et budaks saamiseks on vaja üldvaimset olekut, mis soovib jõuda buda seisundisse. Kui oleks vastupidi, siis kui ka järgida kõige sügavamat veenet, poleks võimalust jõuda buda seisundisse. Üks Atiša poolt jutustatud lugu räägib kellestki, kes hoolsalt harjutas Hevadžra kõrgeimat jooga tantrat. Kuid, kuna puudus boditšita, jõudis see joogi buda seisundi asemel arahati seisundisse.

Siinkohas on oluline täpselt selgitada, mis on boditšita. Rääkimine sellest, ilma vähemalt algelisegi arusaamiseta, on kui ilma märklauata noole laskmine. Boditšita tähendab kasu toomist kogu meelelisele olevusele, tegemata mingit vahet, kes see on. Pole vahet, millised on nende uskumused, millisest kultuurist nad pärinevad. Isegi kui nad ei usu üldse midagi, ikkagi boditšita vaimsus ei hülga ei neid, ega üldse kedagi kuue olelusringi olevustest. Boditšita laiendab vaimsust nii, et sinna mahuvad kõik ning seeläbi ilmneb tunnetus kogu oma täiuses.

Me ei imetle budalust tema riituste, kujutluspiltide või mantrate pärast, vaid seetõttu, et see lubab vabadust kannatustest ja pettekujutlustest. Nende eesmärkide saavutamiseks on boditšita kõige tõhusamaks harjutuseks. Tänu sellele, et Buddha saavutas veatu boditšita, ilmneb tema kaastunne jätkuvalt meelelisele olevusele. Tulenevalt öeldakse, et buda seisund on täiusliku boditšita saavutamine. Niisiis peame mõistma boditšitaks vajalikke tegureid ning tegema lakkamatult tööd selle kasvatamiseks. Kalliks pea sellist vaimsust.

Viis stiihiat, mis on kogu elu aluseks, täidavad oma rolli ilma igasuguste ootusteta. Samuti, kui meie tunnetuse aluseks on kooskõla ja selgus, siis toome teistele kasu ilma pingutamata. Nii nagu kasvab Kuu, nii peab ka meie boditšita kasvama oma täisvõimekuseni. Nii nagu Päike hajutab kõik pimeduse, hajutab boditšita segaduse pimeduse. Nii nagu loomade kuningas liigub oma metsas ilma vähimagi hirmuta, reisib bodisatva tee järgija kartmatult olelusringluses.

Boditšita on mahajana budaluse selgroog. Bodisatvad õpivad ja omandavad kõiki teadmiste valdkondi selleks, et saavutada kõikenägev viisus ning et oma jumitu tegevusega olla kasuks lõpmatule hulgale meelelisele olevusele. Suutrates kasutab Buddha boditšita kirjeldamiseks rohkem kui kahtesadat analoogiat. Järgnevalt mõned napid näited.

Järgnevad boditšita kasulikkuse näited tulenevad ilmakuninga seitsmest saatjast.

Veelgi enam, niii nagu väike mürgiannus ei suuda reostada ääretut ookeani, ei suuda üksikud halvad mõtted reostada ääretut boditšitat. Kui kellelgi on boditšita, siis isegi väikesest voorusest saab lõputu vooruste hulk. Näiteks, kui bodisatva annab loomale suutäie süüa, siis selle teo voorus korrutub kogu universumi meelelise olevuse hulgaga. Seda kutsutakse bodisatva “ võrksaks võtteks”.

Seda, kellel on tõeline boditšita, ei eksita olelusringi voogamine, teda ei mässi enesesse sõgeduse pimedus, teda ei paelu maailma rikkused. Oletagem, et kogu meeleline olevus saab arahattideks ning annetate neile sööki, jooki, ihukatet, ravimeid ja puhkeaset. Ainsamagi isiku viimine boditšitasse on suuresti kõrgema kasuga, kui kõik see, mida annaks eeltoodud annetus. Tundes toodud hunnituid omadusi, tuleb läbi seitsmeharulise annetuse kasvatada boditšitat.

  1. Tehke kogu valastusolevusele kummardus oma ihus, sõnas ja vaimus.

  2. Tehke välised, seesmised ja ülimad annetused[15].

  3. Puhastage kõik ahistused.

  4. Rõõmustage kõigi veatute omaduste ja vooruste üle.

  5. Paluge hinnalise darmaratta pööramist.

  6. Paluge valastusolevuselt toimet ning mitte vaibuda parinirvaanasse.

  7. Pühendage pälved.

Sellised on boditšita tugevdamiseks jumitu pälve ja viisuse kogumise erivõtted. Igast tegevusest võib välja kasvada bodisatva tegevus. Alati tuleb toimida valastuse kasust lähtudes. Tuleb anda hoogu juurde oma boditšita huvile. Boditšitasse tuleb pühenduda ja olla alati valvas ja märgas oma kõndimises, istumises, söömises ja joomises. Tuleb püsida boditšita lainel.

Meil kõigil on võimalik sellist tunnetust kasvatada, sest boditšita ei tee vahet meestel ja naistel, rikastel ja vaestel, kõrgel või madalal seisusel. Kõigil on võimalik ülenduda, võttes selle eheda, püha ja kallihinnalise tunnetuse kanda oma südames ning järgides seda rõõmsalt ja hoolikalt.

On mitmeid erinevaid mõjutusi, mis võivad panna kedagi harima boditšitat. Näiteks, kui harjutada jumitut kaastunnet ja näha olelusringi kannatusi, siis mõned inimesed innustuvad sellest kasvatama boditšitat. Neile muutuvad talumatuks meelelise olevuse tohutud kannatused ning boditšita harimises ja buda seisundisse jõudmises nähakse ainsat teed olevuse vabastamiseks. Teised harivad boditšitat nähes buda veatuid omadusi: kergendust, hiilgust, kooskõla, rahu ja mistahes meelepetete puudumist. Sellised isikud mõistavad, et toodud omadusteni saab jõuda ainult läbi boditšita harimise. Teisi ärgitab valastustunnetuse harimisele vaimse meistri ülendav mõju. Vaimne meister selgitab oma õpilastele kuivõrd oluline on boditšita, kuivõrd oluline on vabaneda olelusringist ja muud, ning see juhib õpilased vaimu harimise teele. Teisi aga ajendab boditšita harimisele nende oma pälvete ja viisuse suure kogumi jõud. Kõike seda on üksikasjadeni kirjeldatud Vabanemise väärisehtes” ja Mahajana õpetuste tuumas”.

Imeliselt inspireeriv raamat “Avar kui taevas, sügav kui meri” on nüüd saadaval inglisekeelsena. Khunu Laama Rinpotše selgitab selles boditšita tähtsust ilusate metafooride ja analoogiate abil järgnevalt:

Boditšita on kõik. See on täiuslik tee buda seisundisse. Kui me vaid teeme selle harimisega tööd, boditšita on kui soovetäitev kalliskivi. See võib täita kõik meie soovid ja vabastada meid kogu kannatusest. Kui me oleme vabad kannatusest, siis mida meile veel muud on vaja? Igaühel meist on võimalus harida sellist meelelaadi, püsida selles vaimsuses ning pidada sellist tunnetust oma silmateraks. Mitte kellegile pole see võimatu. Sellepärast on boditšita sedavõrd hinnaline. Palun hoidke seda nõu oma südames ning kasutage seda haavatud tunnetuse ravimiseks.

Inimesed lähevad puhkusele oma tavakeskkonnast rahulikumasse kohta, teistesse maadesse nägemaks uusi asju või veetmaks oma aega kõrgel mägedes või mererannas. Kõike seda tehakse selleks, et kogeda midagi erinevat, et omandada mingeid teadmisi või puhata, kuid see ei kesta kuigi kaua. Kas poleks parem puhkuseks külastada boditšita saart? Ronida boditšita mäkke? Süüa hõrku boditšita rooga? Tunda rõõmu boditšita õllest? Lebada boditšita võrkkiiges? Kui tore oleks võtta puhkus kõigist olelusringi meelepetetest! Võtke hetk aega ja mõelge selle peale.[15] Välised on mistahes meelelised nähtused, seesmised on kõik vaimsed omadused, ülimad on olemuslikud omadused nagu budasus (tõlk).