Soovboditšita…

43Soovboditšita kui teele asuv reisija.

Ei kulu kaua ja ta jõuabki buda seisundisse.

Seega soovige ehedalt.

Nii on minu südame nõu.

Boditšitat on kahte liiki: soovboditšita ja tegevboditšita. Siin kirjeldatakse soovboditšitat.

Enne reisile minekut, on Reisija ettevalmistuste hulgas esimeseks oma soovi sõnastamine: Ma soovin Havaile minna.” See on tore koht puhkuseks, seal saab ujuda ja ilm on aastaringselt ilus. Selliste heade omaduste tõttu tekib reisijal soov sinna minna, sest see koht on palju parem sellest kohast, kus juba ollakse. Järgmiseks tuleb koostada plaan, kuidas sinna jõuda: kas lennukiga, autoga, bussi või laevaga. Reisija peab mõtlema selle peale, mida sihtkohas on vaja ja mis kulub ära reisil. Sarnaselt, kui me soovime jõuda valastusse, siis on vaja korralikku ettevalmistust ning ehedat soovi. Kõigepealt vaadake olelusringi olemust ning õppige hästi selgeks meelelise olevuse kannatused, mitte ainult iseenda kannatused, vaid kogu meelelise olevuse omad. Siis vaadake valastuse omadusi, suure kergenduse olekut. Valastus on alati vaba kuuma- ja külmatunde äärmustest, vaba koostelise mõtlemisi pilveloorist. Seal on meil võimalik näha sügavsinist kõikehõlmavat darmakaija taevast ning hingata hoolivuse ja kaastunde värsket õhku. Toodud omaduste nägemus innustab meid pürgima sellesse olekusse. Teisalt peame teadma, mida sinnajõudmiseks tuleb teha ning olema kindlad, et pakime valastusse jõudmiseks kaasa kõik vajaliku.

Ehe soov on pürgimus, mis pole segatud olelusringi mõtetest. Meie reisil pole vaja halbu mõtteid, rumalust, kiindumist, vihkamist ja nii edasi, seega jätame need enesest maha. Tegu on ju mõttetu sodiga. Korjake välja kõik need halvad asjad ja koondage kokku kõik valastusse jõudmiseks vajalikud head omadused.

Soovboditšita kasvatamisel on palju kasulikke tulemusi. Vaid mõned neist on järgmised:

Pidades silmas toodud kasulikke toimeid, on selleks, et vältida boditšita kaotust või unustust, vajalik valvast teadvust. Täpsemalt, ilmneda võivad järgmised neli pahet:

  1. Valetamine oma põhiõpetaja või mõne teise bodisatva või muu austusväärse olevuse petmiseks. Põhiõpetaja on see, kellelt saate darma õpetusi ja juhendamist, eriti aga boditšita õpetusi.

  2. Bodisatva tõotuste rikkumine teiste bodisatvate ebaväärika kohtlemise läbi, eriti siis, kui oma käitumisega ollakse põhjuseks teiste tõotuste murdmisele. Sellise käitumine toob isegi raskemat karmat kui viis rüvetut tegu.

  3. Darma hüveks tehtud vooruslike tegude kahetsuse tekitamine teistes.

  4. Teiste petmine oma mitteehedate ajendite kaudu.

Neid nelja pahet tuleb vältida ning vastumürgina siduda ennast nelja voorusega:

  1. Austada põhiõpetajat ning mitte kunagi, isegi oma elu hinnaga, talle ja teistele austusväärsetele, mitte valetada.

  2. Tajuda kõiki bodisatvaid budadena ning kiita neid.

  3. Tunda rõõmu teiste vooruslikest tegudest ning innustada neid uutele darma tegevustele, eriti mahajana harjutustele.

  4. Tajuda kogu meelelist olevust oma parima sõbrana või enesega samaväärsena ning kohelda neid lahkelt ja südamlikult.

Need napid juhised aitavad meil kaitsta oma soovboditšitat. Järgige neid nelja kosutavat tegu, tundke neist rõõmu, pühendage pälved ning kasvatage neid. Kui tulevad eksed, siis puhastage oma pahelised tegevused siiralt, kogu südamest.