Süvi asu…

49Süvi asu kui hiilgav palee,

kus rahus ja rõõmus saab viibida,

leides puhkust sansaarast.

Harjutage uitest vaba keskendumist,

Nii on minu südame nõu.

Süvi asu või keskendumisolek on viies täius. Hiilgav palee on sobilik elukoht maailmade ainuvalitsejale. Selline palee on täiuslikult ja kaunilt ehitud kalliskivide, brokaadi, siidi ja kõigi peenekoeliste ehtekirjadega. Selles palees on kõik kujutletav luksus nagu aiad, tiigid ja etendused korraldatud ainuvalitseja rõõmuks. Sinna on kogutud kõige meeldivamad asjad, mida ilmast võib leida. Pole paremat kohta ja maailma ainuvalitseja naudib täiuslikus mugavuses seal oma elu. Sarnaselt, pole ilmas suuremat rõõmu, kui vooruslik ainitine tunnetus. Kui me oma mõtetes oleme orjastatud viha, kiinde, uhkuse ja kadeduse poolt, siis me oleme täielikult nende ahistuse meelevallas. Vastupidiselt, kui me oleme rahus, ehitud kümnest voorusest ja küllastatud lahkest hoolivusest, kaastundest ja boditšitast, siis see iseenesest ongi hiilgav tõelise rahu ja rõõmu palee. Kümmeldes ahistustes, kannatustes ja hirmus, kuitahes rikas või kuulus ka ollakse, õnne ei leia.

Jõudes süvi asusse, ainitiselt voorusele keskendunud tunnetusse, leiame endid rahus ja lõõgastuses, ja see iseenesest on suur rõõm. Pole mingit vajadust otsida rõõmu kuskilt mujalt. Sellele rõõmule puudub sansaaras võrdväärne kogemus. Mis ei tähenda, et jõudes sellisesse “paleesse”, oleksime sansaarast täielikult vabanenud. Aga meil on võimalus seal kindluses ja selguses puhata.

Süvi või meditatsiooni mõistmine intellektuaalsel tasemel on ebapiisav. Meil tuleb korduvalt, vabana uitavatest mõtetest, harjutada samadhit. On ütlus, et meie ihu peab olema seal, kus on süviiste padi ning meie vaim peab olema seal, kus on ihu. Me tunnetus peab olema lõõgastunud, vaba mõtteahmusest ja -sulust. Selline olek on abiks jõudmisel samadhisse või keskendumissüvi asusse.

Argielus puuduvad tingimused, mis lubaksid jõuda tunnetusvaikuse asusse. Seni, kuni meil puudub tunnetusvaikuse asu alus, pole võimalik oma kogemuste sisekaemuslik hindamine. Seega esimeseks sammuks on argimõtlemise võimu mingisugunegi vähendamine. Selle saavutamiseks tuleks enese jaoks lõpuni läbi mõelda kaduvus, sansaara kannatused, hooliv lahkus ja kaastunne. Selline süüvimine on murrangulise tähtsusega, seepärast on õpetuses ka niipalju kirjeldusi kannatustest ja nende põhjustest. Kui vaimne kindlus ja selgus sansaara olemusest on olemas, siis saame enestes kasvatada vabanemise soovi. Nii leiame meelerahu ning saame üles ehitada enesehinnangu, mis põhineb tegelikkusele vastaval viisusel, mitte uhkusel.

Läbi tegelike süviharjutuste on võimalik jõuda samadhi kolme omaduseni:

  1. Koheselt peale süvi asusse jõudmist, tekib kergendus ja rõõmutunne.

  2. Kergendus ja rõõmutunne on aluseks, millelt jõuda budade ja bodisatvate jumitute ja ammendamatute omadusteni.

  3. Kuna meil on need jumitud omadused, saame iseeneslikult tuua kasu meelelistele olenditele.

Vabanemise väärisehe ja teised tekstid kirjeldavad ammendavalt erinevaid viise, kuidas mõtteid darmale joondada. Näiteks:

Kui nähtused peaksid tunduma kindlakujuliste ja tõelistena ja sa käsitled ennast ja teisi esemelistena, siis on oluline luua ristühenduse tunnetus. Näiteks, kui näed kena särki ja tunned sellesuunalist tõmmet, siis arvesta, et särk pole tegelikult sõltumatu olem. Kõigepealt, särgi disainer lõi särgi kujunduse oma vaimse tegevusega. Keegi teine tootis kanga, siis kolmandad inimesed juhtisid masinaid, mis särgi tootis, keegi transportis selle ja müüs selle. Ainult alles pärast seda, kui kõik need sammud edukalt lõpetati, on särk sinu kasutuses. See on ainult üks näide sellest, kuidas asjad luuakse ristühenduse läbi. Nähes, et kõik nähtused on sarnaselt üksteisega seotud, on võimalik puhastada väärarusaam, et mõni asi on olemas iseseisvana. Sellise mõistmisega lahtuvad kiindumus või vastumeelsus iseenesest.

Samuti olukorras, kus meil on vaimsed kannatused, võime tunda endid täielikult nendes põlemas. Kui olukord on keeruline, siis võib meile tunduda, et olude raskus on väga võimas ja justkui käegakatsutav. Kui meil puudub ettekujutus sellest, kuidas kannatus tekib, võime oma valu põhjust tajuda kui midagi iseseisvat ja saada sellest sedavõrd traumeeritud, et kogu elu tundub mõttetuna. Siiski, kui me uuriksime ja hoolikalt järele mõtleksime, näeksime, et vaimne valu sõltub paljudest põhjustest ja asjaoludest. Kõigepealt, meie oma meelepete tajub mingit objekti “tõesena”. Siis me suhestume sellesse, kas kiindudes või tundes vastumeelsust. Juba ainult läbi nende põhjuste ja asjaolude võime tunda kannatust. Läbi põhjaliku analüüsi võime jõuda arusaamisele, et mitte miski ei eksisteeri sõltumatult ja seejärel omandada oskuse toimida oma tegevustes ja antud tingimustes viisalt ning enam mitte luua põhjusi kannatusteks.

Selleks, et muuta oma tunnetust, peame kõrvale heitma oma vanad harjumuslikud kalduvused ning avama oma südame. Kui me teeme nii, siis saame aru, et kõik meelteahistused, kaasa arvatud ka sõgedus, on mitte-eksisteerivad, justkui miraaž. Sellist ristühenduse kaemust kutsutakse “avardunud tunnetuseks”. Lühidalt, kui neid erinevaid meetodeid kasutada, siis argimõtetel on toimimiseks vähem ruumi ja see toetab tüüne asu meditatsiooni harjutust, milles meil on võimalik kogeda õndsust, selgust ja mittemõistelist mõtlemist.

Ilma kindla tüüne asuta pole võimalik sisekaemuse ja teiste bodisatva ülimate omaduste teke. Samas, ainuüksi tugeval alusel asu ja vaimne selgus pole ka piisavad. Ilma sisekaemuseta ei too need kaks vabanemise tulemust. On lugusid mineviku suurtest meistritest, kes jõudsid keskendumissüvis väga kõrgele tasemele, kuid ei vabanenud sansaarast, kuna sisekaemus jäi puudulikuks. Vabanemise asemel jõudsid nad mõnele neljast kujulise või kujuta ilma samadhi olekust.

Need kaks omadust: tüüne asu ja sisekaemus tuleb omavahel kombineerida. Siis, sarnaselt nagu vesi paljudest jõgedest voolab ühte ookeani, voolavad kõigi budade ja bodisatvate omadused kokku valastuse ookeani ja võib kogeda tõelist rõõmu ja õnnetunnet.

Tüüne asu harjutamisest tuleneb väga palju kasu. Praegu oleme oma mõtetes ärevil ja ebakindlad, justnagu küünlaleek tugevas tuules ja nii me unustame väga palju. Sellises seisundis on raske saavutada häid omadusi. Kuid kui oleme rahulikud, tüüned ja selged, siis on võimalik oma tunnetuse lõpututes sügavustes näha väga paljut, kaasaarvatud mineviku ja tuleviku elud.

Nüüd võtke aega harjutamiseks. Hoides oma keha sirgelt püsti, kuid lõdvestununa, hingake sügavalt sisse ja siis hingake välja kõik oma pinged. Suunake pilk allapoole ja lõdvestuge. Hingake loomulikult ja jälgige, kuidas hingeõhk voolab sisse ja välja. Tehke seda harjutust viis kuni kümme minutit või kauem. Heitke endalt kõik lootused ja hirmud. Laske meeltel püsida tasa ja rahus. Lõpetuseks pühendage oma pälved.