Laama õpetused…

54Laama õpetused kui arstirohi.

Tema tõhusad sõnad on sinu hüveks.

Seega järgi tema juhiseid.

Nii on minu südame nõu.

Meie ihu koosneb viiest stiihiast: tahkusest, vesisusest, tulisusest, õhulisusest ja ruumist. Kui need viis on tasakaalus, siis on meie ihu terve. Kui stiihiad on tasakaalust väljas või segaduses, siis me haigestume. Olles haige, pöördume arsti poole, kes tunneb erinevaid ravimeid ning võtame sellist ravimit, mis aitab meie haiguse vastu kõige paremini. Me teeme seda omast vabast tahtest, eelarvamusteta ning suurete paranemislootustega. Siin olelusringis oleme meelepetetest ja segadusest põhjustatud lõputute vaevade tõve küüsis. Laama õpetusedravivad” need meelteahistused samamoodi nagu arstirohi ravib ühe tavalise haiguse.

Olelusringis on meie tunnetusele loomuomane sõgedus, kiine ja härm. Selle tulemusena tekib meil lõputult segadusest ja meelepetetest kantud mõtteid. Siis me teeme vigu ning loome erinevat liiki karmat, millest võrsuvad erinevat liiki kannatused ja vaevad. Selliste vaimsete haavade parandamiseks on tõhusad üksnes laama õpetused. Suutra tasemel õpetab laama nelja üldalust, kolme distsipliini, kahte boditšitat ja kuue täiuse järgimist. Vadžrajanas õpetab ta loomise ja täitumise harjutust. Kõigi nende darmaõpetuste sisuks on kannatusi põhjustavatest pahedest loobumine ja ajutist ning lõplikku rahu ja õnne põhjustava vooruse kasvatamine. Kõik sõnad, mida laama lausub, on seega mõeldud ainult selleks, et ravida õpilaste segaduses olevaid meeli. Seega võta jäägitult omaks need õppetunnid ning rakenda need enese elus. Lase neil ravida ning muuta oma tunnetust.

Laama on Buddha esindaja, olles tema asevalitsejaks. Meil pole olnud sedavõrd palju õnne, et näha Buddhat näost-näkku ja saada vahetult temalt õpetusi, kuid meil on niipalju õnne, et järgime Buddha katkematut õpetusliini, mida kannab eneses üks kõlblik laama. See mis teeb eheda laama sõnad nii hinnaliseks on see, et need on Budhha enese sõnad, mis jõuavad meieni kantuna õpetusliini õnnistustest. Laama, kes on kantud boditšitast, annab oma õpilastele juhiseid vahetult ja ehedalt, mitte lähtudes isiklikest huvidest. Need õpetused antakse ainult meie eneste pärast ja kogu meelelise olevuse tõttu. Kui võtame neid õpetusi avatud südame ja mõtlemisega, siis on meil kõik võimalused saada nendetaoliseks, kes on juba jõudnud valastusse. Niisiis, täis julgust ja otsusekindlust ning mõistmist, et õpetused on meie endi tuluks, võtke need vastu täielikult ning järgige neid mööndusteta.

Kuulates neid hinnalisi õpetusi, peame olema vabad kolmest eksest. Esiteks, kui proovime valada teed nuripidi pööratud tassi, siis ei satu sinna tilgakestki. Teiseks, kui tassi põhjas on auk, siis voolab kogu tee sealt välja. Kolmandaks, kui tassis on eelnevalt mürk, siis läheb sinna valatud tee raisku. Sarnaselt, kui oleme küll ihus õpetuste toimumispaigas, kuid meie mõtted uitavad või vajuvad unehõlma, siis ei jõua meieni sõnakestiki darmast. Kui me pole võimelised kandma neid õpetusi oma südames, siis kõik see darma, mida oleme kuulnud ununeb kergesti. Lõpuks, kui võtame darmaõpetusi rikutud ajendiga nagu rikkuse või kuulsuse püüe ning soov kadedusest või uhkusest teistega võistelda, siis ei täideta darma eesmärki ning õpetusi võidakse koguni väärkasutada.

Seega peab meie ajend olema kohane ning darmaõpetusi tuleb vastu võtta täie tähelepanuga. Me peaksime tajuma oma vaimset õpetajat justkui arsti, endid aga kui haigeid ning darmat kui ravimit. Õpetuste vastu võtmine on kui meelteahistuste kroonilist haigust raviva ravimi manustamine. Talitades sedasi, on meil kõik võimalused valastusse jõudmiseks. Niisiis, me peame igal võimalusel tegema tööd ahistuste lõplikuks kõrvaldamiseks ning avamaks igat budade ja bodisatvate ületamatut omadust.

Võtke hetk aega ning hingake sügavalt. Kujutage vaimusilmas isand Kjobpa Džigten Sumgöni kui kõigi budade viisuse, kaastunde ning ülevate omaduste kehastust. Lausuge tema mantrat:

Om Ratna Šri Hung