Kolm labuandi…

55Kolm labuandi kui kalliskivi häil.

See tava- ja ülitulemite valingud toob.

Laama kõige varjupaiga kätk.

Nii on minu südame nõu.

Nagu toodud värsiridades kirjas, peame ehedale ja kõlbulikule vaimsele õpetajale tegema meelehead kolmel viisil. Need kolm labuandi on järgmised:

  1. Materiaalsete väärtuste pakkumine osana helduse järgimisest. Selline tegevus aitab meil koguda pälvet ning ehitada üles läbi pikaajalise suhte vankumatu usalduse antud meistrisse. Annetada tuleb puhta ajendiga ja siiralt, vabana tagamõtetest. Annetada tohib ainult seda, mis on saadud õigel teel ning vajalikud annetused tuleb teha kõhklusteta. See puhastab meie ahnust ja kiindumist.

  2. Enese sidumine meistri teenimisega aitab kasvatada meie hardust ja usku. Ilma harduseta pole võimalik ei darmat vastu võtta ega seda kogeda oma hinges, sarnaselt nagu kuuketta peegeldust pole võimalik näha ilma tiigita ja nagu vili ei kasva ilma väetatud mullapinnata. Usaldades laamat täielikult, olge talle kaaslaseks ning teenige teda erinevatel viisidel. Püsige laama läheduses alati märksana nii ihulises kui sõnalises käitumises. See on üks tõhusamaid ja tähtsamaid võtteid vabanemiseks omastest tavakäitumiskalduvustest. Mõelge pidevalt nii: “Tulgu minu ihust, sõnast ja vaimust palju abi laamale.” See puhastab ülbuse ja uhkuse.

  3. Laama tajumine budana ning kogu hingest darma õppimine ja järgimine oma tunnetuse arendamiseks. Üks kõlbulik laama mõtleb alati sellest, mis on parim meelelisele olevusele ning soovib, et kõik kogeksid rahu ja õnne ning oleksid vabad igasugustest vaevadest ja kannatustest ning taunitavatest oludest ja jõuaksid buda täielikku valastusse. Darma järgimine rahuldab laama sügavaimat soovi meie suhtes on ning seega teeb see talle kõige suuremat headmeelt. Siiras järgimine teeb laamale enam rõõmu kui kogu ilmaruumi täitvate soovetäitvate kalliskivide annetus.

Toodud viisidel laamale meelehea tegemisel on suured kasud. See on põhivõtteks, mida kasutada ahistuste puhastamiseks, olemaks vabana eksetest ning suurendamaks oma süviharjutuse kogemust. Järgides sellist teed, ei sünni me alumistesse ringidesse. Lisaks toob selline järgimine enesega kaasa sideme, mis lubab meil oma järgimises elus taas kohtuda suurte vaimsete meistritega. Ning lõpptulemusena jõuame tavalise ja mittetavalise saaveni ning teeme rõõmu kõikidele budadele.

Kalliskivi häil on sama tähendusega, kui selgitatud 34-ndas värsis. Olgugi, et kalliskivil on võime täita soove, siis puhastamata kujul on see võimatu. Seega, kui me leiame ühe soovetäitva kalliskivi, siis tuleb see hoolikalt häilida. Alles seejärel, on see võimeline täitma kõigi piirkonna inimeste soove. Sarnaselt, tehes kõlbulikule meistrile kolmel viisil headmeelt, häilime oma mudast maetud tunnetuse kalliskivi. Selline peab olema nende ajend, kes soovivad ilma takistusteta jõuda buda seisundisse.

Leides kõigiti kõlbuliku vaimse meistri, peame heitma endilt kiindumuse kombed ning näitama julgust ja otsusekindlust. Me peame nägema seda meistrit ehtsa budana ning olema talle seltsiks hoolimata raskustest. Hoolimata oma vaevadest ja muredest, toidust, kehakattest või peavarjust, peame järgima kärsivust. Peame võtma enese kanda kogu darma mõistmise ja saaveni jõudmise vastutuse.

Ühtlasi on oluline mitte rahulduda üksnes pinnapealse darma mõistmisega. Vaimse meistriga tuleb olla koos pikka aega. Oma õpinguid, süviharjutust, taiga ja kahe suure vara kogumist tuleb korduvalt läbi teha. Kui juhtub, et tajume vaimse meistri käitumises ekseid, peame kohe mõtlema järgmist: “See on minu enese rikutud tunnetuse ja taju ekse. See suur õpetaja tegutseb vastavalt meelelise olevuse vajadustele.” Sellisel kombel peame suutma näha laamat samaväärsena Buddhaga. Me ei tee laamast budat, kuid nii on võimalik laama kaudu saada Buddha õnnistused. Me võime kasutada kõiki toodud võtteid, avamaks oma valastust ning laskmaks meie oma kaastundel, viisusel, võimetel ja taol ilmneda.

Sidisid või tulemeid on kahte liiki. Tavalised sidid on üleloomulikud võimed nagu selgeltnägemisvõime, lennuvõime, telepaatilised võimed jne. Nendeni võivad jõuda nii valastunud kui ka mittevalastunud olendid samaadi süvi kaudu. Olgugi, et sellised võimed jätavad sügava mulje, ei lahenda need meie algseid probleeme. Erilised sidid koosnevad erikaemusest, ahistuste kõrvaldamisest ja tunnetuse algolemuse avanemisest. Toetatuna sellistest saavetest ja boditšita järgimisest, järgime me õpetuse teed ning jõuame lõpuks buda seisundisse, mis on kõigest kõrgeimaks tulemiks või sidiks.

Kõige varjupaiga kätk märgib ehedat vaimset meistrit, kellel on kõik jumitud omadused ning kes kannab eneses varjupaiga osasid:

Seega kehastab laama kõiki varjupaiku. Kui meil on selline arusaamine, kogemus ja puhas veene, siis saame eranditult kõik õnnistused.