Loomise järk…

58Loomise järk kui kuninga troonimine.

Selle väel saab valitsejaks kogu sansaaral ja nirvaanal.

Seega heida tavalised veended.

Nii on minu südame nõu.

Pärast seda kui oleme saanud pühitsuse, on meil vaja pühitsuse andnud laamalt saada juhiseid loomisjärgu kohta. Tuleb teha enestele selgeks, kuidas süviharjutuses edeneda ning seejärel saaveni jõudmiseks harjutada vastavalt juhistele. Loomisjärgu harjutamise eesmärk on meie rüvenägemise ja sansaariliste pettekujutluste taig ning täieliku valastuskuju avamine eneses.

Kui hakkame ahistusi võtma kui mitteolevaid, siis kaasneb sellega algkirkuse ja algteadvuse selge ja ere kogemus. Olelusringi taig on seega toimunud ning ollakse jõudnud valastusolevusse. Selle kõigeni jõuame kujutades endid jidamina. Sellist võtet kutsutakse ka “tõus jidamis”, “asu jidami kujus” ja “enese jidamiks loomine”.

Enese jidamiks loomise käiku seostatakse värsis “kuninga troonimisega”. Ilma troonimise või ametisse vannutamiseta pole, hoolimata oma pädevusest, võimalik tegutseda maa juhina. Kui aga ollakse ametipostile asunud, siis on meil koheselt kasutada kõik kuninga, presidendi või peaministri ametiga kaasnev. Sellistena on meil valitsusjõud, võime kaitsta oma maa kodanikke, vastutus rahu, kooskõla ja jõukuse säilitamise eest ning üldiselt võimekus tuua kasu kogu maale. Sarnaselt, pärast pühitsuse saamist, on meil voli harjutada loomisjärku. Kui me oleme “troonitud” kui Tšenrežig või Taara ning me kanname nende tunnuseid, siis on meil võimalik lasta avalduda kõigil vastava valastusolevuse omadustel ja toimel. Kui me asume jumitu valastusoleku seisundis, siis me puhastame kõik oma piirangud.

Siiski see kõik ei juhtu vaid sellest, et oleme saanud väeülekande riituse õnnistused. Meil tuleb ka harjutada seda loomisjärku, vastasel korral ei tule loodetud tulemusi. Me peame seda harjutust jätkama seni, kuni see ei nõua enam pingutust. See on sama kui arvutiõpe. Esimestes harjutustundudes õpime, kuidas avada faile ja nii edasi, kui me ei harjuta seda piisavalt, siis kõik ununeb väga lihtsalt. Vastavate oskuste omandamine võtab üksjagu aega, kuid kui piisavalt harjutada, siis muutuvad need automaatseks.

Kui me oleme jõudnud enese kui mandala põhitegelaseks oleva valastusolevuse avamise saavesse, siis on meil veatult käes ka kõik buda ületamatud omadused: hooliv lahkus, kaastunne, boditšita, valastuskuju, kõikehõlmav viisus, jumitud võimed, eneslik toime ja nii edasi. Kõik pettekujutlused asenduvad kaemusega. Selliselt muututakse kogu sansaara ja nirvaana valitsejaks. Valitseja tähendab juhti, kes on võimeline olema kasuks ja abistama eranditult kogu meelelist olevust.

Meie duaalsusest segatud tavaveenete kohaselt, näeme asju “heade” või “halbadena” ning selle tulemusena tekib meis meeldimine ja meelehärm. See segadus on mure ja kannatuse juurpõhjuseks. Me kiindume sellesse, mis meile meeldib ning heidame selle, mis meile härmi põhjustab. Loomisjärgu harjutuses ületame kõige selle eristamise ja rajame puhta veende. Siin tuleb mõista seda, et me ei tee puhtaks midagi algselt ebapuhast, pigem me avame enese ja kogu meelelise olevuse algolemuse. Vadžrajanas on tavaveende heitmine buda seisundi saaveni sõudmisel olulise tähtsusega. Toodud süvi toel on meil võimalik muuta oma pettekujutluste pimedus valastusoleku päiksepaisteks ning lasta tunnetusel puhata sõgedust ületava ilme ja tühjuse lahutamatuses. Meil pole vaja läbida ränki katsumusi, vaja on vaid võimet sellest harjutusest aru saada ning seda järjepidevalt teha. Niivõrd võrksa võttega on siin tegemist!

Me mitte ainult ei ilmu ise kui valastusolend, vaid me harjutame ka kõigi teiste meeleliste olevuste nägemist samal viisil. See on võimalik, sest igal meelelisel olevus on olemas budasus. Põhiolemuses pole vahet ei koeral, kassil või sipelgal. Kõigis on ühine ja sama budasus. Seega tuleb vihkamisest, vimmast ja halbadest mõtetest vabanemiseks kõigepealt harjutada hoolivat lahkust ja kaastunnet. Sellelt aluselt edasi, tuleb harjutada kõigi olendite nägemist tavaolendi asemel valastusolevusena. Sellises veendes tuleb asuda pidevalt. Seda nimetatakse tantriliseks harjutuseks.