Veatu märksus…

60Veatu märksus kui kalliskivi palvekee.

Jadamisi näitab oma isesuguseid omadusi.

Igaüks neist tingimatult vajalik.

Nii on minu südame nõu.

Kui me kasutame kalliskividest palvehelmeid, siis iga helmes toimib meie märksusele hinnalise toena. Täistiiru tegemiseks loeme nad jadamisi üle. Kui mõni helmes jääb vahele, siis on meie harjutus poolik. Loomisjärgu süvi on samalaadne. Iga kujutatava jidami tunnus või omadus on hinnaline kui kalliskivi. Kõik nad on omavahel ühenduses nagu palvekee või maala helmed. Igas tunnuses tuleb näha peegelpilti või kuuketast, mis küütlemas veepinnalt.

Iga valastusolevuse tunnus osutab mõnele olulisele tähendusele, mis aitab meid buda omaduste mõistmisel ja nende saaveni jõudmisel. Näiteks lootostroon sümboliseerib olelusringi mudas rikkumatut, ahistustest vaba ja puhast tunnetust. Päikeseketas sümboliseerib segaduse pimedust hajutavat tunnetuse alghiilet. Kuuketas sümboliseerib kannatuste kuumust jahutavat täiuslikult kallutamatut kaastunnet. Sellisel asemel istumine osutab, et valastusolend on nende omaduste kehastuseks. Sambogakaija buda peatipus sõlme seotud juuksed märgivad tema olelusringi kiindumustest vaba olekut. Viieharuline kroon märgib viie budakonna viie viisuse saavet. Kolm kaelakeed märgivad buda kolme kuju või kaija saavet. Kaks kõrvaehet sümboliseerivat kahe tõe täiusesse jõudmist. Kalliskividega käevõrud, sõrmused ja muud sümboliseerivat kuue paramita täiuslikku saavet.

Erinevate jidamite ihuvärv kannab samuti tugevat tähendust. Valge märgib, et kõik härm on täielikult hajunud ahistustest vabaks rahuks. Sinine märgib, et sõgedus on hajunud kõikehõlmavaks tühjuseks. Punane sümboliseerib et ihad ja kiine on ületatud selge viisuse olemuseks. Kollane sümboliseerib kõigi jõukusomaduste täiuslikkust. Tumesinine värv on vihkamise ületamise sümboliks. Roheline näitab, et kadedus on muudetud tegevviisuseks.

Selliselt on viimasel kui ühel tunnusel ja ehtel vajalik ja märgiline tähendus. Me peame neid omadusi harjutama ning lõpuks jõudma nende avaldumiseni. Me ei püüa kogeda lihtsalt tühjust, vaid tühjust, mis on lahutamatu nendest kõigist buda veatutest omadustest. See on ülioluline—selleks et saada budaks, valastunud olevuseks, tuleb meil jõuda iga omaduse täiusesse. Seega, kui me süvis loome endid teatud jidamina, siis tuleb keskenduda nende omaduste saavutamisele, mitte mõtlemisele vastavatest ainelistest tunnustest. Kujutades jidamit, tuleb süüvida nendesse omadustesse ning harjutada kantuna veatust märksusest.