Salamantra samaja…

63Salamantra samaja kui madu bambustorus.

Kui seda pidada, siis järgneb lõplik valastus,

kui seda rikkuda, siis järgneb põrgute piin.

Seega hoia samajat kui oma silmatera.

Nii on minu südame nõu.

Salamantra samajast kinni pidamine tähendab kõikide paheliste mõtete ja tegevuste vältimist ning pühendumist vooruslikele tegudele, eriti sellistele, mis avavad häid omadusi. Samajad on ihulised, sõnalised ja vaimsed. Ihuliselt peame suutma pidada enese ilmet jidami ehedas kujus ning meist välispoolse kõiksuse ilmet eheda mandalana. Sõnaliselt, tuleb võtta kõiki helisid kui mantrat, buda sõna. Iga tekkivat heli tuleb võtta ilma kiinde või härmita, juskui see oleks vaid kaja. Vaimselt tuleb püsida buda viisuse ja kaastunde olekus. Mistahes ilmnevad vaimsed pinged tuleb lasta lahtuda valevusse.

Bambustorul on avad ainult üla- ja alaotsas, puudub vahepealne ukseava. Bambustorus oleval maol on võimalik liikuda ainult ülespoole või allapoole. Sama kehtib salamantra samaja kohta. Pidades sellest kinni, on meil võimalik liikuda ülespoole ning jõuda valastusse. Kuid kui rikume samajad, siis vajume alla alumiste ringide suunas.

Niipalju on täiesti selge: kui me ei järgi neid õpetusi ning selmet seome endid eksitavate paheliste mõtete ja tegevustega, siis sellest johtuv vaimne kooste juhib meid alumiste ringide ümbersünni suunas. Isegi käesolev elu võib muutuda meie halbade mõtete tõttu samaväärseks põrguga. Sõltumata oludest, kus me parasjagu viibime, on oluline hoida eneses häid mõtteid. Kui suudame oma vaimus püsida valastunud olekus, siis ongi valastus meile käeulatuses. Pole vaja kuhugi “minna”. Selline olek ongi valastusolek. See meenutabki suuresti bambustorru püütud madu, kellel pole edasiminekuks mingit vahepealset kohta. Pidage seda meeles ning võtke kanda valastusolekus viibimise kogu vastutus või vähemalt tehke enestele selgeks valastuse omadused. Selline on võte kasutamaks märksust samaja hoidmiseks.

Kui me järgime darmat vigadeta, eriti just vadžrajana võtteid, siis me saavutame valastusele lähedase oleku. Kuid kui me näitame oma uhkust ning suhtume puhta vaate puudumise tõttu teistesse halvustavalt, siis selline rüvenägemine iseenesest toob meid alumistesse ringidesse.

Vadžrajana võib küll olla Buddha kõrgeimaks õpetuseks, kuid selle alged lähtuvad kõigist teistest budaluse õpetustest. Vadžrajana järgijatena ei tohi me üleolevalt suhtuda süvi alusharjutustesse. Kõigepealt peame alati pöörama tähelepanu neljale üldalusele, ilma milleta puudub igasugune tärkamisvaimsus ja muutumise alus. Kui puudub pöördumise järgimine, siis pole midagi, mida võiks kutsuda “Buddha õpetuseks” või “budaluse süviharjutuseks”. Kümnest pahest hoidumine ning kümnele voorusele pühendumine toetab meie arusaamist karmast. Kui see puudub, siis me ei tea, mida võtta ja mida jätta. Pratimokša vanded on üheks hinnalise inimelu peaalgeks ning kõigi budaluse harjutuste nagu kolm distsipliini jne lätteks. Ilma hinnalise inimeluta poleks meil mingit võimalust hinnalise vadžrajana õppimiseks ja järgimiseks. Mahajana järgimise keskmeks on boditšita. Kui me ei järgi boditšitat, siis ei toimi vadžrajana võtted valastuse saave algetena. Seda olulist mõtet aitavad meil meenutada viie budakonna samajad:

Kokku on neliteist juurekset:

Meil tuleb need tõotused enestele hoolikalt selgeks teha ning siis neid hoolikalt järgida ning enestele selgelt teadvustada, sest kui peaksime põrguringidesse kukkuma, siis pole enam midagi teha. Seega, enne kui midagi sellist juhtub, on meil võimalus samajat mõistlikult täita. See on ülioluline juhis. Kui me oleme märksad ja hoolsad, siis pole neid õpetusi kuigi raske järgida. Mõnikord mõeldakse: “Parem kui selliseid tõotusi mitte anda.” Selline mõtteviis ei vii meid aga kannatustest vabanemisele. Ilma tõotusi andmata, õpetusi vastu võtmata ning neid rakendamata, pole mingit teed kannatustest vabanemisele. Mõnikord on vabanemise tee raske. Kuid kui seda järjepidevalt aasta aasta järel järgida, siis kord kogeme ka tulemust—selget, rõõmsat, ahistustest vaba tunnetust. Siis oskame hinnata selle tee tänuväärsust ning tunneme indu jätkata selle järgimist.