Suurte õnnistuste tõhus toime…

64Suurte õnnistuste tõhus toime kui ülim ja kõikvõimas rohi.

Tänu neile meelteahistused hajuvad eneslikult ning

täieliku valastuse saave enam raske polegi.

Salamantra, see ülim kiire viis.

Nii on minu südame nõu.

Käesolev värss toob sisse vadžrajana järgimisest saadava kasu. Kasutades ülimat rohtu nagu arura namgyel (Skt: haritaki) ravime kõik haigused. Eriti tõhusa rohu puhul pole isegi vajadust seda sisse võtta. Ravitoimeks piisab vaid selle puudutamisest, nuusutamisest või enese läheduses hoidmisest.Sellist liiki ravim oli Tiibetis Drikungis olemas.

Kord palus isand Džigten Sumgön, et tema lähimad õpilased näitaksid oma erilisi imevõimeid. Üks tema sellistest õpilastest käis seepeale hetkega ära Indias ning tõi sealt kaasa arurat. Pärast isand Džigten Sumgöni lahkumist, pandi see rohi koos muude pühade jäänustega stuupasse. Inimestel, keda muud ravimid ei suutnud aidata, soovitati selle rohu toimeks teha ringe ümber stuupa. On teada palju juhtumeid inimestest, kes said kergendust või paranesid täielikult selle toime tõttu. Sarnaselt kannavad vadžrajana harjutused eneses suurt õnnistust, millel on eriline võime puhastada kõik vaimsed ahistused. Kui neid harjutusi, eriti just viietist mahamudra teed, õigesti rakendada, siis saab nendega ravida meie halvad mõtted ja teod.

Nende suurte õnnistuste läbi meie meelteahistused hajuvad eneslikult. Kui me teame, kuidas tuleb halbu mõtteid vaadata, kaovad nad iseenesest, ilma jälgegi jätmata. Seda märgib siin “eneslik hajumine”. Mõnikord õpetatakse meile, et halbu mõtteid saab puhastada vastumürgi rakendamisega, teine kord antakse juhiseid halbade mõtete teisenduseks. Enesliku hajumise korral me ei suru ahistusi maha või ei aja neid minema. Pigem me vaatame vahetult nende viisuslikku olemust. Olles täielikult jidami süvi asus ning vaadates vahetult jidami mõtteid, siis näeme, et seal pole midagi näha, pole midagi ahmata. Seda mõeldakse “enesliku hajumise” all. Nagu vette joonistatud pilt, ei püsi ka mõtted. Isegi juba joonistamise ajal pilt hajub.

Näiteks, kui tekib viha, siis jälgi seda viha. Kus see asub? Sellel pole mingit kindlat asukohta ning see tuleb mitte kuskilt. Viha on halb käitumismuster, mis tekib paljude elude jooksul omandatud harjumuse tõttu. Sarnaselt, iha ja kiindumus tekkivad meie halbadest kalduvustest ning neil puudub tegelik allikas. Selleks, et neid harjumusi puhastada, on meil vaja toodud harjutusi. Et vältida enese minemapühkimist halbade harjumuste poolt ning oma vooruste kaotamist nendele, tuleb meil nende tõese olemuse nägemiseks rakendada märksust. Kui meil on viisust näha viha nägu, siis see hajub eneslikult. Šantideva Bodhitšarjaavatara ütleb:

Viisusilmast paljastatud meelteahistuste rüved, kuhu kaote?

Kus leiate asu ja tegutsemisruumi minu hävituseks?

Võtkem keeristorm või tsunaami. Need on sedavõrd võimsad, et võivad hävitada terveid külasid, kuid tegemist on vaid tuule ja veega. Sarnaselt on meie meelemõlked sedavõrd võimsad, et pühivad hetkes minema kõik meie rahu ja kooskõla. Võime tunda ennast täiesti abitutena, justkui oleksime põrguilmas. Kuid kui me puhastame need meelemõlked vaimse selguse, kõigutamatuse ja vääramatu kindlustundega, siis neil pole enam asu meie tunnetuses. Nad on vaid meie tunnetuse vastuhelk. Niisiis on märksus siin võtmeks.

Vadžrajana harjutused kannavad eneses suurt õnnistust, kuid me peame olema võimelised neid õnnistusi mõistma ning hindama. Selleks tuleb meil üles ehitada hea aluspõhi, milleks on eelharjutuste tegemisel kogutud kogemused, kindlustunne ja vaimne tugevus. Meil peab olema tugev märksus, süvi kindlustunne, lahtiütlemine kannatuste põhjustest ning imetlus darma vastu. Sellisel juhul pole täielikku valastusse jõudmine raske. Me peame muutma darma harjutused harjumuseks ning tegema harjutustest enese põhiväärtused. Me peame oma sansaariliste harjumuste muutmiseks hoolikalt kasvatama süviharjumust. Nii saab tantrast ületamatu ja kiire valastustee.

Kõige esimeseks peame rajama nelja põhiveende aluse. Sellisel viisil ehitame samm-sammult üles oma tugevuse, sarnaselt lapsega kes käib läbi lasteaia ja kooli. Buddha oli sedavõrd võrgas! Paljud meist sooviksid kohe saada mahamudra või džogtšeni juhiseid. Kuid meie tunnetus on sedavõrd tahumatu, et need juhised jääksid meile lihtsalt mingiks intellektuaalseks mõttemänguks. Me võime isegi lausuda: “Tean küll neid õpetusi.” Kuid sellest pole meile mingit kasu, sest meie halbade mõtete mõju on sedavõrd võimas ja vahetu.

Kui meil on olemas mõningane kogemus alusõpetustest, siis muutuvad ka teised õpetused tõhusateks ning meil on võimalus edukaks järgimiseks. Selliselt talitades pole raske jõuda isegi ühe inimelu jooksul valastusse. Kuid edenemiseks peame sillutama oma tee ning tegema kõik vajalikud sammud ilma tagasikukkumiseta. Isegi kui teeme vaid ühe või kaks sammu, siis siiski on need tehtud. See on parem kui teha üks samm edasi ning kaks sammu tagasi või mitte teha üldse midagi.

Olles tantrilise süvi valastusolekus, meie ihuline kuju on küll valastunud, kuid meie meelemõlked on endised. Me võime neile silma vaadata ning kogeda, et neis puudub lõplik tõesus ning olemuslikult on nad tühjuse viisus. Pole võimalik leida aga viisust, mis oleks väljapool meie vaimset tegevust. Pole võimalik leida viisust, mis oleks meie tunnetusest lahus. Just meie omaenda tunnetuse olemuseks on see, et meil on viisus ja kaastunne.