Heita eneselt selle elu huvi…

70Heita eneselt selle elu huvid, kui kaupmees, kelle töö sai tehtud.

Pole sellest paremat püha darma täiustamise viisi.

See kõigi tegude kuningaks.

Nii on minu südame nõu.

Siinkohal esitatakse algtekstis mahamudra õpetused. Käesolevaga tuletab autor meile taas meelde tärkamisvaimsust ja nelja alust, kuna enne mistahes kõrgema harjutuse juurde asumist, peame kõigepealt rajama ja kindlustama mahamudra edukaks harjutuseks vajaliku eelharjutuste põhja. Sõltuvalt meie võimekusest, võime alles seejärel järk-järgult siduda ennast kõrgete harjutustega nagu mahamudra. Heita eneselt selle elu huvi märgib lahtiütlemist kiindest. Mis ei tähenda seda, et ei ole vaja süüa ega kanda rõivaid. Me peame sööma, me peame kandma riideid, kuid me peame seda kõike tegema vabana kiindest. Kuitahes tugevalt me ka käesolevasse ellu oleme kiindunud, tuleb meil ühel päeval ikkagi surra ja endast kõik see maha jätta. Isegi Retšungpa Dorže Drakpa, Milarepa suur õpilane, kes veetis oma õpetajaga koos aastaid, kannatas, pärast seda kui oli edukalt õppinud erinevaid teadmiste tahke, eriti just dialektika raamistikku, uhkuse ja kõrkuse käes. Kord, kui ta tuli tagasi reisilt Indiasse, tajus Milarepa seda ning õpetas talle erinevaid viise sellest kiindest vabanemiseks. Milarepal oli kombeks öelda: “Meil pole selliseid teadmisi vaja, mis tekitavad meis uhkust. Darma peab taltsutama meie tunnetust, mitte seda pöördesse ajama!” Lõpuks õnnestus Milarepal aidata Retšungpat vabaneda oma segadusest. Me peame lugema selliseid lugusid ning õppima neist võtteid, mis aitavad meil hakkama saada maise elu kiindumustega.

Väljumisvaimsus on oluliseks toeks edukale harjutamisele. Just seetõttu teeme enestele selgeks olelusringi erinevad vaevad ja kannatused. See annab meile viisust vaadata oma elu unenäona. Isegi kui me suudaksime elada sada või kakssadagi aastat, ikkagi tuleb meil surra. Mis kasu oleks tavainimesel nii pikast elust? Sellega loodaks ainult algeid rohkemaks vaevaks ja kannatusteks.

Isegi preagu ohverdame me sageli hetke rõõme ja naudinguid homsete või järgmise aasta kasu nimel. Vaid tänaste vajaduste pärast pole meil mingit vajadust sedavõrd palju tööd rabada. Avardage nüüd oma vaatevälja aja kaugustesse, nii et näete järgmist elu ja tuleviku elusid. Avardage seda üha kuni olelusringi lõpuni ning mõistate, et käesolev elu on kui üks lühike päev, mille võime kergelt ohvriks tuua hea tulemuse nimel tulevikus. Selline mõtisklus võib täielikult muuta meie vaate asjadele.

Üks edukas kaupmees on selline, kes tegi hoolikalt plaani ning oli kõigis oma ettevõtmistes edukas. Tema äri läks hästi, see oli piisavalt kasumlik ning nüüd võib ta lõõgastuda ning elust rõõmu tunda. Kui me kord oleme puhastanud oma kiindumuse sellesse elusse, siis ka meie lõõgastume. Aga praegu uitavad me mõtted igas suunas, sest oleme haaratud selle elu muredest.

Mõned võivad öelda, et jättes kiinded me vaid taganeme vastutusest. Tegelikult aga võtame sellega enam vastutust kui keegi teine. Täielikku valastusse jõudmine tähendab tegelikku vastutuse kandmist, sest me ei tee seda mitte ainult eneste, vaid kogu meelelise olevuse hüvanguks. Kas saab olla sellest veel suuremat vastutust?

Pole paremat viisi darma järgimise täiustamiseks, kui käesolevassee elusse mittekiindumuse kasvatamine ning oma mõtete täielik sidumine darmaga. Alguses ei pruugi selle elu muredest lahtiütlemine olla lihtne. Seda pole võimalik täielikult ja ühe korraga teha, selle kallal tuleb tööd teha päevast päeva. Tegemist on samm-sammu haaval aeglase ja otsustavusest kantud edasiminekuga. See on tegude kuningaks.. Sellest paremat darma järgimise viisi pole.