Tüüne asu…

71Tüüne asu kui tuules heitumatu valgusvihk.

Kuigi kuus sihti selgelt kohal, need vabad tunnetusahmest.

Hoia tunnetuse tuhmumise eest.

Nii on minu südame nõu.

Jõudmaks mahamudra seisundini ning erikaemuse saaveni, peab meil olema tüüne asu süviharjutuse (sama mis šamata ja samadhi) kogemus. Tüüne asu üldjuhised esitati värsis 49, mida tasuks siinkohal taas üle vaadata. Kui lambi leek on hästi kaitstud, siis see on tuules heitumatu, olles püsiv ja selge. Sama kehtib keskendumissüvi kohta. Tunnetus on siin teravalt selge, süüviv ja liikumatu kui suur mägi. Selline tunnetus tajub kuut sihti peegelpildi kujutistena ning vabana kiinde või härmi mõtetest. Mainitud kuus sihti on järgmised.

Kui meie tunnetusel on tugev šamata meditatsiooni põhi all, siis võime vaadata erinevaid kujutisi, kuid see ei vii meid segadusse. Me võime kuulda erinevaid helisid, kuid need ei vii meid enestega kaasa. Võime tunda millegi meeldiva või mädaneva lõhna, kuid see ei sega meie tunnetust. Maitsel pole samuti tähendust. Ükski nendest ei mõjuta tunnetust. Tunnetus on väga selge ja täpne. Kus iganes on kiine, on koheselt ka härm, need mõlemad on vastastikku sõltuvad. Esiteks tuleb heita enesest selle elu huvid ning seejärel saada kohased juhised tunnetuse rahustamiseks. Kui kuus meeltesihti ei häiri meid enam, siis on tunnetusel võimalik saavutada kaljukindel püsivus. Kuitahes tugev tuul ka puhuks, ei heiduta see kaljuseina. Olge selliselt süvis.

Kuigi me võime olla vabad vaimsest ahmest, tuleb hoida tunnetuse tuhmumisest. Mõned arvavad et “heas” süvis ei olda üldse millestki teadlikud, kuid sellises tunnetusolekus puudub selgus. Tume tunnetus ei suuda tegelikkuse olemusse tungida. Võrksate võtete toel rajage ainitine tunnetuspõhi.

Võtke hetk aega lõõgastuseks kohases kehaasendis. Hingake sisse ja välja läbi ninasõõrmete. Keskenduge hingamisele ning leidke selles rahu.