Tunnetus ja mõttekooste…

74Tunnetus ja mõttekooste kui vesi ja jää.

Aegade algusest lahutamatud need.

Ei öelda saa siiski, kas samad või erinevad need.

Nii on minu südame nõu.

Värss jätkab sügavate, samm-sammuliste mahamudra harjutuse juhistega.

Kas vesi ja jää on kaks eri asja? Kui oleks nii, siis jää sulamisel peaks olema võimalik eristada jäävett mitte-jääveest. See osutub aga võimatuks. Kas võime siis väita vastupidist, et nad on üks ja sama? Ka nii see pole, sest sellisel juhul poleks võimalik eristada vett jääst. Sarnaselt paistavad tunnetus ja koostelised mõtted kui kaks erinevat asja, kuni me pole jõudnud nende tõese olemuse saaveni. Kuid kohe, kui me näeme mõttekooste olemust, leiame, et see pole tunnetusest lahutatud. Tunnetus ja mõte on oma olemuselt üks.

Ilma, et oleks vett, pole võimalik jää, kuid vesi võib eksisteerida ilma jääta. Siiski pole jää midagi veest eraldi seisvat. Jää küll paistab teisena kui vesi, kuid tegelikkuses see nii pole, sest ilma veeta pole jää teke võimalik. Sarnaselt, ilma tunnetuseta pole võimalik mõttekooste. Kas oleks võimalik tunnetusest vaba mõttekooste? Mõttekooste loob halva ja hea karma, mis hoiab meid uitamas olelusringis. Nende mõlema tõese olemuse läbi nägemine iseenesest ongi valastus.

Samaselt nagu vesi ja jää on alati olnud lahutamatud, on ka mõttekooste ja tunnetus olnud alati lahutamatud. Pole võimalik öelda: “See siin on tunnetus ja too seal on mõttekooste”, kuna need kaks pole ei üks ega ka kaks asja. Seda mõeldaksegi mitteduaalsuse” all. Intellektuaalne arutelu ja analüüs ei vii meid süvi maitseni. Selleks on vältimatult olulised pühendumine õpetusliinile ja oma juurelaamasse.Õpetajad on kui päike ja meie mõttekooste on kui jää. Laamade päiksekiirte õnnistust on vaja sulatamaks mõttekooste jää mittekoostelise tunnetuse veeks.

Tunnetuse ja mõttekooste kohta võib ka öelda, et need on kui lained ja ilmameri. Ilma ookeanita pole lained võimalikud ning laineid ei saa ookeanist eraldada. Samas, kui ütleme, et nad on üks, siis kuidas on võimalik neist kui kahest rääkida? Kui me ütleme, et need on kaks eri asja, siis kuidas oleks võimalik näidata, et lained on olemas ilma ookeanita? Kui süüvida nende kahe näite detailidesse, siis on võimalik mõista, miks nende asjade kohta öeldakse, et nad on “sõnulseletamatud”. Kiine või himu ja härm või viha pole midagi tunnetusest eraldiseisvat. Kõige vaimsete vastuolude ületamise võtmeks on šamata ja erikaemuse selline süviharjutuses ühendamine.

Jälgige tunnetust ennast selliselt. Ilma tunnetuseta pole mõtted võimalikud. Kuid mõte kui selline, on vaid tunnetuse ilme. See pole tunnetusest lahutatav. See pole ei üks ega kaks asja. Süüvige sellesse. Pole võimalik kõiki mõtteid tunnetusest minema pühkida. Võime vaid lasta neil lahtuda, nähes tunnetuse olemust ennast kui viisust. Järgmine värss esitab selle selgelt:

Mida iganes ka ette kujutatakse, kaob tühjusesse.

Tunnetusel pole kuju, värvi või ainest.

Ei leia seda ihust väljas, ihus ega vahepeal.

Pole võimalik leida seda kui asiselt piiritletut.

Kui ka läbi otsida kõik kümme kaart,

Ei teki, püsi ega kao see kuskil kohas.

Siiski pole olematu see, sest tunnetus on kirkalt ärkvel.

See pole üks, sest ilmub mitmetahulisel viisil.

See pole mitu, sest kõigi ilmete olemus on üks.

Pole kedagi, kes võiks kirjeldada selle olemust.

Kirjeldustel selle sarnasustest pole aga otsa.

See kogu sansaara ja nirvaana seba aluseks.

Jõudes olemuse saaveni, nirvaanas ollakse,

ekseldes segaduses, sansaaras ollakse.

Oluline on teada, kuidas oma tunnetust kaitsta, kuidas ennast sellega tulemuslikult suhestada. Niiviisi me kasvatame kaastunnet ja hoolivat lahkust eneste suhtes ning kaitseme endid kõige halva eest. See on ka üheks tõhusaimaks võtteks meelteahistuste puhastamisel.

Võtke siinkohal hetk aega. Lõdvestage oma tunnetus ning kujutage ette ilme ja tühjuse lahutamatuse Vadžradharat viisuse ja kaastunde kehastusena. Ainitise hardusega pöörduge tema poole ning võtke vastu valguskiirtena tema õnnistused. Seejärel Vadžradhara sulandub teisse ning muutute seläbi lahutamatuks tühjuse kirkusest. Laske oma tunnetusel puhata selles ruumi olemuse olekus.