Kahte liiki ihukuju…

101Kahte liiki ihukuju kui päikse–kuu mandala.

Mõttekoostest vabadena, ilmuvad need olevuse vajaduste soodu.

Need kaastunde ilmutuseks on.

Nii on minu südame nõu.

Kantuna kaastunde täiusest, ilmub buda kahte liiki ihukujus, sambogakaijas ja nirmanakaijas. Samuti nagu tühjast taevalaotusest tõusevad pilved ja pilvedest ilmub vihm ja välgunool, ilmub sambogakaija darmakaija laotusest ning sellest näitab nirmanakaija välgunoolte kuju ennast jätkuvalt kuni olelusringi lõpuni. Sambogakaija kujus näitab buda ennast kõrgemate bhumide saavega bodisatvatele. Nirmanakaija kujus näitab buda end tavalisele olevusele.

Mandala märgib siin sfääri, mis on täiuse või tuuma võrdkujuks. Sambogakaija on kui päike, mis toob soojust ning paneb vilja ja puud kasvama, küpsema, kandma vilja. Nirmanakaija on kui Kuu, mis tõustes toob jaheda värskuse. Mõlemad toimivad iseeneslikult, mõlemad hajutavad pimeduse ning mõlemad asuvad ruumis. Sambogakaija ja nirmanakaija tõusevad darmakaija ruumist ning on sellest lahutamatud. Seega on nad mõlemad vabad mõttekoostest. Nende kaastundlik toime on lakkamatu ning suunatud kallutamatult kõigile. Võime sellest mõelda järgmiselt: olgugi, et maapinnal võib olla miljoneid veeloike, ilmub peegeldus nendes kõigis samaaegselt ilma mingi tegevuseta. Seda mõtet on ilusasti edasi antud Okultse ihu avaldumises:

Lõputud ilmad ilmuvad ses ihus,

see ihu ilmub lõputa ilmades.

Samuti kogu see tunnetus, sõna ja omadused, toimed erandita

ilmutavad end läbi laotuse lõputuse.

···

Tulekuid neid samavõrd kui tolmuteri, liikumises ja püsis,

jumitult kui ilmaruum ja seatult kui kalliskivipärg.

Ei taksita või küllasta need teineteist.

Ei midagi siin lisada või vähemaks on võtta.

Nirmanakaija ilmnemisi on palju erinevaid. Nirmanakaija ülima ilmnemise näiteks on meie aja ajalooline Buddha, kes läbi kaheteistkümne tegevuse viis loendamatu hulga meelelist olevust buda seisundisse. “Kakskümmend kiituslaulu” ütleb:

Puhuti asu sul Tušiitas on,

sealt üska siseneda, sündida ja nii edasi.

Darmakaija rüppest jumitud on teod.

Kummardan su ees, kel väge mitmeks imeks.

Darmakaija vähem tulemine võib olla näiteks käsitöölise, lõvi või elevandi kujus. Buda tulemisel loendamatu meelelise olevuse hüveks, pole piire. “Kakskümmend kiituslaulu” ütleb:

Puhuti, toomaks teistel kasu,

tuled šraavakana, pratjeekabudana,

lõvina, elevandina või muuna.

Puhuti ilmud käsitöölisena.

Lõputud tulemised kasuks olevusele.

Kummardan su ees, kel eri tulemiste vägi.

Ühtlasi annavad budad õpetusi erinevates keeltes, vabana igasugustest piiridest, vastavalt meelelise olevuse vajadustele ja kalduvustele. Okultse ihu avaldumises seisab:

Sinu lause sõna jumitu kui ilmaruum,

selles olevuse juhised niikui vaja neil.

Õpetusest pungil dharmadhatu.

Seeläbi kõlab su jumitu ja kõlav keel.

Olgugi, et buda toimed on lakkamatud, jumitud ning kõike hõlmavad, see kas kellelgi nendest kasu on, sõltub selle olevuse õnnest. Kuna kõik nähtused on ristsõltuvuses, siis üksnes buda toimest ei piisa. Selleks et saaks võimalikuks kohtuda buda õnnistuse, viisuse ja õpetustega, peab isikul olema hea karma, püüdlused, pühendumine ja südidus. Need, kes on puhastanud okultsed pimestused, võivad kohtuda sambogakaijaga. Need, kes on puhastanud vaid karmilised pimestused, võivad kohtuda nirmanakaijaga.