Lakkamatu kaastunne…

102Lakkamatu kaastunne kui vetevoog.

Ei väsi ega heitu see iial.

Võrdne see olelusringi ulatusega.

Nii on minu südame nõu.

Kaastunne on buda jumitu, lakkamatu ning tingimatu suure toime lätteks. Samuti kui jõgi voolab lakkamatult ja vabana pingutusest, voogab buda toime kogu meelelise olevuse suunas, kuni nad vabanevad kannatustest. Ka käesolev raamat on buda toime ilmutuseks. Sellest võib lugejale mitmeti kasu olla, eriti siis, kui järgitakse siin toodud juhiseid. Kuna buda kaastunne on täiuslik, siis ta ei väsi või heitu mitte kunagi, tema toime jätkub lõputult.

Kui üksnes buda toime oleks piisav olelusringi lõpetamiseks, siis oleks kogu olevus praeguseks juba valastusse jõudnud. Kuna paraku nii see pole, siis peame mõistma, et meil endil tuleb oma õpingute ja harjutamise läbi luua vajalik side. Valastus pole ka midagi, mis meelelisele olevusele isepäi oleks kättesaadav. Buda juhatab teed, meie vastutuseks on õpetusteed samm-sammult järgida. Niisiis, me peame üles ehitama oma kindlustunde Kolmes Kalliskivis—Buddhas, darmas ja sangas.

Budad tekivad bodisatvatest ja bodisatvad tekivad boditšita kasvatamisest. Kaastunne on pinnaseks, millest kasvatame boditšitat, siis võimendame selle järgimist, jõuame buda seisundisse ning lõpuks näitame buda toimeid. Nii nagu on vaja vett idu tärkamiseks seemnest ning taime kasvamiseks kuni selle viljad saavutavad täie küpsuse, samuti on buda seisundi õide puhkemine ning kõik sellega kaasnevad tegevused kantud kaastunde veest. Kaastunne on ühenduseks budade ja meelelise olevuse vahel.

Kõigil budadel on lõputu ja täiuslik kaastunne, viisus, toimed ja võimed. Samas see, kas üks meeleline olend on võimeline sellest kasu saama, sõltub kolmest ristsõltuvuses sidemest—darmakaija kallutamatust õnnistusest, olendi enese ajendist ning buda soovist. Ühe neist või isegi kahe olemasolu pole piisav, olendi olelusringist vabanemiseks ning valastusse jõudmiseks peavad kõik kolm neist kokku saama. Täpsemat seletust selle kohta võib leida kirjatöödest nagu Vabanemise väärisehe ja Ainus soov.

Mõnikord tulevad budad ja bodisatvad arstidena ning kasutavad ravimist kui tervendamise ja toe alust. Toomaks kasu olevusele, tulevad nad ka Päiksena, mis hajutab pimeduse ning Kuuna, mis jahutab talumatut kuumust. Mõnikord nad ilmutavad end lapsena või vanurina, haige inimesena või laibana. Siiski ei muutu budad ja bodisatvad kunagi ise mõneks toodud kujudest. Need on vaid nende valastustoime ilmed, mida näidatakse iseeneslikult kuni kogu meeleline olevus on vabanenud. Okultse ihu avaldumises on kirjas:

Hetkes ilmute kalpade ilmameres.

Lõputud ilmad mahutate ainsasse aatomisse.

Kuigi mängite neis lõputuis vastuoludes,

See kõik ekseta teie asus sünnib.

Buda annab oma õpilaste hüveks võrksalt õpetusi. Selliste ehedate õpetuste tunnuseks on neli järgmist pitserit:

Kui kord õpilased on läbi harjutuste jõudnud nende punktide mõistmiseni, siis õpetaja järk-järgult õpetab tõhusamaid võrksaid võtteid ning viisust. See põhjustab, et õpilased järgivad mahajana õpetusliini ning lõpuks jõuavad buda seisundi saavesse.

Kui Kuu tõuseb taevasse, siis hetkega tekib selle peegeldus tuhandetes maapinnal asuvates veeloikudes. Tuhanded televiisorid on võimelised ilma erilise pingutuse või mõttetööta näitama hetkes sama saadet. Tuhanded raadiod on võimelised esitama samas hetkes sama laulu. Sarnaselt sellele, jõuavad buda toimed silmapilkselt kogu olevuseni. Okultse ihu avaldumisest:

Oled olevuse vastutuse täiuses olelusringist väsimata, heitumata ega ammendumata.

Teed lõpuni teoks ,mis iganes ülimad soovid sul tekivad.

Sinul see kõik vaid rõõmu allikaks.

Olgugi, et iga viimasegi meelelise olevuse hüveks, saadad enesest kehastusi, mille arv on lõputu kui ilmaruum ning tuled kümnes kaares ja läbi paljude kalpade, kõik see sünnib dharmatas ekseta.