See nõu …

103See nõu kui kalliskivide salv.

Siit neil, kes püha darma südames kandmiseks võtavad,

midagi ei puudu.

Järgi seda sama moodi.

Nii on minu südame nõu.

Need sada värsinõu kätkevad kõiki darma kalliskive, mida meil kunagi võib vaja minnna. Algusosa värssides selgitatakse, kuidas ühiskonnas teistega lävida ning kuidas hoida oma alged korras.Seejärel antakse samm-sammult juhiseid järgimiseks, jätmata vahele ühtegi mõtet. Nii pole meile jäänud ühtegi vabandust. Kui me siiralt järgime toodud juhiseid, siis saab meist olema kasu maailmale ning võime hästi teenida paljusid inimesi meie keerulises ajas. Lõpuks on meil võimalik jõuda buda seisundisse.

Me peame õppima need värsid pähe või vähemalt lugema mõned salmid iga hommik ja õhtu seni, kuni jõuame valastusse. See tuletab meile meelde järgimist, olelusringi olemust ning õpetuste hinnalisust. Tegelikult sisalduvad selles väikses raamatus Buddha õpetused oma täielikus kujus.

Omalt poolt esitasin nende alusvärsside saateks piiratud ulatuses selgitusi, lootes seeläbi siiralt, et sellest tõuseb järgijatele kasu hinnalise darma arusaamise süvendamisel. Võite leida, et mõningaid mõtteid on korratud. See sai tehtud nii selleks, et püsida lähtetekstis, aga ka arusaamisest, et tähendus avab end erinevatele lugejatele ja järgijatele ise nurkadest.