Ahme jätte kahesusse ning nende ravirohtu…

81Ahme jätte kahesusse ning nende ravirohtu kui nägemishäires mees.

Olemise asu ekses võib enese eendes vaenuväge näha.

Hajest, ahmest vaba tunnestust kalliks pea.

Nii on minu südame nõu.

Mõnikord, kui meil šamata harjutuse ajal tekkivad mõtted, siis võime mõelda, et meie süvi ei laabu hästi. Eriti, kui mõtted on halvad, siis võime võtta neid kui süvi häiret või selle takistusi. Võime hakata koguni vihkama kõiki mõtteid, mis meie meeles tekivad, kuid see vaid tugevdab meie taju kahesust. Kui meie pilk peatub millelgi, siis ei taha me seda näha. Kui kuuleme mingit müra, siis vihkame seda. Võitleme nii järjepanu kõigega. See tähendab, et me ei oska kõike oma teesse hõlmata. Justkui nägemishäires mees, ei näe me selgelt tegelikkust. Pidev võitlus mõttekoostega tähendab seda, et me pole veel jõudnud mõistmisele, et nii head kui ka halvad mõtted on oma olemuses tühjad.

Hajest vaba tunnetus ei anna hinnanguid, samuti ka ahmest vaba tunnetus ei klammerdu tüünesse asusse ega tõrju mõtteid või helisid. Seega kalliks pea tunnetust, mis vaba kiindest ja härmist, sest selleni jõuda pole sugugi lihtne.

Üldiselt isikud, kellel on ainitine tärkamisvaimsus ning pühendumine vadžrameistrisse ning darmasse, võivad jõuda kergesti mahamudra kogemuseni. Teistel järgijatel võivad aga mahamudra harjutuste ajal tekkida raskused. Kõige sagedamini ilmnevad takistused on õpetustes jaotatud neljaks kõrvalteeks ja kolmeks ekseks.

Neli kõrvalteed või neli rada, mis viivad mahamudra kogemuse kaotuseni on järgmised:

Siin on toodud vaid põgus sissejuhatus antud teemasse. Rohkem üksikasju võib leida mahamudra tekstidest.

Kolm ekset, millesse võime oma mahamudra süvi edenemises sattuda, on järgmised:

Mahamudra järgijal, kes kogeb toodud vigu ja takistusi, tuleb need õpetuse teel edenemiseks ületada vahetu ja tõese taju abil.[26] Jidami darmakaija, sambogakaija ja nirmanakaija aspektidele osutavad mantrad (tõlk.)