Kiine vaibumisse…

83Kiine vaibumisse kui ronga kõnd.

Nii täielikku valastusse ei saa.

Vaid langetakse šraavakade sõidukisse.

Nii on minu südame nõu.

Milline on ronga kõnd ning miks kasutas autor siin sellist kujundit? Kui ronk kõnnib, siis kõiguvad ta sabasuled edasi-tagasi, mis paneb linnu kogu keha õõtsuma ning teeb talle sihtkohta jõudmise raskeks. Kui ka meie liiguksime edasi sarnaselt, siis võtaks buda seisundini jõudmine kaua aega.

Olemas on kahte liiki nirvaanat, osaline nirvaana ning asuvaba nirvaana. Osaline nirvaana on olek, mille saavutavad arahatid. Šraavakade õpetuses keskendutakse põhiliselt enese vabastamisele muredest ja vaevast ning isikliku vabanemise olekule. Sellist olekut kutsutakse osaliseks vaibumiseks või sanskriti keeles nirodha. Sellises olekus on kõik koostelised mõtted lakanud ning olend ise kustunud. Arahatid viibivad sellises olekus tuhandeid kalpasid. Kuid kuna see pole lõplik valastus, siis peavad nad buda seisundisse pürgimiseks kulutama veel palju kalpasid. Kuna sellist õpetusteed mööda buda seisundisse jõudmine võtab sedavõrd kaua aega, siis on parem päris algusest hakata kasvatama boditšitat.

Asuvabasse nirvaanasse jõuavad viisuse ja võrksate võtete harjutusest täidetud boditšitale keskenduvad bodisatvad. Viisus on kõrgemal olelusringist ning vaba kõigest kannatusest. Võrksad võtted avalduvad suure kaastundena, millest on vaibumatult või ilma osalises nirvaanas puhkamiseta tulu kogu meelelisele olevusele. Bodisatvate harjutuse tulemus on buda seisund, mida kutsutakse asuvabaks nirvaanaks, kuna tunnetus sellises olekus ei asu ei sansaaras ega nirvaanas.

Osalisse nirvaanasse jõutakse meelteahistuste puhastamise kaudu, bodisatvad jõuavad asuvabasse nirvaanasse aga nii pindmiste meelemõlkide puhastuse kui ka kõiketeadmise okultsete ahistuste puhastuse läbi.

Tugev ajend jõuda vaibumisse üksnes enese saave nimel ning teistest mitte hoolimine on takistused täieliku valastuse saavele. Selline veene toob kaasa šraavaka arahati seisundi, millesse võidakse takerduda pikaks ajaks. Kuna siin pole tegemist lõpliku saavega, on see vaid üks puhkepaik. Nagu selgitatakse Vabanemise väärisehte esimeses peatükis, kunagi kord äratab buda sellises olekus viibijad ning innustab neid pürgima edasi valastuse suunas.