Varaküps kasu olevusele…

86Varaküps kasu olevusele kui sõge juht.

Ei ole temast abi teistele ja ta vaeva aluseks ka enesele.

Tee tööd hooliva lahkuse, innustuse ja pühendusega.

Nii on minu südame nõu.

Käesolev värss annab eriti kasulikku nõu. Kui keegi näiteks saab enneaegselt mõne grupi juhiks, siis on kindel, et ta teeb palju vigu, sest tal pole piisavalt oma positsioonile vastavaid teadmisi ega kogemusi. See ajab inimesi segadusse ning tekivad tülid. Kõik kannatavad selles ning luuakse rohkem halba karmat.

Samad on lood vaimse juhiga, kellel on vähe viisust või kogemusi. Võime olla õppinud mõnevõrra darmat ning omandanud vähesed teadmised, kuid, kui meie järgimise tulemused pole täielikult hakanud kasu tooma, ei pruugi me veel sugugi olla valmis kandma darmajuhi rolli. Selline juhtum on sama, kui panna pime juhtima teisi pimedaid. Alles siis, kui me oleme tõepoolest saanud enesele järgimises põhja alla, võime ka teistele kasu tuua. Buddha ise harjutas kolm lõputut kalpat. Meil pole mingit vajadust kiirustada juhiks saamisega enne, kui oleme selleks lõpuni küpsed. Abi vajava meelelise olevuse arv on piiritu, me võime neile läbi paljude elude kasulikud olla pärast seda, kui oleme rajanud selleks vajaliku tugevuse ja viisuse põhja.

Kõige innukamad järgijad püsivad erakluses ning harjutavad. Kui nad on korralikult oma õpitu suutnud omandada, siis pole nende viisus, kaastunne ja boditšita enam tehtud ja intellektuaalsed mõisted, vaid on saanud eluviisiks. Seejärel on nad võimelised tõhusamalt aitama meelelist olevust.

Kui oleme oma tegevuses liiga tormakad, siis on see kantud ülbusest, isekusest, uhkusest, kadedusest ning valedest ootustest. Toimides nii, loome vaid juurde kannatusi nii enestele kui ka teistele. Pigem peaksime tegema tööd hooliva lahkuse kasvatamisega ja kärsivuse leidmisega oma hinges. Peame jätkuvalt ennast innustama ja harjutama valastusse pürgimist ning pühendama kõik loodud voorused ja pälve kogu meelelise olevuse valastusele. Võimaldamaks ehedat darma järgimist, tuleb kõike neid asju meeles pidada. Meil tuleb pidavalt tööd teha, küsimus pole ühes istumises, vaid 24-st tunnist ööpäevas.

Isand Džigten Sumgön ütles:

Poeg, seni kuni sinu kõikehõlmav kaastunne on veel kõikuv, harjuta hoolsalt innukust ning ära janune liigselt teistele kasutoomist. Viimasega võib minna nii, et hakkad taga ajama alusetuid tulemusi.