Tummo viisuslõõm …

88Tummo viisuslõõm kui kosmiline tuli.

Tummos isegi see tavaihu

valastusse võib jõuda antud elus.

See on õpetustee põhilaak.

Nii on minu südame nõu

Antud värsiga alustab Bhande Dharmaradža juhatust Naropa kuude joogasse. Nende sügavate süvivõtete kirjeldusi ega selgitusi aga siit ei leia. Kui on soov neid harjutada, tuleb otsida enesele pädev meister ning talitada vastavalt tema juhistele.

Kuuest joogast esimene on seesmine kuumus või tummo. Tummo harjutus nõuab enese toeks suurt pühendumist ning murdmatut julgust. Tummo eeldusteks on boditšita, tugev põhi jidami jooga harjutuses, eriti selle loomisjärgus. Läitmaks tummo leeki peab meie tunnetusel olema tugev samaadi alus, kallutamatu süviolek. Kui need nõuded on täitmata, pole tummo võimalik.

Üldiselt koosneb meie ihu kuuest stiihiast: maast, veest, tulest, õhust, ruumist ja tunnetusest. Kui meis valitseb ahistunud meelelaad, siis on meie ihu aluseks sansaarale ning uitab läbi kuue olelusringi vastavalt meie ahistuste ulatusele ning karmale. Teiselt poolt, läbi viisuse ja kaastunde võtete, olles täidetud jidami , põimikute, prana ja bindu harjutustest ning kantuna seesmise psüühilise kuumuse väest muutub see ihu valastusolekuks.

Tummo harjutust on kahte liiki: tavaline tummo ja ebatavaline tummo. Tavalises tummo harjutuses luuakse seesmine kuumus toetudes põimikutele, pranale ja bindule. Ebatavalises tummos jõutakse seesmise kuumuse, mis täielikult põletab ära psüühiliste mustrite kütuse, väel darmakaija saavesse. Seda harjutust võib tugevalt soovitada neile, kes on pühendunud ning võimekad.

Kosmiline tuli viitab tulele, mis kalpa lõpus neelab selle planeedi. Samal viisil võib tummo viisuslõõm, kui seda kohaselt harjutada, täielikult põletada tavaihu ja tunnetuse ahistused ning viia need valastusolekusse. See pole võimalik nädalase või kuu pikkuse tavaharjutamisega, nõutud on pidev kuust kuusse kestev täielikus eralduses toimuv harjutamine.

Viide õpetustee põhilaagile tähendab seda, et kui on olemas täielik tummo harjutuste saave, siis ülejäänud viie Naropa jooga saaveni jõudmine on lihtne. Tegelikult on võimalik ka üksnes tummo harjutuse kaudu jõuda buda seisundisse. Milarepa oli väga edukas tummo harjutuses, nii võis ta näidata teiste suurte õpetajatega võrreldamatus ulatuses imevõimeid. Leidmata siiski rahuldust imevõimetest, jõudis ta täielikku buda seisundisse ühe inimeluga.