Uneharjutuse tulekud ja moonded…

90Uneharjutuse tulekud ja moonded kui ratsu oskusdrill.

Selles tulek ja moone selgeks saab,

päeva ja öö ilmed sulatades üheks.

See on õpetustee mõõt.

Nii on minu südame nõu.

Kui hobune on metsik, siis on sellega ratsutamine raske ning ta võib koguni heita sõitja oma seljast maha. Kui aga hobune on hästi talitsetud, siis võib teda mitut moodi kasutada. Sarnaselt on talitsematut ja metsikut tunnetust raske juhtida ning see võib heita meid põrmu alumistesse ringidesse. Kui tunnetus on hästi treenitud, siis uneharjutus on võimas. Sellise tunnetusega võib näha erinevaid tulekuid ning uneolekus on võimalik vastavalt soovile eri kujusid vahetada.

Unejooga harjutus sulatab päeva ja öö. Alustuseks harjutatakse seda magades, olles unenägudes, kasutatakse teravdatud tunnetust unenäo kui pettekujutuse äratundmiseks. Seda mitteainelisuse saavet võib seejärel kasutada uneilmas asjade korraldamiseks ning seal erinevate tulekute loomiseks. Sellist und kutsutakse mõnikord virgeks uneks. Hiljem võib selle saavet tuua ärkvelolekusse, mida hakatakse siis samuti nägema mitteainelisena ning unesolekust mitte mingil moel erinevana.

Unejooga eesmärk on vabastada endid kiindest ja härmist. Nähes kõike kui üht unenägu, saab võimalikuks teha tõeks enese ahmusest ning klammerdumisest vabastamise võime ning kartmatuse saave. Praegu on meie taju kahetine: meie unenägu pole “tõeline”, kuid meie ärkveloleku kogemused on “tõelised”. Unejooga abil jõuame arusaamisele sellest, et ärkvelaeg ja uneaeg pole erinevad. Kõik on üks pettekujutlus, kõik on üks unenägu. See on üks oluline võte, mis aitab edasi mahamudra harjutust ning arendada loendamatu meelelise olevuse hüveks tegevuste ilmutamise vabadust.

Õpetustee mõõt tähendab, et unejooga abil saab harjutaja veende kogu õpetusest. Kõike hakatakse nägema kui üht unenägu, kui miraaži või pettepilti, mis on pidevas muutumises. Unejooga võte sisaldab võimalust jõuda mahamudra saaveni, mis on nähtuste ja tühjuse lahutamatus.