Bardo harjutus…

93Bardo harjutus kui reis mööda tuttavat teed.

Vabana hirmust, näeme segadust kui enese eenet.

See korrapidajaks õpetusteel.

Nii on minu südame nõu.

Käesolev värss tutvustab viimast kuuest Naropa joogast. Bardo märgib millegi olekut “vaheolekus”. Eristatakse kuute bardo liiki:

Siin huvitavad meid eelkõige suremisaegne, dharmata ja olevuse bardo.

Suremise ajal kogeb surija enese mattumist nelja hirmutava sündmuse keerisesse:

Suremisaegset bardot harjutatakse siis, kui ollakse elus, kujutades oma tunnetuses toodud nelja kogemuse ilmet ning tunnistades neid kui vaid tunnetuseendeid. Kui seda korduvalt harjutada ning vastava kogemuse muutudes tuttavaks, siis tegeliku bardo kogemine ei hirmuta enam ega aja ka segadusse. Pigem muutub see kui tuttava koha külastuseks. Kui aga meil pole bardo harjutuse kogemust, siis suremise ajal satume täielikult hirmu meelevalda ning oleme läbinisti segaduses. Eneste vabastamiseks sellisest hirmust on erijuhised, mis käsitlevad toodud nähtustesse suhestumist ning nende muutmist.

Dharmata bardos on tunnetusseba sarnane valevusharjutusega ning ilmuvad nii malbed kui raevukad jidamid. Sellise bardokogemusega tutvumisel tulevad eriti kasulikuks jidamite loomis- ja täitmisjärgu harjutuskogemused.

Olevusbardo harjutamine aitab meil leida hea uusetisünni, eriti aga just sünni puhtale maale. Kui puudub kogemus ja arusaamine sellest harjutusest, siis võib minna nii, et vastavalt oma karmale sünnime uuesti mõnes kuuest olelusringist.

Kui saabume mõnda hotelli või võõrastemajja, siis tervitab meid seal korrapidaja, kes juhatab meile kätte toa ning annab nõu kuhu minna ja muud, nii, et meil poleks ümbritseva suhtes mingit segadust ega kahtlusi. Kui meil on bardo harjutuse kogemused, siis teeme läbi oma suremise ilma segaduseta. Unejooga ja näivihu harjutused ning vastav saave on samuti bardo kogemuste mõistmiseks vältimatud. Nii on kõik Naropa kuus joogat võteteks, mis vabastavad meid olelusringi segadusest ning aitavad mahamudra saavesse.