Kolm vannet…

95Kolm vannet kui tisleri riistad.

Kui mõni neist puudub, valastusse veatusse ei saa.

Risteksest vabana neid järgida mõista.

Nii on minu südame nõu.

Taaskord rõhutab autor kolme vande tähtsust ning nende risteksest vaba järgimist. Me ei tohiks arvata, et mõnda liiki vanded on ülimad teistest. Kõiki neid tuleb üheselt au sees hoida ning kohaselt järgida, sest sellest sõltub buda seisundisse jõudmine.

Kõik toimib ristsõltuvuse kaudu. Isegi valastus ise johtub paljudest algetest ja oludest. Tulenevalt osutab autor sellele, kuidas vastavalt algetele ja oludele saab võimalikuks edukas järgimine. Ehitamaks puhvetikappi või maja, peavad tisleril olemas olema kõik vajalikud riistad. Kui isegi üks neist on puudu, pole tal võimalik oma plaani teostada. Sarnaselt on kolme liiki vanded: vinaja, boditšita ja tantra, järgijale valastuse “ülesehituseks” vajalikud riistad. Meil pole võimalik ühtegi neist eirata. Kui neist mõnda siiski eirata, siis pole võimalik saavutada täielikku eesmärki, kuna need kolm vannet toetavad üksteist. Kui hoiame vinaja kõlbluskorda veatult ning väldime pahelisi tegusid, siis saab võimalikuks boditšita edukas järgimine ning teistele kasuks olemine. Siis, kui kord meie tunnetus põhineb täielikult boditšital, siis on meil põhi, millelt edukalt teha vadžrajana harjutusi. Niiviisi järjestiku, üksteisele tuginedes, ehitamegi üles kolm vannet.

Vinaja on kui maapind, alusmüür, millelt meil on võimalik õppida ja järgida kõiki Buddha õpetusi. Hakates vahet tegema voorustel ja pahedel, saab võimalikuks luua pehme, õrn ning tahtele alluv pinnas. Seda pinnast saame seejärel kaastundega niisutada ning istutada sinna boditšita seemne ning lasta sellel võrsuda. Kõigest sellest siiski veel ei piisa. Me peame laskma boditšita puul kasvada, kuni see hakkab kandma vadžrajana õisi ja viljasid. Sedaviisi on meil võimalik edeneda mööda õpetusteed süsteemselt, kogudes samm-sammult darma kogemusi. Tegelikult on vadžrajanat korrektselt järgida keerulisem kui vinajat. Atiša ütles: “Mul polnud mingit raskust vinaja vannete järgimisega. Mõnikord oli mul bodisatva vandega vastuolus olevaid kogemusi, kuid uuendasin koheselt vannet. Kuid vadžrajanas ma vääratasin.” Niisiis peab buda seisundisse jõudmisel olema sihiks kolme vande järgimine ilma ristekseta.

Buddha õpetas eranditult kõiki õpetustee külgi. Järk-järgult arendas ta ennast tavalise inimese olekust edasi, kuni jõudis täieliku valastuse veatusse täiusesse ning kõiketeadmisse. Sellest näitest juhendatuina tuleb meil vinaja kaudu järgida darmat väliselt, boditšita kaudu seesmiselt ning loomise ja täitmise kahe järgu läbi salas. Selliselt saab meil võimalikuks eemaldada kõik ahistused ning jõuda buda saavesse.