Otsetõlge…

96Otsetõlge kui väheste teadmisega arst.

Kui kooskõla puudub, üks tähendus võib olla abiks, teine tuua kahju.

Seega Kagjü liinide ainus soov mõistmiseks endal võta.

Nii on minu südame nõu.

Põgusate meditsiinialaste teadmistega arstil puudub kogemus eri ravimite toimest. See võib olla ohtlik, sest ta võib kahjustada oma patsienti, andes vale raviretsepti. Meie poolt on oluline teada, kuidas võtta kogu darmat kui ravimit. Me ei tohiks suhtuda teatud õpetustesse kui kehvematesse ja teistesse kui vägevamatesse. Olemas on 84 tuhat meelteahistust, mille vastu Buddha andis 84 tuhat õpetust. Iga vastumürk sobib täpselt ühele haigusele. Me peame olema võimelised järgima kõiki darmaõpetusi, sest iga viimanegi on üheks vastumürgiks meie ahistustele ja meelepetetele. Tulenevalt kulub meile ilmsete ja varjatud takistuste puhastamiseks ühtviisi ära kogu darma.

Aegade algusest on suured Kagjü laamad õpetanud oma õpilasi järgima darmat vabana vastuoludest või ristekseist. Näiteks on vinaja kõlbluskord vältimatu boditšita ja salamantra harjutustes. Himud on takistusteks mitte ainult vinajanas, vaid sama moodi ka boditšita ja tantra harjutustes. Härm on takistuseks boditšitale ning samuti ka vinajana ja vadžrajana järgimisele. Vinajanas õpetatud pahed ei saa muutuda mantras voorusteks. Samuti pole teiste elu kahjustavad raevukad tegevused lubatud ühegi vande korral. Siinkohal tuleks märkida eriliselt ära isand Gampopat, kes rajas Tiibeti budaluse täielikud alused. Ta õppis vastavalt Kadampa õpetusliinile põhjalikult suutra raamistikku ning sai tuntud meistriks. Pärast õppis ja harjutas ta Milarepa juhendamisel, kellelt sai täielikud vadžrajana õpetused, ka Naropa kuus joogat. Harjutades neid kogu täiuses, jõudis ta valastusolekusse. Selles olekus õpetas ta vabana vastuoludest kõiki darma astmeid. Näidates seda, kuidas iga aste on toeks teistele, oli tulemuseks tuhanded võimekad õpilased ja meistrid. Kõik erinevad Kagjü õpetusliinid said alguse Gampopa õpetustest. Isegi tänapäeval suhtuvad paljud suured õpetajad täie aukartusega Gampopa õpetustesse. Seda peab värsiridade autor silmas, andes meile nõu Kagjü liinide ainsa soovi mõistmisest.

Suurte Kagjü meistrite ainus soov on lühidalt esitatud isand Džigten Sumgöni poolt tema Südamenõu nektaris:

Vältida tuleb märksuse hajumist isegi siis, kui mittekoostelise selgusseisundi süvil puudub siht. Vältige välisilmete tarbeks koostelist tühjust ning ärge nähke vaeva sisetunnetusse süüvimiseks. Selleks et suunata tunnetus mittekoostelise tühjuse olekusse või tunnetusse enesesse, sõlmige lahti süvi ahmuse sõlm.Laske alusteadvusel olla nii, nagu see on.

See, mida kutsutakse mahamudraks on eneseteadvus kui selline. Häirimatuses püsimine on tegelik darmakaija süvi.

Mahamudrat viib edasi üleva laama austus ning temale pühendumine.

Mahamudra saave on mõistmine, et kogemused on darmakaija.

Mahamudra heaks omaduseks on õnnetunde ja rõõmu teke sansaarast ja nirvaanast.