Kümme bhumit ja viis teed…

98Kümme bhumit ja viis teed kui trepist ülesminek.

Algete ja olude klappides, saab minna üha edasi.

Bodisatva tegudest kinni pidage.

Nii on minu südame nõu.

Kui kord hakkame aru saama hinnalisest darmat, siis võime seda samm-sammult järgida, sarnaselt ajalooliste bodisatvatega. Bodisatva järgimine koosneb viiest teest ja kümnest bhumist. Viis teed on järgmised:

Kogumise tee koosneb täielikust olelusringist lahtiütlemisest ning vaimse meistri juures kohasest kohalkäimisest. Kogumise tee alustuseks on nelja märksuse vaagminine:

Seejärel kogumise tee jätkub nelja jättega:

Kogumise edasiviiva tee lõpetamiseks tuleb harjutada nelja jäset või nelja ülivõimete tuge:

Ülemineku ehk ettevalmistuse tee sisaldab õpetaja viisuse ja kaastunde juhiste edukat elluviimist. Tuleb jõuda viie võimeni:

Kui viis võimet on muutunud piisavalt tugevateks, siis lähevad need üle viieks tugevuseks:

Toodud kümmet võtet kasutatakse süviharjutuses. Esimese viie harjutamisel kogeb järgija süviolekuid, mida kutsutakse “tühjuse lõõm” ja “tühjuse täislõõm”. Jäädes sellistes tühjuse kogemustes vankumatuks, jõutakse kõrgeima maise darma saavesse, mis märgib ettevalmistuse tee läbimist.

Nägemise tee koosneb lõpliku tõe vahetuks ja tõeseks tajumiseks vajalike seitsme valastusharu rakendamisest. Need seitse haru on järgmised:

Olles süvi teel, tehakse see, mida on “nähtud” enesele korduvalt tuttavaks läbi süviharjutuste. Pärast seda, kui harjutajal tekib kogemus erikaemusega, jätkatakse harjutamist kaheksatisel teel:

Kui kõik need harjutused on täielikult läbi tehtud, siis jõutakse läbi viimase, viienda, täiustumise tee, ületamatu buda seisundi täielikku saavesse.

Kümme bhumit või taset, algavad kolmandast, erikaemuse teest. Esimese bhumi, mida nimetatakse “Suur rõõm” saaveni jõutakse erikaemuse läbi. Teine bhumi algab jõudmisega süvi teele. Bodisatva edenedes valastuse suunas saavutatakse järgmiset kümme ületamatut omadust kümne bhumiga:

Kümnendale bhumile järgneb “Kõikehõlmava hiilge” tase, mis on buda seisund. Nii on kogu harjutuskulg otsekui samm-sammult trepist ülesminek. Toodud viie tee ja kümne bhumi täieliku kirjelduse leiate Vabanemise väärisehte kaheksateistkümnendast ja üheksateistkümnendast peatükist.

Mida peetakse silmas bodisatva tegude all? Bodisatvad puhastavad oma ahistused ning arendavad eneses välja eranditult kõik buda omadused kuni nad jõuavad buda seisundi saaveni. Seejärel on nad võimelised olema kasuks lõputule meelelise olevuse hulgale. Kui meie abistame teisi andes toitu, rõivaid või peavarju, siis need on ülevad tegevused. Kuid tänu sellele, et bodisatvad on suutelised pidevalt püsima tüünes, malbes ja lõõgastunud tunnetusolekus, tunnevad ka need, kes nende läheduses viibivad, rahu ja malbust. See omakorda ärgitab neidki asuma õpetuse teele ning sellest tuleneb suurim kasu, sest nii vabanevad ka nemad kunagi kõigist oma kannatustest.

Käimaks lõpuni toodud teekonda, on meil vaja otsustavust, pühendumist ja südidust. Valastus pole midagi sellist, mis võib meile osaks saada väljaspoolt. See ei tulene kirjanduse lugemisest ega vaidlustest ega küsimuste esitamisest. See teekond on suunatud sissepoole, siin tuleb meil kasvatada enese tunnetusärksust ning avada täielikult meie eneste budasus.