Täiuse vili…

99Täiuse vili kui ilmavalitseja.

Pole teist sellega võrdset, kõik soovid ta täidab.

Lõplikult vaba see ootusest ja hirmust.

Nii on minu südame nõu.

Pärast jõudmist viie tee ja kümne bhumi täiustesse, võib järgija maitsta täiuse vilja ning temast saab buda. Muidugi pole isegi ilmavalitseja võrreldav valastusolevusega, kuid sellisest kuningast tehakse siin juttu, sest tema ilmas puudub talle võrdne. Nii nagu ilmavalitseja valitseb võrksalt oma kuningriiki ning toob õnne kõigile oma alamatele, võib üks buda täita kõigi meeleliste olevuste soovid. Ilmavalitseja võib kontrollida kogu maailmajagu ning olla kasuks oma alamatele, kuid ta on siiski piiratud teadmatusega oma tegevuse tulemustest. Kuna buda toimib ajendatuna täiuslikust kaastundest ja viisusest iseeneslikult, ei saa olla mingit kahtlust, et tema töö teiste hüveks on edukas, nii öeldaksegi, et ta on vaba ootusest ja hirmust.

Buda seisund on asuvaba nirvaana, kuhu jõutakse viisusteadvuse ja kaastunde täiustamise kaudu. Seda kutsutakse “valastuseks”, kuna see on kahte liiki boditšita—suhtelise ja lõpliku täius. Budasid kutsutakse “kõiketeadjateks”, sest neile omased vaimsed omadused on saavutanud oma lõpliku ulatuse. Nad mõistavad kõike, mida on võimalik teada, mitte miski ei jää neile varjatuks. Neid kutsutakse Sugatadeks, ehk hästiläinuteks, sest nad on täiuslikult läbinud oma elu. Neid kutsutakse budadeks, lõplikult ärganuteks, sest nad on ärganud kahe pimestuse unest. Buda seisund tähendab kõigi sansaara ja nirvaana nähtuste samasuse saavet. Kõlbluskorra, boditšita ja tantra harjutuste täiuse saave avab täielikult välise, seesmise ja peidetu ristsõltuvusliku sügava olemuse, mis on eriliseks tulemuseks. See on täielikult koostevaba tasakaaluolek objekti ja subjekti mitteduaalses olemuses. Isand Džigten Sumgön kirjeldab seda Soovetäitvas kalliskivis järgmiselt:

Oma enese tunnetuse mahamudra

sansaara ja nirvaana kuningas.

Kirev ainetu mõttevada

selle kuninga valitsuskäteks on.

Kuninga ja valitsejate mittekahesus

selle kuninga regaalideks on.

Kogu ilmaruumi meelelise olevuse ülimasse õndsusesse asetus

selle kuninga seaduseks on.

Valastusolekut kirjeldatakse Tšen-ga Šerab Junge vadžralaulu Okultse ihu avaldumine osas “Isand Džigten Sumgöni elu ja vabanemine” järgmiselt:

Oled isetekkeline koostest vaba dharmadhatu.Sinatamine tundub sellises ülima ülistuse kontekstis üsna kohatu.

Sinu vähimagi ekseta valevuses puudub vähimgi võbelus.

Oled jõudnud buda veatute omaduste lõpliku täiuse saavesse.

Oled ainus õpetaja, darmaisand, olevuse kaitsja, kellel puudub võrdne.

Oled ületamatu darma kõiksusvalitseja.

Oled tuli, mis neelab kahte liiki ahme pimestuste kütte.

Oled puu, mis hingetõmbeks annab varju vähimates sõidukites kurnatuile.

Oled lõvi, kes argadele jagab julgust.